Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (16), 2010

Arealul Sângerei. Consideraţii geografice, istorice, sociolingvistice (
Autor: Dr. hab. în filologie Anatol Eremia
)
Calea spre tainele cuvintelor. dr. Gheorghe Druţă la 75 de ani (
Autor: Tamara Pahomi, Lidia Vrabie Institutul de Filologie al AŞM
)
Colocvialitate şi demers. Dr. hab. în fi lologie Ion Ciocanu la 70 de ani (
Autor: Dr. hab. în filologie Andrei Ţurcanu
)
Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial (
Autor: Dr. Silviu Andrieş-Tabac
)
Динамика участия молдавских исследователей в мировом информационном процессе: наукометрический анализ (
Autor: Член-кор. Академии наук Молдовы Дикусар, А.И., доктор физ.-мат. наук Кравцов В.Х.
)
Diplomaţia publică – componentă indispensabilă a discursului extern în condiţiile globalizării (
Autor: Dr.hab. Ion Guceac, secretar ştiinţific general al AŞM Sergiu Porcescu, şef Direcţie integrare europeană şi cooperare internaţională, A.Ş.M.
)
Diversiunea cominternistă a „moldovenismului“ (
Autor: Dr. Sergiu Musteaţă
)
Exponent de forţă în virusologia medicală. Dr. hab. Constantin Spînu la 60 de ani (
Autor: Academician Teodor Furdui, doctor Leonid Chişlaru
)
Fără frică de cutremure. Academicianul Anatol Drumea la 80 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele A.Ş.M.
)
Gestionarea riscului în activitatea de inovare (
Autor: Dr. în economie, conf. univ. Аurelia Şuşu-Ţurcan, Elena Moscalu, şef Direcţie Logistică şi Marketing, AITT
)
„Hronicul şi cântecul“ numelor. Dr. Maria Cosniceanu la 75 de ani (
Autor: Elena Ungureanu, Institutul de Filologie al AŞM
)
În avangarda geneticii. Dr. hab. Nicolae Barbacar la 60 ani (
Autor: Dr. în biologie Eugenia Cotenco
)
Incubatorul “Inovatorul” – probleme, planuri, perspective (
Autor: Ulian Rotari, director adjunct, I.I. „Inovatorul”
)
Industria computerizată a dicţionarelor: scurtă privire (
Autor: Igor Cojocaru, Irina Cojocaru
)
Laudatio. Dr. Victor Cirimpei la 70 de ani (
Autor: Dr. Tudor Colac
)
Levigarea nitraţilor la culturile de câmp în stepa Bălţului (
Autor: Boris Boincean, Institutul de Fitotehnie, Centrul Ştiinţifico-Practic „Selecţia”; Leonid Nica, Stanislav Stadnic, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
)
„Limba noastră cea on-line de toate zilele“ (
Autor: Elena Ungureanu, postdoctorandă, Institutul de Filologie al AŞM
)
Modificări în ortografia limbii române (
Autor: Dr. hab.Vasile Bahnaru
)
Noi studii şi documente privind istoria bisericii ortodoxe din Moldova (
Autor: Acad. Andrei Eşanuб Valentina Eşanu, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, A.Ş.M.
)
Nu există loc de târg privind limba română! (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele A.Ş.M.
)
Pomul rodit al ştiinţelor agrare. Membru corespondent al A.Ş.M. Gheorghe Cimpoieş la 60 de ani (
Autor: Acad. Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al AŞM, Dr. Gheorghe Tudorache
)
Popas aniversar. Dr. hab. Tudor Lupaşcu la 60 de ani (
Autor: Academician Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
)
„Sculptorul fără casă”, în sfârşit, acasă (
Autor: Dr.hab. Tudor Stavilă
)
Semasiologia între tradiţie şi inovaţie (
Autor: Dr. în filologie, conf. unif. Veronica Păcuraru
)
Subteranele unei enigme literare (
Autor: Acad. Haralambie Corbu
)
Un document fundamental pentru demografia ţării (
Autor: Prof. univ. dr. Vasile Gheţăuб Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Universitatea din Bucureşti, Director, Centrul de Cercetări Demografice „Vladimir Trebici“ al Academiei Române
)