Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (19), 2010

Prof. Leszek Balcerowicz la A.Ş.M.
Autor: Leszek Balcerowicz
Criza financiară şi scenarii post criză
Autor: Prof. Leszek Balcerowicz
Leszek Balcerowicz – un Columb al tranziţiei
Autor: Membru corespondent al AŞM Dumitru Moldovan
Revitalizarea economiei, imperativul naţional ce ne uneşte
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Vom avea sau nu o economie inovaţională?
Autor: Dr. Ghenadie Cernei
Fundamentarea exerciţiului de foresight
Autor: Sergiu Porcescu, Dan Grosu
Accesul la arhive în Republica Moldova, cu referire la depozitele speciale de stat din cadrul SIS şi MAI
Autor: Dr. în drept Mihai Taşcă, Secretarul Comisiei prezidenţiale pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din R. Moldova
Consideraţii privind particularităţile regimului totalitar comunist din Moldova sovietică (1924-1991)
Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM
Mănăstirile basarabene sub comunism. Mărturisiri
Autor: Vitalie Munteanu, doctorand
Dimensiuni ale paralimbajului în discursul istoriei verbale
Autor: Dr. Ion Xenofontov, Secretar ştiinţific, Instituţia Publică „Enciclopedia Moldovei”
Simetria „ascunsă” a acatistului de la Arbore
Autor: Dr. hab. Constantin I. Ciobanu
Biblia, biblioteca şi „biblio“-netul ca hipertext
Autor: Dr. Elena Ungureanu, Institutul de Filologie, AŞM
Instruire prin cercetare
Autor: M.cor. Maria Duca, rector UnAŞM
Ecranul: cultura audiovizuală
Autor: Dr. Violeta Tipa
Noi materiale semiconductoare şi structuri pentru conversiunea fotovoltaică a energiei solare
Autor: Acad. Ernest Aruşanov, m.cor. Leonid Culiuc, prof. Petru Gaşin, acad. Alexei Simaşchevici, prof. Dormidont Şerban
Specii noi de Pilosella Hill. (Asteraceae dumort.) din flora basarabiei
Autor: Olga Ioniţă, doctorandă, acad. Andrei Negru, Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
Apă: istorie, resurse, perspective
Autor: Dr. Diana Porubin
Reglementarea onomasticii naţionale
Autor: Dr. hab. Anatol Eremia
Paul Goma - 75
Autor: Dr. Nina Corcinschi
Paul Goma: întoarcere la Ithaka
Autor: Acad. Mihai Cimpoi
Paul Goma cu altă imagine artistică a basarabeanului
Autor: Dr. conf. univ. Aliona Grati
Prima femeie academician din Republica Moldova
Autor: Dr. Mihai Coşcodan, Universitatea de Stat din Moldova
Sub steaua fratelui mai mare
Autor: Acad. Gheorghe Ţîbîrnă
Cavaler al ştiinţei moldave
Autor: Dr. Svetlana Procop
Cele trei secole ale mănăstirii Hâncu
Autor: Dr. hab. Pavel Parasca, Dr. hab. Valentin Tomuleţ
Identitatea internaţională a principatului moldovenesc
Autor: Membru corespondent al AŞM Demir Dragnev
Evoluţia educaţiei istorice
Autor: Dr. hab. Ion Eremia, Universitatea de Stat din Moldova
O mărturie de trăire în istorie
Autor: Conf. univ. dr. Carmen Cornelia Balan, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Repere cantemireşti
Autor: Ion Şpac
Resursele comunicaţionale ale acţiunii politice
Autor: Dr. hab. Victor Moraru
Membru corespondent al AŞM Mefodie Raţă la 75 de ani
Autor: Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM
Dr. hab. Vladimir Hotineanu la 60 de ani
Autor: Acad. Ion Ababii, rector al USMF „Nicolae Testemiţanu”
Dr. hab. Petru Buiuclila 80 de ani
Autor: Acad. Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al AŞM, acad. Boris Gaina, dr. hab. Vasile Botnari
Dr. hab. Nicanor Babără la 70 de ani
Autor: Grigore Grigorescu
Acad. Nicolae Andronati la 75 de ani
Autor: Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM
Dr hab. Anatolie Casian la 75 de ani
Autor: Rectoratul Universităţii Tehnice a Moldovei
Acad. Constantin Turtă la 70 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, dr. hab. Tudor Lupaşcu, director al Institutului de Chimie al AŞM
Dr. Valeriu Bujoreanu 70 de ani
Autor: Administraţia Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM