Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3-4 (5), 2006

Akademia (Imn)
Autor: Versuri: Dumitru Matcovschi, Muzică: Teodor Zgureanu
60 de ani de cercetare academică în Republica Moldova
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Preşedinte al A.Ş.M.
Limba română, limbă romanică
Autor: Acad. Marius Sala, vicepreşedinte al Academiei Române
Derivaţii izotioureici – o nouă generaţie de medicamente antihipotensive (hipertensive)
Autor: Dr. hab. în medicină Victor Ghicavâi, Dr. în medicină Ecaterina Stratu
Тенденции развития современной электрохимии: наукометрический анализ
Autor: Проф. А. И. Дикусар, Д. н. Ю.Ю. Кравченко, Д. н. В.И. Петренко
Înapoi ca racul
Autor: Acad. Dumitru Matcovschi
Aforisme despre şi pentru savanţi
Autor: M. c. Mihail Dolgan
Игры, интеллект и бизнес
Autor: Д. н. Валерий Руденко