Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (12), 2009

Ruga pentru poet
Autor: Raisa Ţâbârnă
Cuvânt de adio pentru Grigore Vieru
Autor: Acad. Gheorghe DUCA, preşedintele A.Ş.M.
Ştiinţa şi inovarea – baza dezvoltării societăţii
Autor: Acad. Gheorghe DUCA, preşedintele A.Ş.M.
Finanţarea şi valorificarea alocaţiilor bugetare în sfera ştiinţei şi inovării
Autor: Acad. Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al A.Ş.M.; Vitalie Boian, şeful Direcţiei finanţe şi contabilitate a CSŞDT al A.Ş.M.
Evoluţiile sistemului naţional de proprietate intelectuală
Autor: Ana Zavalistîi, şefa Secţiei “Intellectus” şi mass-media, AGEPI
Iniţiativa Moldovei pentru excelenţă în cunoaştere
Autor: Elena Severin, şefa Secţiei Integrare Europeană; Ghenadie Slobodeniuc, consultant, Direcţia Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională, A.Ş.M.
Despre cercetarea ştiinţifică în universităţi
Autor: Acad. al Academiei Române Gleb Drăgan
Clusterul educaţional-ştiinţific Univer Science. Aspecte strategice de dezvoltare
Autor: Membru corespondent al A.Ş.M. Maria Duca, rector al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Sectorul energetic al Republicii Moldova
Autor: Acad. Valeriu Canţer
Dezvoltarea economică a Republicii Moldova
Autor: M. cor. al A.Ş.M. Grigore Belostecinic
Inovarea şi transferul tehnologic
Autor: Dr. Ghenadie Cernei
Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii
Autor: Igor Cojocaru, director al Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Managementul apelor
Autor: Acad. Gheorghe Duca; Diana Porubin, cercetătoare
Sănătatea publică
Autor: Dr. Ion Bahnarel
Domeniul socio-uman
Autor: Dr. hab. Mariana Şlapac
Prognoza evoluţiei populaţiei Republicii Moldova în prima jumătate a secolului XXI
Autor: Acad. Gheorghe Paladi; dr. conf. Olga Gagauz; Olga Penina, cercetător, IFSŞP, A.Ş.M.
Programul naţional de combatere a hepatitelor virale b, c şi d în Republica Moldova
Autor: Dr. hab. Constantin Spînu; dr.hab. Petru Iarovoi; Angela Vrânceanu-Beneş, medic; dr. Marina Isac, Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă
Casa de ambalare va asigura legătura permanentă între piaţă şi fermier
Autor: Dr. Pintilie Pârvan, şef al Direcţiei Generale Tehnologii Agroindustriale, MAIA; Viorel Leahu, expert Proiectul Dezvoltării Businessului Agricol; Alexandru Zubatîi, preşedinte al Asociaţiei Naţionale Refrigerare
Şi iarăşi despre… limba noastră
Autor: Dr. Aurelia Hanganu
Considerente privind data naşterii lui Antioh Cantemir
Autor: Acad. Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, cercetător ştiinţific la IISD, A.Ş.M.
Simboluri heraldice academice noi (II)
Autor: Dr. Silviu Andrieş-Tabac