Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (24), 2012

Acţiunile Marie Curie pentru Moldova
Autor: Kamila Partyka, responsabilă pentru Acţiunile Marie Curie, Directoratul General Educaţie şi Cultură, Comisia Europeană
Antrenarea elevilor în activităţi internaţionale
Autor: Iurie Cristea, Director, Liceul AŞM
Ascensiunea nanotehnologiilor în Moldova
Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Tighineanu
Bun venit în familia europeană a ştiinţei!
Autor: Marié Georgegan-Quinn, Comisarul european pentru cercetare, inovare şi ştiinţă
Căile de contracarare a exodului de creieri pentru Republica Moldova
Autor: Dr. Dorin Duşciac, inginer-cercetător, Comisariatul pentru Energie Atomică şi Energiile Alternative, Saclay, Franţa
Calculul performant – oportunităţi şi perspective pentru cercetare
Autor: Dr. Petru Bogatencov, dr. Grigore Secrieru, Institutul de Matematică şi Informatică, AŞM
Centrul comun de cercetare al comisiei europene oferte pentru Moldova
Autor: Hasan Turgay Tursun, Responsabil pentru Relaţii Internaţionale, Centrul Comun de Cercetare, Comisia Europeană
Centrul universitar stiintific, de instruire si transfer tehnologic în industria alimentara
Autor: Acad. Ion Bostan, dr., prof. univ. Petru Todos, dr., conf. univ. Boris Carabulea, dr., prof. univ. Jorj Ciumac; Universitatea Tehnică a Moldovei
Diaspora Academică „Nobel Forum“
Autor: Dr. Victor Croitoru, preşedinte, drd. Oxana Samoteeva, vicepreşedinte Diaspora Academică „Nobel Forum” Stockholm, Suedia
Diaspora stiinţifică va impulsiona dezvoltarea Republicii Moldova
Autor: Sergiu Porcescu, şeful Direcţiei Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională a AŞM, Vitalie Varzari, specialist principal
Fondatorul Grădinii Botanice Academicianul Alexandru Ciubotaru la 80 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM Acad. Teodor Furdui, vicepreşedintele AŞM Dr. Alexandru Teleuţă, directorul Grădinii Botanice (Institut) a AŞM
Fondul radioactiv în zona de coasta a Marii Negre
Autor: Dr. Romul-Mircea Mărgineanu, dr. Ana-Maria Blebea-Apostu, dr., prof. univ. Octavian-Gheorghe Duliu, dr. Carmen Varlam, dr. Vasile Pătrașcu
Gala premiilor în ştiinţă „Savantul anului – 2011”
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Iniţiativa regională de dezvoltare a e-infrastructurii pentru cercetare şi inovare – SEERA-EI
Autor: Acad. Andrei Andrieş, memb. cor. Ion Tighineanu, dr. Petru Bogatencov, Igor Cojocaru, Rodica Cujba
Matematician de performanţă Academicianul Mitrofan Cioban la 70 de ani
Autor: Dr. hab., prof. univ. Laurenţiu Calmuţchi, rectorul Universităţii de Stat din Tiraspol M. cor. Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM
Mihai Volontir-„Până la dor al pământului…”
Autor: Dr. Alexandru Bohanţov, conferenţiar universitar
Mobilitatea academică în contextul PC7
Autor: Dr., conf. univ. Diana Stah
Modelarea creşterii arborilor şi arbuştilor (topiary)
Autor: Dr., cercet. conf. Alexandru Teleuţă, dr., cercet. conf. Eugeniu Alexandrov, Grădina Botanică (Institut), AŞM
Moldova, parte la procesul decizional european în ştiinţă
Autor: Laurent BOCHEREAU Şeful Departamentului pentru Politici de Cooperare Internaţională, Directoratul General pentru Cercetare şi Inovare, Comisia Europeană
Noua paradigmă a dezvoltării economice şi societatea bazată pe cunoaştere
Autor: Dr. Alexandru Roşca, Institutul de Studii Enciclopedice
O monografie cu impact internaţional
Autor: Dr. Constantin MANOLACHE
Participarea la programul AŞM-OIM experienţă personală, beneficii, perspective de colaborare
Autor: Prof. univ., dr. Adriana BÎRCĂ Universitatea „George Bariţiu” Braşov, România
Pedolog remarcabil Academicianul Serafim Andrieş la 70 de ani
Autor: Acad. Teodor Furdui, Acad. Boris Gaina, Dr. Tamara Leah, vicedirector pentru ştiinţă, Dr. Olga Arhip, secretar ştiinţifi c Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului ”N. Dimo”
Proiectul promitheas
Autor: Dr. hab., prof. univ. Mihail CHIORSAC
Ştiinţa agroaglimentară şi Programul Cadru 7
Autor: Acad. Boris Gaina, Coordonator al Subsecţiei ştiinţe agricole, AŞM
Tehnologii inovatoare de prelucrare a deşeurilor
Autor: Dr., conf. univ. Liviu VACARCIUC
Tehnologii şi soluţii pentru învăţământ modern
Autor: Silvia EVTODIEV1 Rodica MATEIAN2 Călin MATEIAN3 Svetlana MARDARI4 Igor EVTODIEV5 1,5 Universitatea de Stat din Moldova 2,3SC Alfavega, România 4Unità, Associazione Culturale dei provenienti dall’ex URSS, Italia
Un parteneriat strategic cu uniunea europeană
Autor: Acad. Gheorghe DUCA Preşedintele AŞM
Un strălucit (neo)romantic Eugeniu Doga la 75 de ani
Autor: Dr. hab., prof. univ. Vladimir AXIONOV Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Unele aspecte ale capitalului uman din Republica Moldova. studiu comparativ
Autor: Dr. hab. Anatol Rotaru, Rodica Cujba, dr. Svetlana Alexeeva
Using mini-radar network for flood forecasting in Moldova-hydrorad project
Autor: Valeriu CAZAC 1* John KALOGIROS 1 Marios ANAGNOSTOU 1 Frank MARZANO 2 Juan STELLA 3 Emmanouil ANAGNOSTOU 3 Errico PICCIOTTI 2 Giovanni CINQUE 2 Mario MONTOPOLI 2 Livio BERNARDINI 2 Andrea VOLPI 4 Andrea TELLESCHI 4 1* National Coordinator of HYDRORAD Project in Moldova 1 National Observatory from Athens, Greece 2 HIMET, High Innovation in Meteorology, L’Aquila, Italia 3 Civil and Environmental Engineering, University of Connecticut, Storrs, USA 4 ELDES, ELI International Company, Firenze, Italia
Vă încurajez să beneficiaţi de PC7!
Autor: Dirk Steffen Schuebel, șeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova
Patriarhul teatrologiei naţionale
Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă, Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM