Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (18), 2010

Laudatio pentru poetul Adrian Păunescu, senator în parlamentul României
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Discurs la intrarea în Academia Moldovei
Autor: Adrian Păunescu, membru de onoare al AŞM
Perspectivele dezvoltării antreprenoriatului inovaţional în Republica Moldova
Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Dr. Natalia Percinschi
MANAGEMENTUL PROCESULUI BUGETAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Autor: Dr. hab. Tatiana MANOLE, prof. univ.
Dreptul la apă – un nou drept fundamental al omului
Autor: Dr. hab. în drept Ion Guceac, prof. univ
Soluţii pentru prevenirea şi diminuarea consecinţelor inundaţiilor
Autor: Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Orest Melniciuc, Elena Zubcov, Viorica Gladchi, Constantin Moraru, ş.a.
SĂNATATEA PUBLICĂ BAZATĂ PE CUNOAŞTERE
Autor: Dr. hab. în medicină Mihai MAGDEI, Ministerul Sănătăţii
Monumentul cărţii la Chişinău
Autor: Viorica Cucereanu
Conferinţa internaţională MSCMP 2010
Autor: Centrul Media al AŞM
Moldova rămâne patria noastră
Autor: Viorica Cucereanu
Starea de calitate a învelişului de sol şi măsuri de remediere
Autor: Mem. cor. al AŞM Serafim Andrieş, Dr. hab. Valerian Cerbari, prof. univ., Dr. Vladimir Filipciuc, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
Economia ramurii viti-vinicole a Republicii Moldova în contextul asocierii cu Uniunea Europeană
Autor: Dr. hab. Tudor Bajura, vicedir. prob. şt. IEFS; Acad. Boris Gaina, acad. coord. secţi. şt. agric.
EVALUAREA RESURSELOR AGROCLIMATICE ÎN CONTEXTUL POSIBILITĂŢILOR DE CULTIVARE A NOILOR SOIURI DE VIŢĂ DE VIE
Autor: Acad. Tatiana CONSTANTINOV , Dr. hab. Maria NEDEALCOV, Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM
Problema reziduurilor de ftalaţi în produse vinicole
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Boris Gaina, Prof., dr.hab. Rodica Sturza
Adsorbanţi minerali naturali. Prospecţiuni
Autor: Dr. hab. Vasile Rusu, conferenţiar cercetător
Destinul intelectualilor basarabeni între refugiu şi exil
Autor: Dr.hab. Ana-Maria Plămădeală
Patrimoniul cultural imaterial şi modernitatea: muzica tradiţională în tranziţie
Autor: Dr. Vasile Chiseliţă, Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ş.M.
Cercetări arheologice în aşezarea Chişinău „Valea morilor”
Autor: Sergiu Bodean, cercetător ştiinţific, Centrul Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Cercetarea enciclopedică – atribut al cunoaşterii multidisciplinare
Autor: Dr. Didina Ţăruş, şef secţie, Instituţia Publică Enciclopedia Moldovei
Clopotele de plumb şi de aramă ale lui Victor Teleucă
Autor: Academician Haralambie Corbu
S-a stins din viaţă un geniu al metaforei
Autor: Acad. Mihail Dolgan
Cu drag şi regret despre academicianul Anatol Drumea
Autor: Dr. hab. Vasile Alcaz, Directorul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Bas-basarabeanul Sigizmund Zalevschi şi opera română
Autor: Dr. hab. Aurelian Dănilă
Itinerarul profesorului Pavel Cocârlă în arborele cunoştinţelor
Autor: Dr. Ion Xenofontov, secretar ştiinţific la Instituţia Publică „Enciclopedia Moldovei“
Demnitate şi competenţă. Membru corespondent al AŞM Petru Patron la 75 de ani
Autor: Academician Teodor Furdui, academician Boris Gaina, academician Simion Toma, doctor habilitat Vasile Botnari
Caracter de savant. Membru corespondent al A.Ş.M. Leonid Culiuc la 60 de ani
Autor: Membru corespondent Ion Tighineanu, vice-preşedinte al A.Ş.M.
Savant şi manager de prestigiu. Dr. Alexandru Chirilov, la 75 ani
Autor: Academician Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al AŞM, dr. Valentina Ciochină Director al Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Un cercetător şi economist de vocaţie. Dr. Alexandru Muravschi la 60 de ani
Autor: Echipa de cercetători a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM