Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (27), 2012

2012: Distincţii pentru ştiinţă şi inovare (
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
)
O recompensă pentru un istoric, care a ales calea de a crea viitorul (
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
)
Polonia, un exemplu demn de urmat pentru Moldova (
Autor: Doctor Honoris Causa al AŞM Bronislaw Komorowski, Preşedintele Poloniei
)
Un an de la asocierea la Programul Cadru 7: de la aprecieri la oportunităţi (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Drd. Sergiu Popcescu
)
Conceptul de cercetare şi inovare responsabilă reflectat în programul „Orizont 2020” (
Autor: Dr. Veaceslav Kulciţki, Consiliul Consultativ de Expertiză
)
Evaluarea şi acreditarea ştiinţifică – una din modalităţile de ierarhizare a instituţiilor de cercetare (
Autor: Acad. Valeriu Canţer, Acad. Simion Toma, Dr. hab., conf.cerc. Vitalie Minciună, Dr., conf.cerc. Lucia Bileţchi, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
)
De la performanţă în cercetare la teze de doctorat de excelenţă (
Autor: Dr. hab. Tatiana Spătaru, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
)
Sistem analitic informaţional pentru managementul activităţii de cercetare (
Autor: Cerc. Adrian Ciobanu (IIT, AR); Dr. hab. Svetlana Cojocaru (IMI, AŞM); M. cor. al AŞM, Constantin Gaindric (IMI, AŞM); Dr. Galina Magariu (IMI, AŞM); M.cor. al Academiei Române, Horia N. Teodorescu (IIT, AR); Cerc. Tatiana Verlan (IMI, AŞM)
)
Aspecte privind performanţa inovaţională a Republicii Moldova (în baza studiului innobarometru 2010) (
Autor: Dr., conf. univ. Eduard Hîrbu, Academia de Studii Economice din Moldova
)
Impactul sectoarelor C&D şi TIC asupra evoluţiei economice (
Autor: Dr. Elvira Naval, Institutul de Matematică şi Informatică, AŞM
)
Finanţarea capitalului uman în Republica Moldova. Studiu comparative regional (
Autor: Dr. hab. Anatol Rotaru, Rodica Cujba, Dr. Svetlana Alexeeva
)
Buna guvernare prin prisma opţiunii de integrare europeană a Republicii Moldova (
Autor: Dr., conf. univ. Pantelimon Varzari, Dr. Pavel Midrigan
)
Ecologia socială. Concepţii ştiinţifice (
Autor: Dr., conf. univ. Constantin Manolache, Institutul de Studii Enciclopedice, AŞM
)
O lucrare necesară pentru cultura română (
Autor: Acad. Eugen Simion
)
Impedimente şi oportunităţi în procesul de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii (
Autor: Dr., conf. univ. Victoria Ganea, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare; Dr. Oxana Miron, Universitatea de Stat din Cahul; Drd. Cristina Copăceanu, Academia de Studii Economice din Moldova
)
Îmbătrânirea demografică a populaţiei: tendinţe şi opţiuni (
Autor: Dr., conf. Olga Gagauz, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, AŞM
)
Schimbarea climei în Republica Moldova în perioada observaţiilor instrumentale (
Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM
)
Aspecte genetico-populaţionale ale ameliorării pădurilor de stejar (
Autor: Dr. hab. Petru Cuza, Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM
)
Starea actuală a fluviului Nistru (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Zubcov, Institutul de Zoologie, AŞM
)
Consumul combustibilului tradiţional şi pericolul apariţiei „efectului de sera“ (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Evgheni Lvovschi
)
An analysis of modern works of deciphering Vitis Vinifera l. Grape Genome (
Autor: S. Topala, C. Dadu, National Institute for Winegrowing and Winemaking of Moldova; Daniela Ivasisin, Botanical Garden at the Academy of Sciences of Moldova
)
Când şi cum, un soi de viţă-de vie „perfect”?! Dezvoltarea viţei de vie (Vitis l.) prin prisma hibridării distante (
Autor: Dr., conf. cerc. Eugeniu Alexandrov, Grădina Botanică (Institut) a AŞM
