Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (23), 2011

Ştiinţa şi inovarea, pilonii dezvoltării durabile a economiei
Autor: Academician Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Să muncim inteligent!
Autor: Ion Sturza
Strategia inovării
Autor: Dr. Ghenadie Cernei
Finanţarea venture a activităţii inovaţionale: reglementări juridice
Autor: Dr., conf. univ. Victoria Ganea, Dr. hab., prof. cerc. Gheorghe Iliadi, Dr. Anatolii Bucatînschi
Rezoluţiunea contractelor comerciale internaţionale
Autor: Dr., conf. univ. Lilia Gribincea
Orientări eticovalorice în ştiinţa contemporană
Autor: Dr.hab. Gheorghe Bobână
Cercetări socioumaniste: aspecte interdisciplinare
Autor: Dr., conf. cerc. Svetlana Ciumac
Proiectul european Mold-Era: un an de activitate
Autor: Membru corespondent al AŞM Ion Tighineanu
Энергетические ресурсы человечества (II)
Autor: А.А. Кудряшева, профессор, д.б.н., академик Г. Дука, профессор, d.х.н., академик Г.Е. Маковейчук, Лауреат Государственной премии в области науки и техники С.А. Билык, Генеральный директор предприятия «ШЕДАР», Д. Порубин, д.х.н.
Utilizarea surselor regenerabile de energie – eoliană, hidraulică şi solară
Autor: Academician Ion Bostan, Dr. hab., prof.univ. Valeriu Dulgheru, Dr., prof. univ. Ion Sobor, Dr., conf. univ. Viorel Bostan, Dr., conf. univ. Anatol Sochirean
PRETABILITATEA CLIMEI ŞI AGRICULTURA
Autor: Dr. hab. Maria NEDEALCOV
Model de diminuare a consecinţelor stresului hipersalin la dunaliella salina
Autor: Cercetător ştiinţific Iulia IaţcoInstitutul de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM
Implementarea sistemului integrat de management în Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Autor: Irina Cojocaru, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Riscul seismic în teritoriul oraşului Chişinău
Autor: Dr. hab. Vasile Аlcaz, Eugen Isicico, Dr. Victoria Ghinsari
Durerea – o problemă globală, multidisciplinară, actuală
Autor: Membru corespondent al AŞM Stanislav Groppa, Dr., conf. univ. Adrian Belîi, Preşedintele Societăţii pentru Studiul şi Combaterea Durerii din Moldova
Figură de talie europeană a culturii româneşti 415 ani de la naşterea lui Petru Movilă
Autor: Academician Andei Eşanu, cercetător ştiinţific Valentina Eşanu
Un mare tălmaci şi diplomat 375 ani de la naşterea lui Nicolae Milescu Spătarul
Autor: Academician Andei Eşanu, cercetător ştiinţific Valentina Eşanu
Cartea veche – reclamant al cercetării moderne
Autor: Dr., conf. univ. Aurelia Hanganu, director, Biblioteca Ştiinţifi că Centrală „Andrei Lupan”, AŞM
Covorul moldovenesc, în dificultate
Autor: Dr. Elena Postolachi
Eternele mituri ale lui Emil Loteanu
Autor: Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală
Ultimul film al lui Anatol Codru: confesiuni
Autor: Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală
Ficţiunile identitare ale undegroundului
Autor: Dr. hab. Andrei Ţurcanu
Icoana basarabeană în secolul al XIX-lea
Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
Colindatul în ceată bărbătească – candidat unesco
Autor: Dr. hab., prof. univ. Nicolae Băieşu
Un valoros studiu de istorie verbală
Autor: Dr. Liliana Condraticova
Promotorul unei economii moderne. Membru corespondent al AŞM Dumitru Moldovan la 65 de ani
Autor: Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei