Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (10), 2008

Vasile Anestiadi, dascăl al intelectualităţii
Autor: Acad.Gheorghe Duca, Acad.Teodor Furdui
Еще раз о стимулах ученого и конкурсном финансировании науки
Autor: Акад. АН Молдовы Исаак Берсукер. The University of Texas at Austin, U.S.A.
Conflicts of interests in investment banks
Autor: Ph.D. Andrei Simonov. Michigan State University, Stockholm School of Economics and CEPR
Oportunităţi pentru comunităţile ştiinţifice din ţările de origine
Autor: Sergiu Porcescu, şeful Direcţiei integrare europeană şi cooperare internaţională, A.Ş.M.
Poezia lui Cantemir
Autor: Ion Hadârcă
Ion Druţă la Paris
Autor: Adrian Marino
Dor de Druţă
Autor: Mihail Muntean, Artist al Poporului
Enigmele mănăstirii Ţipova (Horodişte)
Autor: Mihai Ursu, director general al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Managementul factorilor de risc modificabili pentru accidente vasculare cerebrale
Autor: M.c. Stanislav Groppa, conf. univ. Eremei Zota
SOS Honey bee: Detection of four highly pathogenic bee viruses in Apiaries from Republic of Moldova
Autor: Acad. Ion Toderas, scientifi c researcher Alexandru Movila, Ph.D. Laurent Gauthier, Professor Max Bergoin, scientifi c researcher Natalia Munteanu, acad. Valeriu Rudic, licentiate Tatiana Oboroc, Ph.D. François Cousserans, scientifi c researcher Nadejda Railean
Actuariatul - un imperativ al timpului
Autor: Prof.univ., dr. Ion Pârţachi, conf.univ. Oleg Verejan, ASEM
Ionel Haiduc la porţile fantasticului
Autor: Dumitru Batîr, dr.hab. în chimie, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat
Simboluri heraldice academice noi
Autor: Dr.Silviu Andrieş-Tabac