Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (26), 2012

Credem în izbânda Limbii Române! (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
)
Las vouă moştenire… (
Autor: Acad. Nicolae Corlăteanu
)
Situaţia glotică după 15 ani de independenţă (
Autor: Membru corespondent al AŞM Anatol Ciobanu
)
Limba română, oastea noastră naţională (
Autor: Grigore VIERU, membru corespondent al Academiei Române, Doctor Honoris Causa al AŞM, membru titular post-mortem al AŞM
)
Limba română – unitate în diversitate (
Autor: Dr.hab. Vasile Pavel
)
Destinul limbii române într-un spaţiu căzut din istorie (
Autor: Ion Ungureanu, Doctor Honoris Causa al AŞM
)
Discurs la intrarea în Academia Moldovei (
Autor: Adrian Păunescu, Membru de onoare al AŞM
)
Limba română, „casă a fiinţei noastre” (
Autor: Acad. Mihai Cimpoi, Membru de onoare al Academiei Române
)
Partea noastră de veşnicie − limba română (
Autor: Nicolae Dabija, Membru de onoare al Academiei Române
)