Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (15), 2009

Poezia originilor (
Autor: Acad. Mihai CIMPOI
)
O problemă a istoriei limbii române aparent rezolvată: periodizarea (
Autor: Klaus BOCHMANN, Moldova-Institut Leipzig
)
Limba ca factor integrator al statului (
Autor: Dr.hab.Vasile BAHNARU
)
Valorificarea patrimoniului onomastic naţional (
Autor: Dr. hab. Anatol EREMIA, dr. Maria COSNICEANU
)
Fundamentarea ştiinţifică a deciziilor politice într-o societate bazată pe cunoaştere (
Autor: Sergiu PORCESCU, şef Direcţie integrare europeană şi cooperare internaţională
)
Redimensionarea sistemului naţional de pregătire a cadrelor ştiinţifice (
Autor: Acad. Valeriu CANŢER, preşedinte al C.N.A.A.
)
Ai noştri tineri la Lyon învaţă (
Autor: Dr. Olga ILIAŞENCO
)
Cu cît mai mic, cu atît mai perfect (
Autor: M.cor. Ion TIGHINEANU
)
Medicina informaţională - aspectul terapeutic şi diagnostic al nanotehnologiilor (
Autor: Dr.hab. Anatol ROTARU, dr.hab. Ludmila EŢCO, Ala CHIRIAC doctorandă
)
Coordonatele ale calităţii în domeniul serviciilor sanitare (
Autor: Dr. hab. Dumitru TINTIUC, dr.hab. Mihai CIOCANU, dr. Galina MAISTRENCO, colab. şt. Lilia DAMASCHIN
)
Muzica militară în descrierile cantemiriene (
Autor: Dr. Victor GHILAŞ
)
Mănăstirea Frumoasa: Timp şi Memorie (
Autor: Doctorand Vitalie MUNTEANU
)
Elena Bontea şi magia luminii (
Autor: Ludmila TOMA
)
O apariţie editorială multaşteptată (
Autor: Dr. Sergius CIOCANU
)
Fărîme dintr-un testament (
Autor: Viorica CUCEREANU
)
Simboluri heraldice academice noi (
Autor: Dr. Silviu ANDRIEŞ-TABAC
)
Academicianul Andrei Ursu la 80 de ani (
Autor: Academician Teodor FURDUI, Academician Gheorghe DUCA
)
Ana-Maria Plămădeală la 60 de ani (
Autor: Alexandru BOHANŢOV, Dumitru OLĂRESCU
)