Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1-2 (9), 2008

Secţia de Ştiinţe Economice şi Matematice (
Autor: Acad. coordonator Gheorghe Mişcoi
)
Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice (
Autor: Acad. coordonator Ion Toderaş
)
Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti (
Autor: Acad. coordonator Valeriu Canţer
)
Secţia de Ştiinţe Medicale (
Autor: Acad. coordonator Gheorghe Ghidirim
)
Secţia de Ştiinţe Agricole (
Autor: Acad. coordonator Simion Toma
)
Secţia de Ştiinţe Umanistice şi Arte (
Autor: Acad. coordonator Alexandru Roşca
)
Potenţialul tehnologic poate fi relansat cu ajutorul tinerilor (
Autor: Dr. hab. Nicolae Enache (Enachi)
)
Politici în sfera ştiinţei şi inovării în sectorul agroindustrial în contextul dezvoltării durabile a agriculturii şi integrării (
Autor: Acad.Teodor Furdui; acad.Gheorghe Duca; Anatol Gorodenco, ministrul Agriculturii şi Ind.Alimentare; Anatolie Spivacenco, viceministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, acad.Simion Toma
)
Noi forme şi dimensiuni ale cooperării tehnico-ştiinţifice (
Autor: Sergiu Porcescu, şef Direcţie integrare europeană şi cooperare internaţională
)
Tendinţele globale ale cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare (
Autor: Dr. Valentina Fetiniuc, dr. Ivan Luchian
)
Sistemele informaţionale geografice – instrument al cercetării geografice (
Autor: Acad.Tatiana Constantinov, dr.Ghenadi Sârodoev
)
Metode de prelucrare a datelor experimentale (
Autor: M.c.Evgheni Lvovschi
)
E posibilă oare astăzi predicţia unui cutremur de pământ puternic? (
Autor: Acad. Anatol Drumea, Dr.hab. Vasile Alcaz
)
Human Dimensions of Current Environmental Change (
Autor: M.c. Nicolae Opopol, dr.hab. Roman Corobov
)
Particularităţile creării Muzeului Satului în Republica Moldova (
Autor: Mihail Ursu, director general, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
)
Natura: trecut, prezent, viitor sau comoara fără de preţ a pământului moldav (
Autor: Alecu Reniţă, Preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova
)
Povestea pâinii şi a soarelui (
Autor: Viorica Cucereanu
)