Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (16), 2010

Calea spre tainele cuvintelor. dr. Gheorghe Druţă la 75 de ani
Autor: Tamara Pahomi, Lidia Vrabie Institutul de Filologie al AŞM
Динамика участия молдавских исследователей в мировом информационном процессе: наукометрический анализ
Autor: Член-кор. Академии наук Молдовы Дикусар, А.И., доктор физ.-мат. наук Кравцов В.Х.
Diplomaţia publică – componentă indispensabilă a discursului extern în condiţiile globalizării
Autor: Dr.hab. Ion Guceac, secretar ştiinţific general al AŞM Sergiu Porcescu, şef Direcţie integrare europeană şi cooperare internaţională, A.Ş.M.
Exponent de forţă în virusologia medicală. Dr. hab. Constantin Spînu la 60 de ani
Autor: Academician Teodor Furdui, doctor Leonid Chişlaru
Fără frică de cutremure. Academicianul Anatol Drumea la 80 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele A.Ş.M.
Gestionarea riscului în activitatea de inovare
Autor: Dr. în economie, conf. univ. Аurelia Şuşu-Ţurcan, Elena Moscalu, şef Direcţie Logistică şi Marketing, AITT
„Hronicul şi cântecul“ numelor. Dr. Maria Cosniceanu la 75 de ani
Autor: Elena Ungureanu, Institutul de Filologie al AŞM
În avangarda geneticii. Dr. hab. Nicolae Barbacar la 60 ani
Autor: Dr. în biologie Eugenia Cotenco
Incubatorul “Inovatorul” – probleme, planuri, perspective
Autor: Ulian Rotari, director adjunct, I.I. „Inovatorul”
Industria computerizată a dicţionarelor: scurtă privire
Autor: Igor Cojocaru, Irina Cojocaru
Levigarea nitraţilor la culturile de câmp în stepa Bălţului
Autor: Boris Boincean, Institutul de Fitotehnie, Centrul Ştiinţifico-Practic „Selecţia”; Leonid Nica, Stanislav Stadnic, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
„Limba noastră cea on-line de toate zilele“
Autor: Elena Ungureanu, postdoctorandă, Institutul de Filologie al AŞM
Modificări în ortografia limbii române
Autor: Dr. hab.Vasile Bahnaru
Noi studii şi documente privind istoria bisericii ortodoxe din Moldova
Autor: Acad. Andrei Eşanuб Valentina Eşanu, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, A.Ş.M.
Nu există loc de târg privind limba română!
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele A.Ş.M.
Pomul rodit al ştiinţelor agrare. Membru corespondent al A.Ş.M. Gheorghe Cimpoieş la 60 de ani
Autor: Acad. Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al AŞM, Dr. Gheorghe Tudorache
Popas aniversar. Dr. hab. Tudor Lupaşcu la 60 de ani
Autor: Academician Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Semasiologia între tradiţie şi inovaţie
Autor: Dr. în filologie, conf. unif. Veronica Păcuraru
Subteranele unei enigme literare
Autor: Acad. Haralambie Corbu
Un document fundamental pentru demografia ţării
Autor: Prof. univ. dr. Vasile Gheţăuб Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Universitatea din Bucureşti, Director, Centrul de Cercetări Demografice „Vladimir Trebici“ al Academiei Române