Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (26), 2012

Credem în izbânda Limbii Române!
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Las vouă moştenire…
Autor: Acad. Nicolae Corlăteanu
Situaţia glotică după 15 ani de independenţă
Autor: Membru corespondent al AŞM Anatol Ciobanu
Limba română, oastea noastră naţională
Autor: Grigore VIERU, membru corespondent al Academiei Române, Doctor Honoris Causa al AŞM, membru titular post-mortem al AŞM
Limba română – unitate în diversitate
Autor: Dr.hab. Vasile Pavel
Destinul limbii române într-un spaţiu căzut din istorie
Autor: Ion Ungureanu, Doctor Honoris Causa al AŞM
Discurs la intrarea în Academia Moldovei
Autor: Adrian Păunescu, Membru de onoare al AŞM
Limba română, „casă a fiinţei noastre”
Autor: Acad. Mihai Cimpoi, Membru de onoare al Academiei Române
Partea noastră de veşnicie − limba română
Autor: Nicolae Dabija, Membru de onoare al Academiei Române