Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (23), 2011

Fără întreprinderi mari economia e un organism fără osatură (
Autor: Centrul Media al AŞM Eveniment
)
Ştiinţa şi inovarea, pilonii dezvoltării durabile a economiei (
Autor: Academician Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
)
Să muncim inteligent! (
Autor: Ion Sturza
)
Strategia inovării (
Autor: Dr. Ghenadie Cernei
)
Finanţarea venture a activităţii inovaţionale: reglementări juridice (
Autor: Dr., conf. univ. Victoria Ganea, Dr. hab., prof. cerc. Gheorghe Iliadi, Dr. Anatolii Bucatînschi
)
Rezoluţiunea contractelor comerciale internaţionale (
Autor: Dr., conf. univ. Lilia Gribincea
)
Orientări eticovalorice în ştiinţa contemporană (
Autor: Dr.hab. Gheorghe Bobână
)
Cercetări socioumaniste: aspecte interdisciplinare (
Autor: Dr., conf. cerc. Svetlana Ciumac
)
Proiectul european Mold-Era: un an de activitate (
Autor: Membru corespondent al AŞM Ion Tighineanu
)
Энергетические ресурсы человечества (II) (
Autor: А.А. Кудряшева, профессор, д.б.н., академик Г. Дука, профессор, d.х.н., академик Г.Е. Маковейчук, Лауреат Государственной премии в области науки и техники С.А. Билык, Генеральный директор предприятия «ШЕДАР», Д. Порубин, д.х.н.
)
Utilizarea surselor regenerabile de energie – eoliană, hidraulică şi solară (
Autor: Academician Ion Bostan, Dr. hab., prof.univ. Valeriu Dulgheru, Dr., prof. univ. Ion Sobor, Dr., conf. univ. Viorel Bostan, Dr., conf. univ. Anatol Sochirean
)
PRETABILITATEA CLIMEI ŞI AGRICULTURA (
Autor: Dr. hab. Maria NEDEALCOV
)
Revitalizarea legumiculturii prin cercetare şi inovare (
Autor: Dr. hab. Vasile Botnari
)
Model de diminuare a consecinţelor stresului hipersalin la dunaliella salina (
Autor: Cercetător ştiinţific Iulia IaţcoInstitutul de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM
)
Implementarea sistemului integrat de management în Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (
Autor: Irina Cojocaru, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
)
Riscul seismic în teritoriul oraşului Chişinău (
Autor: Dr. hab. Vasile Аlcaz, Eugen Isicico, Dr. Victoria Ghinsari
)
Durerea – o problemă globală, multidisciplinară, actuală (
Autor: Membru corespondent al AŞM Stanislav Groppa, Dr., conf. univ. Adrian Belîi, Preşedintele Societăţii pentru Studiul şi Combaterea Durerii din Moldova
)
Figură de talie europeană a culturii româneşti 415 ani de la naşterea lui Petru Movilă (
Autor: Academician Andei Eşanu, cercetător ştiinţific Valentina Eşanu
)
Un mare tălmaci şi diplomat 375 ani de la naşterea lui Nicolae Milescu Spătarul (
Autor: Academician Andei Eşanu, cercetător ştiinţific Valentina Eşanu
)
Cartea veche – reclamant al cercetării moderne (
Autor: Dr., conf. univ. Aurelia Hanganu, director, Biblioteca Ştiinţifi că Centrală „Andrei Lupan”, AŞM
)
Covorul moldovenesc, în dificultate (
Autor: Dr. Elena Postolachi
)
Eternele mituri ale lui Emil Loteanu (
Autor: Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală
)
Ultimul film al lui Anatol Codru: confesiuni (
Autor: Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală
)
Ficţiunile identitare ale undegroundului (
Autor: Dr. hab. Andrei Ţurcanu
)
Icoana basarabeană în secolul al XIX-lea (
Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
)
Colindatul în ceată bărbătească – candidat unesco (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Nicolae Băieşu
)
Un valoros studiu de istorie verbală (
Autor: Dr. Liliana Condraticova
)
Promotorul unei economii moderne. Membru corespondent al AŞM Dumitru Moldovan la 65 de ani (
Autor: Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
)