Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (21), 2011

Nicolae Titulescu, contemporanul nostru. Actualitatea ideilor şi operei unui mare diplomat şi om politic
Autor: Dr. prof. univ. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu
Nicolae Titulescu – un acut simţ al istoriei. O viziune asupra europei de dinaintea celui de-al doilea război mondial
Autor: Dr. prof. univ. George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu
Ştiinţa şi educaţia în SUA şi Republica Moldova. Analiză comparativă bazată pe experienţa personală
Autor: Academician al AŞM Isaac Bersuker, profesor la Universitatea Texas din Austin
Situaţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă
Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Dr. Galina Savelieva, Cerc. şt. Vera Cotelnic
Reglementarea preţurilor în unele sectoare economice
Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Cerc. şt. Alexandru Fala, Dr. Mihail Poisic
Dimensiunea protestatară a mediilor sociale
Autor: Dr. Alexandru S. Roşca
Problemele cheie ale dezvoltării sectorului energetic
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Sursele energiei regenerabile şi echipamentul pentru producerea lor
Autor: Membru corespondent al AŞM Ion Hăbăşescu
Câmpul magnetic terestru
Autor: Dr. hab. prof. univ. Tudor Ambros
Instruirea prin cercetare – un deziderat al societăţii bazate pe cunoaştere
Autor: M.cor. Maria Duca, rector al Universităţii AŞM
Activităţi practice la fizică
Autor: Prof. univ. Mircea Colpajiu, profesor de fizică la Liceul AŞM
Aplicarea TIC la predarea biologiei
Autor: Iurie Cristea, profesor la Liceul AŞM
Pledoarie pentru reînnoirea matematicii la nivel şcolar
Autor: Dr. conf. univ. Marcel Teleucă; Dr. hab. prof.univ. Ilie Lupu, Universitatea de Stat din Tiraspol
Muzica şi lumea nouă a ştiinţelor
Autor: Dr. hab. prof. univ. Ion Gagim, academician-coordonator al Filialei AŞM
Elemente de conceptualizare în cercetarea enciclopedică
Autor: Dr. Constantin Manolache; Dr. Didina Ţăruş; Dr. Ion Xenofontov, Institutul de Studii Enciclopedice
Descoperiri arheologice în situl medieval de la Lozova
Autor: Dr. Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Dr. Vlad Vornic, Drd. Ion Ursu
Viţa de vie şi vinul în tradiţia bisericii ortodoxe
Autor: Boris Gaina, academician-coordonator, Secţia Ştiinţe Agricole, AŞM; Ciprian Grădinaru, arhimandrit, duhovnic al Mănăstirii Sihăstria din România; Tudor Guzun, profesor de istorie, preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Christdar”
Romanul lui Vladimir Beşleagă (valenţe psihanalitice)
Autor: Dr. conf. univ. Ana Ghilaş, Universitatea de Stat din Moldova
Cartea, ca factor al unităţii poporului român
Autor: Acad. Andrei Eşanu, Valentina Eşanu
In honorem Ion Şişcanu
Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu
Fără alternativă în medicina alternativă. Academicianul Victor Lacusta la 60 de ani
Autor: Acad. Teodor Furdui, Dr. conf. cerc. Valentina Ciochină, dr. conf. univ. Lorina Vudu
La cârma chimiei bioorganice. Academicianul Pavel Vlad la 75 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Teodor Furdui, Prof. Tudor Lupaşcu, Dr. Aculina Arîcu