)
Историографические образы нации: картa молдавского княжества в период правления Штефана чел Маре (1457-1504) (
Autor: Докт. ист. наук Ceрджиу Табунчик, Институт Истории, Государства и Права Академии наук Молдовы
)
Raporturile lui Ştefan cel Mare cu marea boierime în primii ani de domnie (
Autor: Cerc. Valentina Eşanu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM
)
Perceperea operei lui Dimitrie şi Antioh Cantemir în Germania secolului al XVIII-lea (
Autor: Dr. hab. Gheorghe Bobână, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, AŞM
)
Identitate şi spiritualitate românească în toponimia Basarabiei (
Autor: Dr. hab. Anatol Eremia, Institutul de Filologie, AŞM
)
Probleme actuale privind restaurarea edificiilor monastice (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Mariana Şlapac
)
Основные вопросы сохранности, консервации и реставрации Бессарабских икон (
Autor: Искусствовед Елена Григорашенко, Заведующая Реставрационным центром Национального Художественного Музея
)
Valorificarea tezaurului bisericilor şi al mănăstirilor din Moldova. Cazul bibliotecii mănăstirii Hârbovăţ (
Autor: Cerc. şt. Manole Brihuneţ, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
)
Valoarea istorico-artistică a veşmintelor bisericeşti (
Autor: Dr. Liliana Condraticova
)
Instrumentele muzicale în viaţa mănăstirilor (
Autor: Dr. Victor Ghilaş
)
Andrei Ţurcanu: verticalitatea demersului publicistic (
Autor: Dr. hab. Alexandru Burlacu
)
Acad. Iachim Grosul: contribuţii la ştiinţa istorică (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev
)
Cercetătorul relaţiilor literare moldo-ucrainene (
Autor: Dr. Dumitru Apetri, Institutul de Filologie, AŞM
)
Prometeismul ca parte integrantă a moştenirii culturale europene (
Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept,AŞM
)
Paleta culorilor făurită de natură şi admirată de om (
Autor: Dr., conf. univ. Liviu Vacarciuc, Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Acad. Pavel Vlad, Institutul de Chimie, AŞM
)
Aport inestimabil în ştiinţa despre plante (
Autor: Acad. Teodor Furdui, Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. Eugenia Cotenco
)
Cel mai energic cercetător al energeticii (
Autor: Acad. Ion Tighineanu
)
Doamna calculelor performante (
Autor: M. cor. Constantin Gaindric, Acad. Ion Tighineanu
)
Diriguitorul foneticii experimentale (
Autor: Dr.hab. în filologie, prof. univ. Vasile Pavel
)
Chimist notoriu, promotor al scientometriei (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Ion Tighineanu, Acad. Mircea Bologa
)
Cercetătorul din faţa icoanelor (
Autor: Dr. hab. Constantin Ciobanu
)
Decanul de vârstă al lexicologiei (
Autor: Cerc. şt. Tamara Pahome, cerc. şt. Lidia Vrabie, Institutul de Filologie, AŞM
)
Savant, manager şi militant al lumii vegetale (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Teodor Furdui, M. cor. Ion Guceac, Dr. Gheorghe Tudorache
)
Savant notoriu în terapia plantelor (
Autor: Acad. Teodor Furdui, Acad. Boris Gaina, Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. hab. Vladimir Todiraş, Dr. Mihail Batcu
)
Un luptător pentru cauza ştiinţei (
Autor: Acad. Gheorghe Duca
)
Un destin guvernat de înţelepciune (
Autor: Acad. Teodor Furdui, Dr. hab. Vasile Botnari, Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. Eugenia Cotenco
)
Exuberanţa ştiinţei despre limbaj (
Autor: Dr. Galaction Verebceanu, Dr. Ala Sainenco
)
Fondatorul şcolii naţionale de ştiinţe politice (
Autor: Academicianul Gheorghe Rusnac
)
Plantele aromatice şi medicinale – pasiunea unei vieţi de cercetător (
Autor: Acad. Teodor Furdui, Dr. hab. Vasile Botnari, Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. Eugenia Cotenco
)
Un model de perseverenţă ştiinţifică (
Autor: Acad. Ion Tighineanu
)