Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (24), 2012

Acţiunile Marie Curie pentru Moldova (
Autor: Kamila Partyka, responsabilă pentru Acţiunile Marie Curie, Directoratul General Educaţie şi Cultură, Comisia Europeană
)
Antrenarea elevilor în activităţi internaţionale (
Autor: Iurie Cristea, Director, Liceul AŞM
)
Ascensiunea nanotehnologiilor în Moldova (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Tighineanu
)
Bun venit în familia europeană a ştiinţei! (
Autor: Marié Georgegan-Quinn, Comisarul european pentru cercetare, inovare şi ştiinţă
)
Căile de contracarare a exodului de creieri pentru Republica Moldova (
Autor: Dr. Dorin Duşciac, inginer-cercetător, Comisariatul pentru Energie Atomică şi Energiile Alternative, Saclay, Franţa
)
Calculul performant – oportunităţi şi perspective pentru cercetare (
Autor: Dr. Petru Bogatencov, dr. Grigore Secrieru, Institutul de Matematică şi Informatică, AŞM
)
Centrul comun de cercetare al comisiei europene oferte pentru Moldova (
Autor: Hasan Turgay Tursun, Responsabil pentru Relaţii Internaţionale, Centrul Comun de Cercetare, Comisia Europeană
)
Centrul universitar stiintific, de instruire si transfer tehnologic în industria alimentara (
Autor: Acad. Ion Bostan, dr., prof. univ. Petru Todos, dr., conf. univ. Boris Carabulea, dr., prof. univ. Jorj Ciumac; Universitatea Tehnică a Moldovei
)
Colaborare bilaterală moldo-germană în domeniul plantelor medicinale (
Autor: Dr. Oleg Budeanu, Universitatea AŞM
)
Diaspora Academică „Nobel Forum“ (
Autor: Dr. Victor Croitoru, preşedinte, drd. Oxana Samoteeva, vicepreşedinte Diaspora Academică „Nobel Forum” Stockholm, Suedia
)
Diaspora stiinţifică va impulsiona dezvoltarea Republicii Moldova (
Autor: Sergiu Porcescu, şeful Direcţiei Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională a AŞM, Vitalie Varzari, specialist principal
)
Fondatorul Grădinii Botanice Academicianul Alexandru Ciubotaru la 80 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM Acad. Teodor Furdui, vicepreşedintele AŞM Dr. Alexandru Teleuţă, directorul Grădinii Botanice (Institut) a AŞM
)
Fondul radioactiv în zona de coasta a Marii Negre (
Autor: Dr. Romul-Mircea Mărgineanu, dr. Ana-Maria Blebea-Apostu, dr., prof. univ. Octavian-Gheorghe Duliu, dr. Carmen Varlam, dr. Vasile Pătrașcu
)
Gala premiilor în ştiinţă „Savantul anului – 2011” (
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
)
Iniţiativa regională de dezvoltare a e-infrastructurii pentru cercetare şi inovare – SEERA-EI (
Autor: Acad. Andrei Andrieş, memb. cor. Ion Tighineanu, dr. Petru Bogatencov, Igor Cojocaru, Rodica Cujba
)
Matematician de performanţă Academicianul Mitrofan Cioban la 70 de ani (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Laurenţiu Calmuţchi, rectorul Universităţii de Stat din Tiraspol M. cor. Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM
)
Mihai Cimpoi - dialectica relecturărilor critice (
Autor: Dr. Nina Corcinschi
)
Mihai Volontir-„Până la dor al pământului…” (
Autor: Dr. Alexandru Bohanţov, conferenţiar universitar
)
Mobilitatea academică în contextul PC7 (
Autor: Dr., conf. univ. Diana Stah
)
Modelarea creşterii arborilor şi arbuştilor (topiary) (
Autor: Dr., cercet. conf. Alexandru Teleuţă, dr., cercet. conf. Eugeniu Alexandrov, Grădina Botanică (Institut), AŞM
)
Moldova, parte la procesul decizional european în ştiinţă (
Autor: Laurent BOCHEREAU Şeful Departamentului pentru Politici de Cooperare Internaţională, Directoratul General pentru Cercetare şi Inovare, Comisia Europeană
)
Noua paradigmă a dezvoltării economice şi societatea bazată pe cunoaştere (
Autor: Dr. Alexandru Roşca, Institutul de Studii Enciclopedice
)
O monografie cu impact internaţional (
Autor: Dr. Constantin MANOLACHE
)
Participarea la programul AŞM-OIM experienţă personală, beneficii, perspective de colaborare (
Autor: Prof. univ., dr. Adriana BÎRCĂ Universitatea „George Bariţiu” Braşov, România
)
Pedolog remarcabil Academicianul Serafim Andrieş la 70 de ani (
Autor: Acad. Teodor Furdui, Acad. Boris Gaina, Dr. Tamara Leah, vicedirector pentru ştiinţă, Dr. Olga Arhip, secretar ştiinţifi c Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului ”N. Dimo”
)
Proiectul promitheas (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Mihail CHIORSAC
)
Ştiinţa agroaglimentară şi Programul Cadru 7 (
Autor: Acad. Boris Gaina, Coordonator al Subsecţiei ştiinţe agricole, AŞM
)
Tehnologii inovatoare de prelucrare a deşeurilor (
Autor: Dr., conf. univ. Liviu VACARCIUC
)
Tehnologii şi soluţii pentru învăţământ modern (
Autor: Silvia EVTODIEV1 Rodica MATEIAN2 Călin MATEIAN3 Svetlana MARDARI4 Igor EVTODIEV5 1,5 Universitatea de Stat din Moldova 2,3SC Alfavega, România 4Unità, Associazione Culturale dei provenienti dall’ex URSS, Italia
)
Un parteneriat strategic cu uniunea europeană (
Autor: Acad. Gheorghe DUCA Preşedintele AŞM
)
Un strălucit (neo)romantic Eugeniu Doga la 75 de ani (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Vladimir AXIONOV Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
)
Unele aspecte ale capitalului uman din Republica Moldova. studiu comparativ (
Autor: Dr. hab. Anatol Rotaru, Rodica Cujba, dr. Svetlana Alexeeva
)
Using mini-radar network for flood forecasting in Moldova-hydrorad project (
Autor: Valeriu CAZAC 1* John KALOGIROS 1 Marios ANAGNOSTOU 1 Frank MARZANO 2 Juan STELLA 3 Emmanouil ANAGNOSTOU 3 Errico PICCIOTTI 2 Giovanni CINQUE 2 Mario MONTOPOLI 2 Livio BERNARDINI 2 Andrea VOLPI 4 Andrea TELLESCHI 4 1* National Coordinator of HYDRORAD Project in Moldova 1 National Observatory from Athens, Greece 2 HIMET, High Innovation in Meteorology, L’Aquila, Italia 3 Civil and Environmental Engineering, University of Connecticut, Storrs, USA 4 ELDES, ELI International Company, Firenze, Italia
)
Vă încurajez să beneficiaţi de PC7! (
Autor: Dirk Steffen Schuebel, șeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova
)
Patriarhul teatrologiei naţionale (
Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă, Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM
)