Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (12), 2009

Ruga pentru poet (
Autor: Raisa Ţâbârnă
)
Cuvânt de adio pentru Grigore Vieru (
Autor: Acad. Gheorghe DUCA, preşedintele A.Ş.M.
)
Ştiinţa şi inovarea – baza dezvoltării societăţii (
Autor: Acad. Gheorghe DUCA, preşedintele A.Ş.M.
)
Finanţarea şi valorificarea alocaţiilor bugetare în sfera ştiinţei şi inovării (
Autor: Acad. Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al A.Ş.M.; Vitalie Boian, şeful Direcţiei finanţe şi contabilitate a CSŞDT al A.Ş.M.
)
Evoluţiile sistemului naţional de proprietate intelectuală (
Autor: Ana Zavalistîi, şefa Secţiei “Intellectus” şi mass-media, AGEPI
)
Instruirea potenţialului de cadre ştiinţifice (
Autor: Dr. Nicolae Stratan
)
Iniţiativa Moldovei pentru excelenţă în cunoaştere (
Autor: Elena Severin, şefa Secţiei Integrare Europeană; Ghenadie Slobodeniuc, consultant, Direcţia Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională, A.Ş.M.
)
Despre cercetarea ştiinţifică în universităţi (
Autor: Acad. al Academiei Române Gleb Drăgan
)
Clusterul educaţional-ştiinţific Univer Science. Aspecte strategice de dezvoltare (
Autor: Membru corespondent al A.Ş.M. Maria Duca, rector al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei
)
Sectorul energetic al Republicii Moldova (
Autor: Acad. Valeriu Canţer
)
Dezvoltarea economică a Republicii Moldova (
Autor: M. cor. al A.Ş.M. Grigore Belostecinic
)
Inovarea şi transferul tehnologic (
Autor: Dr. Ghenadie Cernei
)
Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii (
Autor: Igor Cojocaru, director al Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
)
Managementul apelor (
Autor: Acad. Gheorghe Duca; Diana Porubin, cercetătoare
)
Sănătatea publică (
Autor: Dr. Ion Bahnarel
)
Reintegrarea Republicii Moldova: abordări conceptuale (
Autor: Dr. hab. Valeriu Cuşnir
)
Domeniul socio-uman (
Autor: Dr. hab. Mariana Şlapac
)
Prognoza evoluţiei populaţiei Republicii Moldova în prima jumătate a secolului XXI (
Autor: Acad. Gheorghe Paladi; dr. conf. Olga Gagauz; Olga Penina, cercetător, IFSŞP, A.Ş.M.
)
Programul naţional de combatere a hepatitelor virale b, c şi d în Republica Moldova (
Autor: Dr. hab. Constantin Spînu; dr.hab. Petru Iarovoi; Angela Vrânceanu-Beneş, medic; dr. Marina Isac, Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă
)
Casa de ambalare va asigura legătura permanentă între piaţă şi fermier (
Autor: Dr. Pintilie Pârvan, şef al Direcţiei Generale Tehnologii Agroindustriale, MAIA; Viorel Leahu, expert Proiectul Dezvoltării Businessului Agricol; Alexandru Zubatîi, preşedinte al Asociaţiei Naţionale Refrigerare
)
Şi iarăşi despre… limba noastră (
Autor: Dr. Aurelia Hanganu
)
Considerente privind data naşterii lui Antioh Cantemir (
Autor: Acad. Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, cercetător ştiinţific la IISD, A.Ş.M.
)
Simboluri heraldice academice noi (II) (
Autor: Dr. Silviu Andrieş-Tabac
)