Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (17), 2010

Drapelul demnităţii noastre
Autor: Dr. Vlad Mischevca
Parcul ştiintifico-tehnologic ca punct de dezvoltare a businessului inovaţional mic si mijlociu
Autor: Dr. Eugen Staşcov, dr. Nadejda Crasnova, LLM. Iulian E. Iorga
Unele consideraţii privind dezvoltarea ştiinţei moderne
Autor: Dr. hab. Anatol Rotaru, Rodica Cujba
Salvgardarea patrimoniului cultural naţional al Republicii Moldova
Autor: Dr. Valeriu Gavruc, dr. hab. Gheorghe Postică
Diaspora intelectuală, ambasador al ştiinţei ţării de origine
Autor: Interviu cu Jean-Claude Bolay, sociolog, dr. în ştiinţe politice şi cu Gabriela Tejada, dr. în ştiinţe politice, Institutul Federal de Tehnologii din Lausanne(Elveţia)
Al IVlea simpozion de studii Cuhureştene
Autor: Dr. Silviu Andrieş-Tabac
Recunostinţă prin generaţii
Autor: Dr. Viorica Răileanu
Se numără bobocii. . . la Liceul Academiei de Ştiinîe
Autor: Galina Filip, director interimar al Liceului AŞM
Substanţe antibacteriene si antifungice noi din materie primă locală
Autor: Dr. hab. Viorel Prisacari, dr. Svetlana Buraciov, dr. Ana Dizdari, dr. Victor Ţapcov, dr. hab. Aurelian Gulea, dr. Maria Bârcă, dr. hab. Mihail Bodrug, dr. Maricica Colţun
Bazele ştiințifice ale sporirii productivităţii mărului in sistemul superintensiv de cultură
Autor: M. cor. Vasile Babuc, m.cor. Gheorghe Cimpoeş, dr. conf. Ananie Peştereanu
Orfevrăria antică din Moldova
Autor: Dr. Liliana Condraticova
Pedolog si filozof Dr. hab. Grigore STASIEV la 70 de ani
Autor: M. cor. S. Andrieş, dr. T. Leah, dr. hab. V. Cerbari, dr. V. Filipciuc, dr. D. Baltenschi
57 ani in acelaşi institut Dr. Dumitru BALTENSCHI la 80 de ani
Autor: M. cor. Serafim Andrieş, dr. hab. Igor Krupenicov, dr. Dumitru Bratco, dr. Tamara Leah, dr. Olga Arhip, dr. Valerian Cerbari, dr. Grigore Stasiev
Un economist şi un manager performant Dr. hab. Valeriu DOGA la 60 de ani
Autor: Colectivul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, A.Ş.M.
Un optimist al optimizării tehnico-ştiinţifice Acad. Mircea BOLOGA la 75 de ani
Autor: M. cor. Ion Tighineanu, m. cor. Leonid Culiuc
Medic cu realizări excepţionale Dr. hab. Ludmila EŢCO la 65 de ani
Autor: Acad. Teodor Furdui, dr. Leonid Chişlaru