Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (18), 2010

Laudatio pentru poetul Adrian Păunescu, senator în parlamentul României (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
)
Discurs la intrarea în Academia Moldovei (
Autor: Adrian Păunescu, membru de onoare al AŞM
)
Perspectivele dezvoltării antreprenoriatului inovaţional în Republica Moldova (
Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Dr. Natalia Percinschi
)
Antreprenoriatului inovaţional – suport de stat (
Autor: Centrul Media al AŞM
)
MANAGEMENTUL PROCESULUI BUGETAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA (
Autor: Dr. hab. Tatiana MANOLE, prof. univ.
)
Dreptul la apă – un nou drept fundamental al omului (
Autor: Dr. hab. în drept Ion Guceac, prof. univ
)
Soluţii pentru prevenirea şi diminuarea consecinţelor inundaţiilor (
Autor: Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Orest Melniciuc, Elena Zubcov, Viorica Gladchi, Constantin Moraru, ş.a.
)
SĂNATATEA PUBLICĂ BAZATĂ PE CUNOAŞTERE (
Autor: Dr. hab. în medicină Mihai MAGDEI, Ministerul Sănătăţii
)
Protecţia datelor cu caracter personal. Reglementări la nivel internaţional ale domeniului (
Autor: Andrian Roşa, master în relaţii internaţionale
)
Monumentul cărţii la Chişinău (
Autor: Viorica Cucereanu
)
Conferinţa internaţională MSCMP 2010 (
Autor: Centrul Media al AŞM
)
Moldova rămâne patria noastră (
Autor: Viorica Cucereanu
)
Starea de calitate a învelişului de sol şi măsuri de remediere (
Autor: Mem. cor. al AŞM Serafim Andrieş, Dr. hab. Valerian Cerbari, prof. univ., Dr. Vladimir Filipciuc, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
)
Economia ramurii viti-vinicole a Republicii Moldova în contextul asocierii cu Uniunea Europeană (
Autor: Dr. hab. Tudor Bajura, vicedir. prob. şt. IEFS; Acad. Boris Gaina, acad. coord. secţi. şt. agric.
)
EVALUAREA RESURSELOR AGROCLIMATICE ÎN CONTEXTUL POSIBILITĂŢILOR DE CULTIVARE A NOILOR SOIURI DE VIŢĂ DE VIE (
Autor: Acad. Tatiana CONSTANTINOV , Dr. hab. Maria NEDEALCOV, Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM
)
Problema reziduurilor de ftalaţi în produse vinicole (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Boris Gaina, Prof., dr.hab. Rodica Sturza
)
Adsorbanţi minerali naturali. Prospecţiuni (
Autor: Dr. hab. Vasile Rusu, conferenţiar cercetător
)
Destinul intelectualilor basarabeni între refugiu şi exil (
Autor: Dr.hab. Ana-Maria Plămădeală
)
Patrimoniul cultural imaterial şi modernitatea: muzica tradiţională în tranziţie (
Autor: Dr. Vasile Chiseliţă, Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ş.M.
)
Mănăstirea Voroneţ – important centru de cultură şi spiritualitate (
Autor: Acad. Andrei Eşanu, Valentina Eşanu
)
Cercetări arheologice în aşezarea Chişinău „Valea morilor” (
Autor: Sergiu Bodean, cercetător ştiinţific, Centrul Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
)
Cercetarea enciclopedică – atribut al cunoaşterii multidisciplinare (
Autor: Dr. Didina Ţăruş, şef secţie, Instituţia Publică Enciclopedia Moldovei
)
Clopotele de plumb şi de aramă ale lui Victor Teleucă (
Autor: Academician Haralambie Corbu
)
S-a stins din viaţă un geniu al metaforei (
Autor: Acad. Mihail Dolgan
)
Cu drag şi regret despre academicianul Anatol Drumea (
Autor: Dr. hab. Vasile Alcaz, Directorul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
)
Bas-basarabeanul Sigizmund Zalevschi şi opera română (
Autor: Dr. hab. Aurelian Dănilă
)
Itinerarul profesorului Pavel Cocârlă în arborele cunoştinţelor (
Autor: Dr. Ion Xenofontov, secretar ştiinţific la Instituţia Publică „Enciclopedia Moldovei“
)
Demnitate şi competenţă. Membru corespondent al AŞM Petru Patron la 75 de ani (
Autor: Academician Teodor Furdui, academician Boris Gaina, academician Simion Toma, doctor habilitat Vasile Botnari
)
Caracter de savant. Membru corespondent al A.Ş.M. Leonid Culiuc la 60 de ani (
Autor: Membru corespondent Ion Tighineanu, vice-preşedinte al A.Ş.M.
)
Savant şi manager de prestigiu. Dr. Alexandru Chirilov, la 75 ani (
Autor: Academician Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al AŞM, dr. Valentina Ciochină Director al Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
)
Un cercetător şi economist de vocaţie. Dr. Alexandru Muravschi la 60 de ani (
Autor: Echipa de cercetători a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
)