Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (22), 2011

Democraţia, o lungă bătălie (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
)
Limba română, „casă a fiinţei noastre” (
Autor: Acad. Mihai Cimpoi
)
Armonizarea politicilor bugetar-fiscale şi monetar-valutare (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Tatiana Manole
)
Энергетические ресурсы человечества (I) (
Autor: А.А. Кудряшева, профессор, д.б.н, академик Г. Дука, профессор, д.x.н., академик Г.Е. Маковейчук, Лауреат Государственной премии в области науки и техники С.А. Билык, Генеральный директор предприятия «ШЕДАР» Д. Порубин, д.х.н.
)
Repubica Moldova în cadrul securităţii europene de aprovizionare cu gaze naturale (
Autor: Natalia Timofte, Magistru în Ştiinţe Energetice (Marea Britanie), IE AŞM
)
Lucrarea solului – tendinţe şi perspective (
Autor: Dr. hab., prof. cercet. Boris Boincean
)
Cultura florii-soarelui (Helianthus annuus l.). Repere istorice (
Autor: M. cor. Maria Duca, Dr. Constantin Manolache, Rodica Chilari
)
Piaţa medicamentelor şi oportunităţile de destindere a acesteia (
Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Dr. Victoria Trofimov, Acad.Valeriu Rudic, Dr. hab. Tudor Lupaşcu, Dr. Mihail Poisic, Dr. Maria Colţun, Dr. Alexandru Teleuţă, Drd. Alexandru Fală
)
Avortul de la a doua jumătate a sec. XX încoace (
Autor: Ludmila Tăutu, Viorica Roşu, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, sector demografie
)
Calculul biologic – o paradigmă a informaticii contemporane (
Autor: Dr. Constantin Ciubotaru, Dr. hab. Svetlana Cojocaru, Dr. Galina Magariu, Dr.hab. Iurie Rogojin, Institutul de Matematică şi Informatică, AŞM
)
Rezonatoare laser în nanostructuri de ZnO cu moduri de emisie controlate de morfologie (
Autor: Dr. Veaceslav Ursachi, Dr. Emil Rusu, Dr. Victor Zalamai, Alexandru Burlacu, M. cor. Ion Tighineanu
)
Metode de prelucrare a datelor experimentale (
Autor: Membru corespondent al AŞM Evgheni Lvovschi
)
Muzeul, societatea şi salvgardarea patrimoniului imaterial (
Autor: Dr. hab. Elena Ploşniţă
)
Expoziţie de excepţie: stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare (
Autor: Aurelia Corneţchi, director adjunct al Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
)
Încă un pas spre crearea muzeului satului la Chişinău (
Autor: Mihai Ursu, director general al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
)
Prinţesa Maria Cantemir între ficţiune artistică şi realitate istorică (
Autor: Acad. Andrei Eşanu, Valentina Eşanu
)
Ultima arboreasă (
Autor: Antonina Sârbu
)
Bogăţia noastră netrecătoare (
Autor: Dr. Pantelei Vladimir, Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM
)
Schimbările climatice şi impactul lor asupra agriculturii (
Autor: Acad. Serafim Andrieş, Directorul Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
)
Gheorghe V. Madan într-o ediţie reprezentativă (
Autor: Dr. Iordan Datcu (Bucureşti)
)
Filolog polivalent: dr. Galaction Verebceanu la 60 de ani (
Autor: Dr. Angela Savin-Zgardan, cerc.şt.coord.
)
Reformatorul şi promotorul medicinei urgente: dr. hab. Gheorghe Ciobanu la 60 de ani (
Autor: Academician Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al AŞM Memb. cor. Stanislav Groppa, acad. coord. al Secţiei de Ştiinţe Medicale a AŞM, Doctor în medicină Leonid Chişlaru
)
Directorul celui mai mare muzeu: Mihai Ursu la 60 de ani (
Autor: Dr., conf. univ. Varvara Buzilă, secretar ştiinţific al MNEIN
)
Personalitate proeminentă: academicianul Simion Toma la 75 de ani (
Autor: Academician Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
)