Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (20), 2011

Chemistry, our life, our future
Autor: Professor Nicole J. Moreau: President, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)
Chimia la interfaţa timpurilor
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, Preşedintele Societăţii de Chimie din Republica Moldova
Paradigme noi în cercetarea chimică
Autor: acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române
Facultatea de chimie şi tehnologie chimică a USM – tradiţii şi rezultate ştiinţifice
Autor: dr. conf.univ. Viorica Gladchi, decanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică, USM
Chimia ecologică: soluţii pentru mediul ambiant
Autor: dr.hab.prof. Tudor Lupaşcu, directorul Institutului de Chimie al AŞM dr. hab. Maria Gonţa, şefa Catedrei de chimie industrială şi ecologică, USM
Compuşi coordinativi ai unor metale de tip 3d cu activitate biologică
Autor: dr. hab. conf.cerc. Ion Bulhac, Institutul de Chimie al AŞM dr. hab. conf.cerc. Anastasia Ştefîrţă, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM
Ambra cenuşie în parfumerie
Autor: acad. Pavel Vlad
Reciclarea deşeurilor din mase plastice prin procedee mecanochimice
Autor: dr. hab. Fliur Macaev, Serghei Bujor, director general al Companiei UISPAC, dr. Aliona Mereuţă
Ştiinţa, mobilul economiei
Autor: dr. Marica Dumitraşco
„Nu mi-am văzut steaua, dar ştiu că străluceşte“
Autor: Interviu cu Prof. Eugen Grebenicov, Membru de Onoare al AȘM, laureat al Premiului „Academicianul Constantin Sibirschi”
Valorile creştine şi politica
Autor: Prof. Doctor Emil Constantinescu (preşedinte al României 1996-2000)
Academicianul Dumitru Ghiţu
Autor: Academician V. Canţer, Membru corespondent I. Tighineanu, Profesor universitar A.Sidorenko
Marele fizician Evghenii Pocotilov
Autor: Dr. hab. P.Gaşin, dr. D.Nica, dr.hab.V. Gamurari, m.cor. I.Geru, acad.V. Canţer, acad. S.Moscalenco, dr.hab. P.Hadji, dr.hab. A.Casian, m.cor. I.Tighineanu
Sistemul integrat de monitorizare seismică România – Republica Moldova
Autor: Ion Ilieş, cercetător ştiinţific, şeful Centrului de Seismologie Experimentală al Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Societatea postcernobâl
Autor: dr. Ion Xenofontov, secretar ştiinţific, Institutul de Studii Enciclopedice
Contribuţii la monitorizarea radioactivităţii mediului
Autor: dr. hab. Ion Bahnarel, director general dr. Liubov Coreţchi, şef de laborator, Centrul Naţional de Sănătate Publică
Sistemele suport pentru decizii: de la speranţe la realizări
Autor: m.c. prof. univ. Constantin Gaindric
Măsuri de redresare a situaţiei în domeniul medicamentului
Autor: dr.hab. prof. univ. Victor Ghicavîi, şef catedră farmacologie şi farmacologie clinică a USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialist principal al MS
Vertebroneurologia şi verticalitatea coloanei vertebrale
Autor: acad. Diomid Gherman, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Fertilizarea şi fertilitatea cernoziomului tipic din stepa Bălţului
Autor: dr. hab. Boris Boincean, dr. Leonid Nica, dr. Stanislav Stadnic*, Lidia Stadnic, Institutul de Cercetări pentru Culturi de Câmp „Selecţia”, *Universitatea de Stat „Alecu Russo”
Ştiinţa enciclopedică, domeniu al cercetării academice
Autor: dr. conf. univ. Constantin Manolache, director, Institutul de Studii Enciclopedice dr. Didina Ţăruş
Coloniştii germani în Basarabia
Autor: Dr.hab. Elena Ploşniţa
Emilian Galaicu-Păun şi starea de frontieră a literaturii
Autor: dr. hab. conf. univ. Aliona Grati
Ceramica moldovenească, o artă de tradiţie
Autor: Irina Lavrente, cercetător ştiinţific
O lucrare-eveniment
Autor: dr. conf. univ. Virgil Pâslariuc, Facultatea de Istorie şi Filozofie, USM
Tezaurul arhitectural al capitalei
Autor: dr. hab. Tudor Stavilă
Cartea românească pe muntele Athos
Autor: dr. Igor Cereteu
Un cuplu de savanţi celebri
Autor: acad. Teodor Furdui, acad. Gheorghe Ţîbîrnă, m. cor. Stanislav Groppa, dr. Leonid Chişlaru
Diriguitor al materialelor fotovoltaice
Autor: Colegii de la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Un mare savant şi un spirit ales
Autor: acad. Teodor Furdui, acad. Gheorghe Ţîbîrnă, m. cor. Stanislav Groppa, dr. hab. prof. univ. Petru Stratulat, dr. Leonid Chişlaru
Doctorul plantelor
Autor: acad. Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al AŞM, coordonatorul Secţiei Ştiinţe ale Vieţii şi Naturii a AŞM