Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (8), 2007

Reversarea timpului şi simetria în culori (
Autor: Membru corespondent al A.Ş.M. Ion Geru
)
O nouă disciplină comparată (
Autor: Dr.hab. Mariana Şlapac
)
Сельское хозяйство для развития (
Autor: Доктор эк. наук Александр Муравский
)
„Fără ştiinţă nu am fi unde suntem” (
Autor: Wolfgang Lerke, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Federale Germane în Moldova, Doctor Honoris Causa al A.Ş.M.
)
Молекулярно-генетическая диагностика клещевых инфекций на территории Республики Молдова (
Autor: Aкад. И. Тодераш, н.сотр. А. Мовилэ, Ph.D. Л. Герн, докторант А. Гэтвуд, Ph.D. В. Доует, проф. медицины Д. Раульт, проф. эпидемиологии Д. Фиш
)
Managementul inofensivităţii produselor horticole (
Autor: Acad. Boris Gaina, Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie; M.c. Grigore Belostecinic, doctorand Marina Lobodiuc, ASEM
)
Микроэлементы в сельском хозяйстве Республики Молдова и экологически безопасные способы применения микроудобрений (
Autor: Aкад. С. Тома, др.хаб. С. Великсар, др. В. Кирилюк, др. А. Лупан, др. С. Лисник, др.хаб. С. Кошман, В. Люленова, др. Д. Братко, др. Г. Тудораке
)
Ştiinţa pentru pace şi dezvoltare (
Autor: Acad.Gheorghe Duca preşedinte al A.Ş.M.
)