Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (21), 2011

Nicolae Titulescu, contemporanul nostru. Actualitatea ideilor şi operei unui mare diplomat şi om politic (
Autor: Dr. prof. univ. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu
)
Nicolae Titulescu – un acut simţ al istoriei. O viziune asupra europei de dinaintea celui de-al doilea război mondial (
Autor: Dr. prof. univ. George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu
)
Ştiinţa şi educaţia în SUA şi Republica Moldova. Analiză comparativă bazată pe experienţa personală (
Autor: Academician al AŞM Isaac Bersuker, profesor la Universitatea Texas din Austin
)
Situaţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă (
Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Dr. Galina Savelieva, Cerc. şt. Vera Cotelnic
)
Reglementarea preţurilor în unele sectoare economice (
Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Cerc. şt. Alexandru Fala, Dr. Mihail Poisic
)
Dimensiunea protestatară a mediilor sociale (
Autor: Dr. Alexandru S. Roşca
)
Problemele cheie ale dezvoltării sectorului energetic (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
)
Sursele energiei regenerabile şi echipamentul pentru producerea lor (
Autor: Membru corespondent al AŞM Ion Hăbăşescu
)
Câmpul magnetic terestru (
Autor: Dr. hab. prof. univ. Tudor Ambros
)
Instruirea prin cercetare – un deziderat al societăţii bazate pe cunoaştere (
Autor: M.cor. Maria Duca, rector al Universităţii AŞM
)
Activităţi practice la fizică (
Autor: Prof. univ. Mircea Colpajiu, profesor de fizică la Liceul AŞM
)
Aplicarea TIC la predarea biologiei (
Autor: Iurie Cristea, profesor la Liceul AŞM
)
Pledoarie pentru reînnoirea matematicii la nivel şcolar (
Autor: Dr. conf. univ. Marcel Teleucă; Dr. hab. prof.univ. Ilie Lupu, Universitatea de Stat din Tiraspol
)
Muzica şi lumea nouă a ştiinţelor (
Autor: Dr. hab. prof. univ. Ion Gagim, academician-coordonator al Filialei AŞM
)
Elemente de conceptualizare în cercetarea enciclopedică (
Autor: Dr. Constantin Manolache; Dr. Didina Ţăruş; Dr. Ion Xenofontov, Institutul de Studii Enciclopedice
)
Descoperiri arheologice în situl medieval de la Lozova (
Autor: Dr. Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Dr. Vlad Vornic, Drd. Ion Ursu
)
Viţa de vie şi vinul în tradiţia bisericii ortodoxe (
Autor: Boris Gaina, academician-coordonator, Secţia Ştiinţe Agricole, AŞM; Ciprian Grădinaru, arhimandrit, duhovnic al Mănăstirii Sihăstria din România; Tudor Guzun, profesor de istorie, preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Christdar”
)
Romanul lui Vladimir Beşleagă (valenţe psihanalitice) (
Autor: Dr. conf. univ. Ana Ghilaş, Universitatea de Stat din Moldova
)
Cartea, ca factor al unităţii poporului român (
Autor: Acad. Andrei Eşanu, Valentina Eşanu
)
In honorem Ion Şişcanu (
Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu
)
Fără alternativă în medicina alternativă. Academicianul Victor Lacusta la 60 de ani (
Autor: Acad. Teodor Furdui, Dr. conf. cerc. Valentina Ciochină, dr. conf. univ. Lorina Vudu
)
La cârma chimiei bioorganice. Academicianul Pavel Vlad la 75 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Teodor Furdui, Prof. Tudor Lupaşcu, Dr. Aculina Arîcu
)
Un performer al ştiinţei. Membru corespondent Constantin Moraru la 85 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Teodor Furdui
)