Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (11), 2008

Spaţiul de cercetare al UE, deschis ţărilor vecine (
Autor: Zoran Stancic, şef-adjunct al Directoratului General pentru Cercetare, Comisia Europeană
)
Ştiinţa şi educaţia, priorităţi pe termen lung (
Autor: Vladimir Voronin, preşedintele RM
)
Economia culturii în societatea informaţională bazată pe cunoaştere (
Autor: Acad. Florin G. Filip, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Române, Igor Cojocaru, director al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, A.Ş.M.
)
Săptămâna Uniunii Medicale Balcanice la Chişinău – eveniment de valoare internaţională (
Autor: Acad. Gh.Ghidirim, dr.hab. Gh.Ciobanu, dr.hab. Minodora Mazur
)
Fiziologia şi sanocreatologia: realizări şi aprecieri (
Autor: Rodica Frunze, doctorand
)
Cel de-al treilea mileniu (
Autor: Acad. Ion Druţă
)
Dinastia Cantemireştilor (secolele XVII-XVIII) (
Autor: Acad. Andrei Eşanu; Valentina Eşanu, cercetător ştiinţific
)
Limba română – unitate în diversitate (
Autor: Dr.hab. Vasile Pavel
)
Marele Accelerator de Hadroni (
Autor: Dr. Konstantin Gudima
)
Cât de mult a costat LHC-ul? (
Autor: Adrian Buzatu, doctorand, Universitatea McGill, Montreal, Canada
)
Problema degradării solurilor (
Autor: Acad. Andrei Ursu
)
Optimizarea compoziţiei din culturi leguminoase şi cerealiere pentru fabricarea produselor extrudate (
Autor: Dr. Natalia Ţislinscaia; Marina Podogova, doctorand; Zinaida Rotarenco, licenţiată în economie
)
New remedies for bees (
Autor: Rudic Valery, Toderas Ion, Gudumac Valentin, Derjanschi Valery, Bulimaga Valentina, Chiriac Tatiana, Arcan Elena, Bogdan Valery, Ichim Maria
)
Noi tehnologii de nanostructurare a materialelor semiconductoare pentru dispozitive electronice (
Autor: Dr. Veaceslav Popa; Olesea Volciuc, colaborator ştiinţific
)
Deschideri spre o propedeutică a alterităţii (
Autor: Inga Ciobanu, cercetător ştiinţific stagiar
)
Nicolae Iorga şi popoarele “născute într-o zodie fără noroc” (
Autor: Acad. Kopi Kycyku, Tirana, Albania
)
Din nou despre simboluri (
Autor: Gheorghe Vrabie, artist plastic, colaborator ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM
)
Valentina Rusu-Ciobanu, pe măsura marilor săi dascăli (
Autor: Tudor Braga, director, Centrul Expoziţional “C. Brâncuşi”, UAP, RM
)