Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (25), 2012

Anexarea Basarabiei la Imperiul rus: abordări critice (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
)
Războiul ruso-turc din 1806-1812 (
Autor: Dr., conf. Vlad Mischevca
)
Basarabia – periplu istoriografic (
Autor: Acad. Alexandru Zub, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” – filiala Iaşi a Academiei Române
)
Anul 1812 în proiecţiile vizionare eminesciene (
Autor: Acad. Mihai Cimpoi
)
Politica glotică a ţarismului rus în Basarabia (
Autor: M. cor. Anatol Ciobanu
)
Academia Română şi Basarabia (
Autor: Acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române
)
Evenimentele din 1812 şi consecinţele lor (
Autor: Acad. Andrei Eşanu
)
Ajustarea sistemului statistic la standardele uniunii europene (
Autor: Dr., conf.univ. Aurelia Şuşu-Ţurcan
)
Conceptul şi principiile de structurare a nomenclatorului domeniilor şi specialităţilor ştiinţifice (
Autor: Acad. Valeriu Canţer, dr. hab., conf. cerc., Vitalie Minciună
)
Centrul pentru finanţarea cercetării fundamentale şi aplicative (
Autor: Dr. Vasile Grama, director al Centrului pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative
)
Impactul migraţiei forţei de muncă asupra Republicii Moldova: aspecte demografice şi economice (
Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Dr. Galina Savelieva, Cerc. şt. Vera Cotelnic
)
Blogosfera ca proiecţie online a sferei publice (
Autor: Dr. Alexandru S. Roşca, Institutul de Studii Enciclopedice
)
Terorismul suicidal: aspecte teoretice şi practice (
Autor: Vitalie Marinuţă, Ministru al Apărării
)
Cercetarea, proiectarea şi fabricarea componentelor funcţionale ale microsatelitului „Republica Moldova” (
Autor: Acad. Ion Bostan, Acad. Valeriu Canţer, Dr., conf. univ. Nicolae Secrieru, Dr., conf. univ. Ghenadie Bodean, Dr., conf. univ. Valeriu Blaja
)
Conferinţa internaţională „Solul ca patrimoniu mondial”: discuţii şi recomandări (
Autor: Dr. hab., prof. cerc. Boris Boincean, Republica Moldova, Dr. David Dent, Marea Britanie
)
Contribuţia naturaliştilor româneşti la dezvoltarea ecologiei (
Autor: Memb. cor. al AŞM Ion Dediu, director onorific viager al Institutului de Ecologie şi Geografie
)
Cercetări ecologice la Institutul unificat de cercetări nucleare din Dubna (
Autor: Inga Zinicovscaia, Institutul de Chimie al AŞM, Institutul Unifi cat de Cercetări Nucleare, Dubna, Federaţia Rusă
)
25 de ani ai sectorului de găgăuzologie (
Autor: Dr. Liubov Cimpoieş, Dr. Diana Nicoglo
)
Simboluri heraldice academice noi (IV) (
Autor: Dr. Silviu Andrieş-Tabac
)
Grigore Vieru, poetul dimineţii şi al bucuriei solare (
Autor: Florentina Narcisa Boldeanu, doctorandă, România
)
Studiu enciclopedic consacrat raionului Sângerei (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev
)
Izvoare ale înţelepciunii populare (
Autor: Dr. Svetlana Procop, dr. Tatiana Zaicovschi
)
Centenarul calităţii. Dr. hab. Igor Krupenikov la 100 de ani (
Autor: Academician Teodor Furdui, academician Andrei Ursu, academician Serafim Andrieş
)
Asiguratorul principal. Membrul corespondent al AŞM Sergiu Certan la 60 de ani (
Autor: M. cor. Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM, academician-coordonator al Secţiei de ştiinţe exacte şi economice
)