Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (25), 2012

Anexarea Basarabiei la Imperiul rus: abordări critice
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Războiul ruso-turc din 1806-1812
Autor: Dr., conf. Vlad Mischevca
Basarabia – periplu istoriografic
Autor: Acad. Alexandru Zub, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” – filiala Iaşi a Academiei Române
Politica glotică a ţarismului rus în Basarabia
Autor: M. cor. Anatol Ciobanu
Academia Română şi Basarabia
Autor: Acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române
Evenimentele din 1812 şi consecinţele lor
Autor: Acad. Andrei Eşanu
Ajustarea sistemului statistic la standardele uniunii europene
Autor: Dr., conf.univ. Aurelia Şuşu-Ţurcan
Conceptul şi principiile de structurare a nomenclatorului domeniilor şi specialităţilor ştiinţifice
Autor: Acad. Valeriu Canţer, dr. hab., conf. cerc., Vitalie Minciună
Centrul pentru finanţarea cercetării fundamentale şi aplicative
Autor: Dr. Vasile Grama, director al Centrului pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative
Impactul migraţiei forţei de muncă asupra Republicii Moldova: aspecte demografice şi economice
Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Dr. Galina Savelieva, Cerc. şt. Vera Cotelnic
Blogosfera ca proiecţie online a sferei publice
Autor: Dr. Alexandru S. Roşca, Institutul de Studii Enciclopedice
Terorismul suicidal: aspecte teoretice şi practice
Autor: Vitalie Marinuţă, Ministru al Apărării
Cercetarea, proiectarea şi fabricarea componentelor funcţionale ale microsatelitului „Republica Moldova”
Autor: Acad. Ion Bostan, Acad. Valeriu Canţer, Dr., conf. univ. Nicolae Secrieru, Dr., conf. univ. Ghenadie Bodean, Dr., conf. univ. Valeriu Blaja
Conferinţa internaţională „Solul ca patrimoniu mondial”: discuţii şi recomandări
Autor: Dr. hab., prof. cerc. Boris Boincean, Republica Moldova, Dr. David Dent, Marea Britanie
Contribuţia naturaliştilor româneşti la dezvoltarea ecologiei
Autor: Memb. cor. al AŞM Ion Dediu, director onorific viager al Institutului de Ecologie şi Geografie
Cercetări ecologice la Institutul unificat de cercetări nucleare din Dubna
Autor: Inga Zinicovscaia, Institutul de Chimie al AŞM, Institutul Unifi cat de Cercetări Nucleare, Dubna, Federaţia Rusă
25 de ani ai sectorului de găgăuzologie
Autor: Dr. Liubov Cimpoieş, Dr. Diana Nicoglo
Simboluri heraldice academice noi (IV)
Autor: Dr. Silviu Andrieş-Tabac
Grigore Vieru, poetul dimineţii şi al bucuriei solare
Autor: Florentina Narcisa Boldeanu, doctorandă, România
Studiu enciclopedic consacrat raionului Sângerei
Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev
Izvoare ale înţelepciunii populare
Autor: Dr. Svetlana Procop, dr. Tatiana Zaicovschi
Centenarul calităţii. Dr. hab. Igor Krupenikov la 100 de ani
Autor: Academician Teodor Furdui, academician Andrei Ursu, academician Serafim Andrieş
Asiguratorul principal. Membrul corespondent al AŞM Sergiu Certan la 60 de ani
Autor: M. cor. Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM, academician-coordonator al Secţiei de ştiinţe exacte şi economice