Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (13), 2009

Necesitatea evaluării cercetării într-o societate bazată pe cunoaştere
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Modernizarea sistemului naţional pentru acreditare orientat la sporirea eficienţei şi calităţii cercetării
Autor: Acad.Valeriu Canţer, dr.hab. Vitalie Minciună, acad. Simion Toma
Modalităţi de estimare a activităţii ştiinţifice
Autor: Prof.univ., dr.hab. Vasile Marina
Sistemul de evaluare a capacităţii de inovare a instituţiilor de cercetare
Autor: Conf. univ., dr. Eduard Hîrbu, ASEM dr. Ghenadie Cernei, director general AITT
Moldova–Dubna la 45 ani de colaborare
Autor: Dr. hab. Konstantin Gudima
Centrul Proiecte Internaţionale
Autor: Dr. Lidia Romanciuc, director CPI
Economia cunoaşterii: unele realităţi şi perspective pentru Republica Moldova
Autor: Membru corespondent al AŞM Grigore Belostecinic
Criza economică- financiară mondială şi consecinţele ei în Republica Moldova
Autor: Dr. Sergiu Ciobanu, director-adjunct al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, AŞM
Teatrul şi credinţa
Autor: Ion Ungureanu, Doctor Honoris Causa al AŞM
Formarea statului medieval ţara moldovei: contribuţii istoriografice
Autor: Membru corespondent al AŞM Demir Dragnev
Cetăţile Moldovei în secolele XVII-XVIII
Autor: Dr. hab. Mariana Şlapac
Starea actuală şi perspectiva pomiculturii în Republica Moldova
Autor: Prof. univ., dr. hab. Ilie Donica, dr. Andrei Donica, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Plantele leguminoase – actualitate şi viitor
Autor: Dr. hab. Valentin Celac, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, AŞM
Direcţii importante de investigaţii în sectorul viti-vinicol
Autor: Acad. Boris Găină, academician-coordonator al subsecţiei ştiinţe agrare a AŞM
Tomatele uscate! Da sau Nu?
Autor: Dr. Galina Şleagun, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Ultimul mamut. Adevărul ştiinţific despre recenta descoperire paleontologică din Valea Morilor
Autor: Dr.hab. Anatolie David, profesor cercetător, Om Emerit în ştiinţă; Teodor Obadă, cercetător ştiinţific, Institutul de Zoologie, AŞM
Consideraţii privind locul semanticii în sintaxă
Autor: Membru corespondent al AŞM, Anatol Ciobanu, profesor USM
Genul liturghiei şi realizarea lui în creaţia compozitorilor moldoveni
Autor: Dr. Larisa Balaban, conf.interimar, AMTAP
Maestrul Glebus Sainciuc şi dimensiunea creaţiei
Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
Un cercetător tenace al culturilor agricole - Dr. hab. Valentin Celac la 70 de ani
Autor: Acad. Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al AŞM Prof. univ. Nicolae Bărbăcaru, director ştiinţific al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM
Un intelectual distins Dr. hab. Alexandru Dîrul la 80 de ani
Autor: Dr. în filologie Ion Bărbuţă, Dr. hab. în filologie Elena Constantinovici
O viaţă dedicată ştiinţei Acad. Alexandru Roşca la 75 de ani
Autor: Dr.Victor Ţvircun, Directorul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice; Dr. Pantelimon Varzari, Şeful Sectorului Politologie
Măiestria de a retrăi miracolul unei noi vieţi Acad. Gheorghe Paladi la 80 de ani
Autor: Academician Teodor Furdui, Academician Gheorghe Duca
Savant şi scriitor Acad. Constantin Popovici la 85 ani
Autor: Dr. hab. în istorie Veaceslav Stepanov
Ctitorul medicinei veterinare Membru corespondent Eugen Zgardan la 80 de ani
Autor: Acad. T. Furdui, Acad. B. Gaina, M. cor. Gh. Cimpoieş, Dr. Gh. Tudorache
Un savant sobru şi cu sacrificiu de sine Acad. Tatiana Constantinov la 70 de ani
Autor: Acad. Teodor Furdui, acad. Gheorghe Duca, dr. Valentina Ciochină, dr. Alexandru Chirilov
Savant de vază, ilustru pedagog Acad. Alexei Simaşchevici la 80 de ani
Autor: Acad. A. Andrieş, m.cor. L. Culiuc, prof. D.Nedeoglo, prof. D.Şerban
Se nasc şi în Moldova savanţi de talie mondială Acad. Ion Bostan la 60 de ani
Autor: Academician Teodor Furdui, Academician Gheorghe Duca, Membru corespondent Ion Tighineanu
Membru corespondent al A.Ş.M. Eugeniu Hrişcev (6.02.1942 – 29.03.2009)
Autor: Gh. Duca, Teodor Furdui, Ion Tighineanu, Mariana Şlapac, Boris Găină, Ion Guceac
Membru corespondent al A.Ş.M. Gheorghe Cozub (30.08.1937-17.04.2009)
Autor: V. Voronin, Z. Greceanîi, I. Dodon, A. Gorodenco, A. Gurin, Gh. Duca, T. Furdui, I. Guceac, B. Gaina
Dr. hab. Nicolae Raevschi 29.12.1929 – 13.05.2009
Autor: Colectivul Institutului de Filologie al AŞM