Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (14), 2009

Ipostazele scriitorului şi cetăţeanului (
Autor: Acad. Gh. Duca
)
Basarabia (
Autor: Dumitru Matcovschi
)
Un Don Quijote basarabean (
Autor: Theodor Codreanu
)
Poetul şi furnicul din ochii lui Buddha (
Autor: Dr.hab. Andrei Ţurcanu
)
Dumitru Matcovschi: modelul publicisticii gnomice (
Autor: Dr. Nina Corcinschi
)
Destinul limbii române într-un spaţiu căzut din istorie (
Autor: Ion Ungureanu, DHC al AŞM
)
Peisajul ştiinţific global. Trăsături şi tendinţe (
Autor: Gheorghe Cuciureanu, postdoctorand
)
Din istoria crizelor economice: Marea Depresiune (
Autor: Dr. Angela Cuşnir
)
Modelul elicei triple şi valorificarea rezultatelor cercetării prin inovare (
Autor: Florin Gheorghe Filip, Nicolae Vasiliu
)
Sistemul de sănătate în condiţiile crizei economice (
Autor: Acad. Ion Ababii, prof.univ.; Mihai Ciocanu, prof.univ.; Ghenadie Ţurcanu, şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
)
Lipsa identităţii naţionale ca element al crizei (
Autor: Dr.hab.Vasile Bahnaru
)
Investiţiile în ştiinţă se pot răscumpăra (
Autor: m.c. Ion Hăbăşescu
)
Din experienţa unui rezident al Incubatorului de afaceri (
Autor: Marin Prisăcaru, director CredInfo SRL
)
Simularea numerică a inundaţiilor pe râul Nistru (
Autor: Conf. dr. Viorel Bostan, student Mihail Tambur, studentă Eugenia Burlea
)
Peisajele basarabene ale Eleonorei Romanescu (
Autor: Doctorul în studiul artelor Eleonora Brigalda
)