Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (15), 2009

Poezia originilor
Autor: Acad. Mihai CIMPOI
O problemă a istoriei limbii române aparent rezolvată: periodizarea
Autor: Klaus BOCHMANN, Moldova-Institut Leipzig
Limba ca factor integrator al statului
Autor: Dr.hab.Vasile BAHNARU
Valorificarea patrimoniului onomastic naţional
Autor: Dr. hab. Anatol EREMIA, dr. Maria COSNICEANU
Fundamentarea ştiinţifică a deciziilor politice într-o societate bazată pe cunoaştere
Autor: Sergiu PORCESCU, şef Direcţie integrare europeană şi cooperare internaţională
Redimensionarea sistemului naţional de pregătire a cadrelor ştiinţifice
Autor: Acad. Valeriu CANŢER, preşedinte al C.N.A.A.
Ai noştri tineri la Lyon învaţă
Autor: Dr. Olga ILIAŞENCO
Cu cît mai mic, cu atît mai perfect
Autor: M.cor. Ion TIGHINEANU
Medicina informaţională - aspectul terapeutic şi diagnostic al nanotehnologiilor
Autor: Dr.hab. Anatol ROTARU, dr.hab. Ludmila EŢCO, Ala CHIRIAC doctorandă
Coordonatele ale calităţii în domeniul serviciilor sanitare
Autor: Dr. hab. Dumitru TINTIUC, dr.hab. Mihai CIOCANU, dr. Galina MAISTRENCO, colab. şt. Lilia DAMASCHIN
Mănăstirea Frumoasa: Timp şi Memorie
Autor: Doctorand Vitalie MUNTEANU
Elena Bontea şi magia luminii
Autor: Ludmila TOMA
O apariţie editorială multaşteptată
Autor: Dr. Sergius CIOCANU
Fărîme dintr-un testament
Autor: Viorica CUCEREANU
Simboluri heraldice academice noi
Autor: Dr. Silviu ANDRIEŞ-TABAC
Academicianul Andrei Ursu la 80 de ani
Autor: Academician Teodor FURDUI, Academician Gheorghe DUCA
Ana-Maria Plămădeală la 60 de ani
Autor: Alexandru BOHANŢOV, Dumitru OLĂRESCU