Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (11), 2008

Spaţiul de cercetare al UE, deschis ţărilor vecine
Autor: Zoran Stancic, şef-adjunct al Directoratului General pentru Cercetare, Comisia Europeană
Ştiinţa şi educaţia, priorităţi pe termen lung
Autor: Vladimir Voronin, preşedintele RM
Economia culturii în societatea informaţională bazată pe cunoaştere
Autor: Acad. Florin G. Filip, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Române, Igor Cojocaru, director al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, A.Ş.M.
Săptămâna Uniunii Medicale Balcanice la Chişinău – eveniment de valoare internaţională
Autor: Acad. Gh.Ghidirim, dr.hab. Gh.Ciobanu, dr.hab. Minodora Mazur
Cel de-al treilea mileniu
Autor: Acad. Ion Druţă
Dinastia Cantemireştilor (secolele XVII-XVIII)
Autor: Acad. Andrei Eşanu; Valentina Eşanu, cercetător ştiinţific
Limba română – unitate în diversitate
Autor: Dr.hab. Vasile Pavel
Marele Accelerator de Hadroni
Autor: Dr. Konstantin Gudima
Cât de mult a costat LHC-ul?
Autor: Adrian Buzatu, doctorand, Universitatea McGill, Montreal, Canada
Problema degradării solurilor
Autor: Acad. Andrei Ursu
Optimizarea compoziţiei din culturi leguminoase şi cerealiere pentru fabricarea produselor extrudate
Autor: Dr. Natalia Ţislinscaia; Marina Podogova, doctorand; Zinaida Rotarenco, licenţiată în economie
New remedies for bees
Autor: Rudic Valery, Toderas Ion, Gudumac Valentin, Derjanschi Valery, Bulimaga Valentina, Chiriac Tatiana, Arcan Elena, Bogdan Valery, Ichim Maria
Noi tehnologii de nanostructurare a materialelor semiconductoare pentru dispozitive electronice
Autor: Dr. Veaceslav Popa; Olesea Volciuc, colaborator ştiinţific
Deschideri spre o propedeutică a alterităţii
Autor: Inga Ciobanu, cercetător ştiinţific stagiar
Din nou despre simboluri
Autor: Gheorghe Vrabie, artist plastic, colaborator ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM
Valentina Rusu-Ciobanu, pe măsura marilor săi dascăli
Autor: Tudor Braga, director, Centrul Expoziţional “C. Brâncuşi”, UAP, RM