Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr.1 (20), 2011

Chemistry, our life, our future (
Autor: Professor Nicole J. Moreau: President, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)
)
Chimia la interfaţa timpurilor (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, Preşedintele Societăţii de Chimie din Republica Moldova
)
Paradigme noi în cercetarea chimică (
Autor: acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române
)
Facultatea de chimie şi tehnologie chimică a USM – tradiţii şi rezultate ştiinţifice (
Autor: dr. conf.univ. Viorica Gladchi, decanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică, USM
)
Chimia ecologică: soluţii pentru mediul ambiant (
Autor: dr.hab.prof. Tudor Lupaşcu, directorul Institutului de Chimie al AŞM dr. hab. Maria Gonţa, şefa Catedrei de chimie industrială şi ecologică, USM
)
Compuşi coordinativi ai unor metale de tip 3d cu activitate biologică (
Autor: dr. hab. conf.cerc. Ion Bulhac, Institutul de Chimie al AŞM dr. hab. conf.cerc. Anastasia Ştefîrţă, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM
)
Ambra cenuşie în parfumerie (
Autor: acad. Pavel Vlad
)
Reciclarea deşeurilor din mase plastice prin procedee mecanochimice (
Autor: dr. hab. Fliur Macaev, Serghei Bujor, director general al Companiei UISPAC, dr. Aliona Mereuţă
)
Ştiinţa, mobilul economiei (
Autor: dr. Marica Dumitraşco
)
„Nu mi-am văzut steaua, dar ştiu că străluceşte“ (
Autor: Interviu cu Prof. Eugen Grebenicov, Membru de Onoare al AȘM, laureat al Premiului „Academicianul Constantin Sibirschi”
)
Valorile creştine şi politica (
Autor: Prof. Doctor Emil Constantinescu (preşedinte al României 1996-2000)
)
Academicianul Dumitru Ghiţu (
Autor: Academician V. Canţer, Membru corespondent I. Tighineanu, Profesor universitar A.Sidorenko
)
Marele fizician Evghenii Pocotilov (
Autor: Dr. hab. P.Gaşin, dr. D.Nica, dr.hab.V. Gamurari, m.cor. I.Geru, acad.V. Canţer, acad. S.Moscalenco, dr.hab. P.Hadji, dr.hab. A.Casian, m.cor. I.Tighineanu
)
Sistemul integrat de monitorizare seismică România – Republica Moldova (
Autor: Ion Ilieş, cercetător ştiinţific, şeful Centrului de Seismologie Experimentală al Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
)
Societatea postcernobâl (
Autor: dr. Ion Xenofontov, secretar ştiinţific, Institutul de Studii Enciclopedice
)
Contribuţii la monitorizarea radioactivităţii mediului (
Autor: dr. hab. Ion Bahnarel, director general dr. Liubov Coreţchi, şef de laborator, Centrul Naţional de Sănătate Publică
)
Sistemele suport pentru decizii: de la speranţe la realizări (
Autor: m.c. prof. univ. Constantin Gaindric
)
Măsuri de redresare a situaţiei în domeniul medicamentului (
Autor: dr.hab. prof. univ. Victor Ghicavîi, şef catedră farmacologie şi farmacologie clinică a USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialist principal al MS
)
Vertebroneurologia şi verticalitatea coloanei vertebrale (
Autor: acad. Diomid Gherman, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
)
Fertilizarea şi fertilitatea cernoziomului tipic din stepa Bălţului (
Autor: dr. hab. Boris Boincean, dr. Leonid Nica, dr. Stanislav Stadnic*, Lidia Stadnic, Institutul de Cercetări pentru Culturi de Câmp „Selecţia”, *Universitatea de Stat „Alecu Russo”
)
Ştiinţa enciclopedică, domeniu al cercetării academice (
Autor: dr. conf. univ. Constantin Manolache, director, Institutul de Studii Enciclopedice dr. Didina Ţăruş
)
Coloniştii germani în Basarabia (
Autor: Dr.hab. Elena Ploşniţa
)
Identitatea simbolică neoficială a Republicii Moldova (
Autor: dr. Silviu Andrieş-Tabac
)
Emilian Galaicu-Păun şi starea de frontieră a literaturii (
Autor: dr. hab. conf. univ. Aliona Grati
)
Ceramica moldovenească, o artă de tradiţie (
Autor: Irina Lavrente, cercetător ştiinţific
)
O lucrare-eveniment (
Autor: dr. conf. univ. Virgil Pâslariuc, Facultatea de Istorie şi Filozofie, USM
)
Tezaurul arhitectural al capitalei (
Autor: dr. hab. Tudor Stavilă
)
Cartea românească pe muntele Athos (
Autor: dr. Igor Cereteu
)
Un cuplu de savanţi celebri (
Autor: acad. Teodor Furdui, acad. Gheorghe Ţîbîrnă, m. cor. Stanislav Groppa, dr. Leonid Chişlaru
)
Diriguitor al materialelor fotovoltaice (
Autor: Colegii de la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
)
Un mare savant şi un spirit ales (
Autor: acad. Teodor Furdui, acad. Gheorghe Ţîbîrnă, m. cor. Stanislav Groppa, dr. hab. prof. univ. Petru Stratulat, dr. Leonid Chişlaru
)
Doctorul plantelor (
Autor: acad. Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al AŞM, coordonatorul Secţiei Ştiinţe ale Vieţii şi Naturii a AŞM
)