Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1-2 (9), 2008

Secţia de Ştiinţe Economice şi Matematice
Autor: Acad. coordonator Gheorghe Mişcoi
Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice
Autor: Acad. coordonator Ion Toderaş
Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti
Autor: Acad. coordonator Valeriu Canţer
Secţia de Ştiinţe Medicale
Autor: Acad. coordonator Gheorghe Ghidirim
Secţia de Ştiinţe Agricole
Autor: Acad. coordonator Simion Toma
Secţia de Ştiinţe Umanistice şi Arte
Autor: Acad. coordonator Alexandru Roşca
Potenţialul tehnologic poate fi relansat cu ajutorul tinerilor
Autor: Dr. hab. Nicolae Enache (Enachi)
Politici în sfera ştiinţei şi inovării în sectorul agroindustrial în contextul dezvoltării durabile a agriculturii şi integrării
Autor: Acad.Teodor Furdui; acad.Gheorghe Duca; Anatol Gorodenco, ministrul Agriculturii şi Ind.Alimentare; Anatolie Spivacenco, viceministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, acad.Simion Toma
Noi forme şi dimensiuni ale cooperării tehnico-ştiinţifice
Autor: Sergiu Porcescu, şef Direcţie integrare europeană şi cooperare internaţională
Tendinţele globale ale cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare
Autor: Dr. Valentina Fetiniuc, dr. Ivan Luchian
Sistemele informaţionale geografice – instrument al cercetării geografice
Autor: Acad.Tatiana Constantinov, dr.Ghenadi Sârodoev
Metode de prelucrare a datelor experimentale
Autor: M.c.Evgheni Lvovschi
E posibilă oare astăzi predicţia unui cutremur de pământ puternic?
Autor: Acad. Anatol Drumea, Dr.hab. Vasile Alcaz
Human Dimensions of Current Environmental Change
Autor: M.c. Nicolae Opopol, dr.hab. Roman Corobov
Particularităţile creării Muzeului Satului în Republica Moldova
Autor: Mihail Ursu, director general, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Natura: trecut, prezent, viitor sau comoara fără de preţ a pământului moldav
Autor: Alecu Reniţă, Preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova
Povestea pâinii şi a soarelui
Autor: Viorica Cucereanu