Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (19), 2010

Prof. Leszek Balcerowicz la A.Ş.M. (
Autor: Leszek Balcerowicz
)
Criza financiară şi scenarii post criză (
Autor: Prof. Leszek Balcerowicz
)
Leszek Balcerowicz – un Columb al tranziţiei (
Autor: Membru corespondent al AŞM Dumitru Moldovan
)
Revitalizarea economiei, imperativul naţional ce ne uneşte (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
)
Vom avea sau nu o economie inovaţională? (
Autor: Dr. Ghenadie Cernei
)
Fundamentarea exerciţiului de foresight (
Autor: Sergiu Porcescu, Dan Grosu
)
Accesul la arhive în Republica Moldova, cu referire la depozitele speciale de stat din cadrul SIS şi MAI (
Autor: Dr. în drept Mihai Taşcă, Secretarul Comisiei prezidenţiale pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din R. Moldova
)
Consideraţii privind particularităţile regimului totalitar comunist din Moldova sovietică (1924-1991) (
Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM
)
Mănăstirile basarabene sub comunism. Mărturisiri (
Autor: Vitalie Munteanu, doctorand
)
Dimensiuni ale paralimbajului în discursul istoriei verbale (
Autor: Dr. Ion Xenofontov, Secretar ştiinţific, Instituţia Publică „Enciclopedia Moldovei”
)
Simetria „ascunsă” a acatistului de la Arbore (
Autor: Dr. hab. Constantin I. Ciobanu
)
Biblia, biblioteca şi „biblio“-netul ca hipertext (
Autor: Dr. Elena Ungureanu, Institutul de Filologie, AŞM
)
Instruire prin cercetare (
Autor: M.cor. Maria Duca, rector UnAŞM
)
Ecranul: cultura audiovizuală (
Autor: Dr. Violeta Tipa
)
Noi materiale semiconductoare şi structuri pentru conversiunea fotovoltaică a energiei solare (
Autor: Acad. Ernest Aruşanov, m.cor. Leonid Culiuc, prof. Petru Gaşin, acad. Alexei Simaşchevici, prof. Dormidont Şerban
)
Radicalii liberi în sistemele biologice: mecanisme de formare şi de protecţie a celulelor (
Autor: Natalia Secara, doctorandă, acad. Gheorghe Duca
)
Specii noi de Pilosella Hill. (Asteraceae dumort.) din flora basarabiei (
Autor: Olga Ioniţă, doctorandă, acad. Andrei Negru, Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
)
Apă: istorie, resurse, perspective (
Autor: Dr. Diana Porubin
)
Apa în alimentaţie, obiceiuri şi tradiţii (
Autor: Valentina Iarovoi
)
Reglementarea onomasticii naţionale (
Autor: Dr. hab. Anatol Eremia
)
Paul Goma - 75 (
Autor: Dr. Nina Corcinschi
)
Paul Goma: întoarcere la Ithaka (
Autor: Acad. Mihai Cimpoi
)
Paul Goma cu altă imagine artistică a basarabeanului (
Autor: Dr. conf. univ. Aliona Grati
)
Pavel Şillingovski – basarabeanul din inima Rusiei (
Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
)
Prima femeie academician din Republica Moldova (
Autor: Dr. Mihai Coşcodan, Universitatea de Stat din Moldova
)
Sub steaua fratelui mai mare (
Autor: Acad. Gheorghe Ţîbîrnă
)
Cavaler al ştiinţei moldave (
Autor: Dr. Svetlana Procop
)
Cele trei secole ale mănăstirii Hâncu (
Autor: Dr. hab. Pavel Parasca, Dr. hab. Valentin Tomuleţ
)
Identitatea internaţională a principatului moldovenesc (
Autor: Membru corespondent al AŞM Demir Dragnev
)
Evoluţia educaţiei istorice (
Autor: Dr. hab. Ion Eremia, Universitatea de Stat din Moldova
)
O mărturie de trăire în istorie (
Autor: Conf. univ. dr. Carmen Cornelia Balan, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
)
Repere cantemireşti (
Autor: Ion Şpac
)
Resursele comunicaţionale ale acţiunii politice (
Autor: Dr. hab. Victor Moraru
)
Academicianul Ion Popuşoi – un destin asumat (
Autor: Acad. Gheorghe Duca
)
Membru corespondent al AŞM Mefodie Raţă la 75 de ani (
Autor: Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM
)
Dr. hab. Vladimir Hotineanu la 60 de ani (
Autor: Acad. Ion Ababii, rector al USMF „Nicolae Testemiţanu”
)
Dr. hab. Petru Buiuclila 80 de ani (
Autor: Acad. Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al AŞM, acad. Boris Gaina, dr. hab. Vasile Botnari
)
Dr. hab. Nicanor Babără la 70 de ani (
Autor: Grigore Grigorescu
)
Acad. Nicolae Andronati la 75 de ani (
Autor: Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM
)
Dr hab. Anatolie Casian la 75 de ani (
Autor: Rectoratul Universităţii Tehnice a Moldovei
)
Acad. Constantin Turtă la 70 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, dr. hab. Tudor Lupaşcu, director al Institutului de Chimie al AŞM
)
Dr. Valeriu Bujoreanu 70 de ani (
Autor: Administraţia Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM
)