Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (22), 2011

Democraţia, o lungă bătălie
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Armonizarea politicilor bugetar-fiscale şi monetar-valutare
Autor: Dr. hab., prof. univ. Tatiana Manole
Энергетические ресурсы человечества (I)
Autor: А.А. Кудряшева, профессор, д.б.н, академик Г. Дука, профессор, д.x.н., академик Г.Е. Маковейчук, Лауреат Государственной премии в области науки и техники С.А. Билык, Генеральный директор предприятия «ШЕДАР» Д. Порубин, д.х.н.
Repubica Moldova în cadrul securităţii europene de aprovizionare cu gaze naturale
Autor: Natalia Timofte, Magistru în Ştiinţe Energetice (Marea Britanie), IE AŞM
Lucrarea solului – tendinţe şi perspective
Autor: Dr. hab., prof. cercet. Boris Boincean
Cultura florii-soarelui (Helianthus annuus l.). Repere istorice
Autor: M. cor. Maria Duca, Dr. Constantin Manolache, Rodica Chilari
Piaţa medicamentelor şi oportunităţile de destindere a acesteia
Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Dr. Victoria Trofimov, Acad.Valeriu Rudic, Dr. hab. Tudor Lupaşcu, Dr. Mihail Poisic, Dr. Maria Colţun, Dr. Alexandru Teleuţă, Drd. Alexandru Fală
Avortul de la a doua jumătate a sec. XX încoace
Autor: Ludmila Tăutu, Viorica Roşu, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, sector demografie
Calculul biologic – o paradigmă a informaticii contemporane
Autor: Dr. Constantin Ciubotaru, Dr. hab. Svetlana Cojocaru, Dr. Galina Magariu, Dr.hab. Iurie Rogojin, Institutul de Matematică şi Informatică, AŞM
Rezonatoare laser în nanostructuri de ZnO cu moduri de emisie controlate de morfologie
Autor: Dr. Veaceslav Ursachi, Dr. Emil Rusu, Dr. Victor Zalamai, Alexandru Burlacu, M. cor. Ion Tighineanu
Metode de prelucrare a datelor experimentale
Autor: Membru corespondent al AŞM Evgheni Lvovschi
Expoziţie de excepţie: stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare
Autor: Aurelia Corneţchi, director adjunct al Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Încă un pas spre crearea muzeului satului la Chişinău
Autor: Mihai Ursu, director general al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Ultima arboreasă
Autor: Antonina Sârbu
Bogăţia noastră netrecătoare
Autor: Dr. Pantelei Vladimir, Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM
Schimbările climatice şi impactul lor asupra agriculturii
Autor: Acad. Serafim Andrieş, Directorul Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
Gheorghe V. Madan într-o ediţie reprezentativă
Autor: Dr. Iordan Datcu (Bucureşti)
Filolog polivalent: dr. Galaction Verebceanu la 60 de ani
Autor: Dr. Angela Savin-Zgardan, cerc.şt.coord.
Reformatorul şi promotorul medicinei urgente: dr. hab. Gheorghe Ciobanu la 60 de ani
Autor: Academician Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al AŞM Memb. cor. Stanislav Groppa, acad. coord. al Secţiei de Ştiinţe Medicale a AŞM, Doctor în medicină Leonid Chişlaru
Directorul celui mai mare muzeu: Mihai Ursu la 60 de ani
Autor: Dr., conf. univ. Varvara Buzilă, secretar ştiinţific al MNEIN
Personalitate proeminentă: academicianul Simion Toma la 75 de ani
Autor: Academician Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare