Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (28), 2013

Mesager al ştiinţei moldoveneşti (
Autor: M. cor. Tudor Lupaşcu, dr. Natalia Gorincioi
)
Sesiunea a XV-a a asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei (
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
)
Reformarea cercetării ştiinţifice –imperativ acut al societăţii (
Autor: Academician Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
)
Reputaţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, garantată de managementul său performant (
Autor: Prof. univ., dr. Ion Petrescu, membru de onoare al AŞM
)
Ratingul actualizat al instituţiilor de cercetare acreditate din Republica Moldova: 1 ianuarie 2013 (
Autor: Academician Valeriu Canţer, academician Simion Toma, dr. hab., conf. cerc. Vitalie Minciună, dr., conf. cerc. Lucia Bileţchi
)
Evaluarea ştiinţei moderne: cu –metrii vechi şi/sau noi? (
Autor: Drd. Igor Cojocaru, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
)
Politica culturală din RSS Moldovenească: între discursul identitar românesc şi promovarea „moldovenismului” (
Autor: Dr., conf. univ. Valentin Burlacu, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
)
Competitivitatea şi inovarea în contextual integrării europene (
Autor: Academician Grigore Belostecinic, Academia de Studii Economice din Moldova
)
Planificarea strategică în suportul dezvoltării comunităţilor locale (
Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, AŞM
)
De la economia cunoaşterii – la „economia imaginaţiei creative” (
Autor: Membru corespondent al AŞM Dumitru Moldovan, Academia de Studii Economice din Moldova
)
Сначала социальная среда, сознание и креативность создали самого человека, а не труд, как писал Энгельс (
Autor: Академик Ф.И.Фурдуй, Институт физиологии и санокреатологии АН Молдовы
)
Nanotehnologii nelitografice în Moldova (
Autor: Academician Ion Tighineanu
)
Viziuni conceptuale manageriale, financiare şi de estimare din perspective ştiinţei academice (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Ion Mereuţă, USMF „Nicolae Testemiţanu”, IMSP Institutul Oncologic
)
Actualitatea implementării şi fortificării sistemului de farmacovigilenţă (
Autor: Membru corespondent al AŞM Victor Ghicavîi, Dr. Lucia Ţurcan, Dr. Lilia Podgurschi, USMF „Nicolae Testemiţanu”
)
Procedeu de prognozare a riscului de dezvoltare a cancerului glandei tiroide (
Autor: Dr. Victor Popescu, USMF „Nicolae Testemiţanu”
)
Terapia celulară în infertilitatea tubară determinată de boala inflamatorie pelvină (
Autor: Drd. Tatiana Revencu, Dr., prof.univ. Valentin Friptu, Drd. Ludmila Nacu, Dr., prof.univ. Viorel Nacu
)
Noi inhibitori de proliferare a celulelor de cancer (
Autor: Academician Aurelian Gulea, Universitatea de Stat din Moldova
)
Nanoparticule şi microparticule în chimioterapia tuberculozei (
Autor: Dr. Veaceslav Boldescu, Universitatea de Stat din Moldova
)
Sporirea productivităţii mărului prin optimizarea structurii plantaţiei (
Autor: Academician Gheorghe Cimpoieş, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
)
Analiza cercetărilor privind utilizarea îngrăşămintelor pe diferite tipuri de sol (
Autor: Academician Serafim Andrieş, dr., conf. cerc. Tamara Leah, dr. hab., prof. Igor Povar, membru corespondent al AŞM Tudor Lupaşcu, dr., conf. cerc. Vladimir Filipciuc
)
„Porumbeni” – realizări şi perspective (
Autor: Dr., conf. cerc. Vasile Pojoga, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni"
)
Опыт организации зоны внедрения гибридов подсолнечника и их семеноводства в Молдове (
Autor: Проф., член-корр. АН Молдовы М.Д. Вронских, Доктор с/х наук В.С. Лесник, Институт Полевых Культур «Селекция», мун. Бэлць
)
Nivelul de producţie al caprinelor locale şi posibilităţile de selecţie (
Autor: Dr. Oleg Maşner, dr. hab. Petru Liuţcanov, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
)
Biblioteca în sistemul de creare şi difuzare a cunoştinţelor ştiinţifice (
Autor: Dr. Oxana Savciuc, drd. Elena Railean, Academia de Studii Economice din Moldova
)
Muzica şi ştiinţa (
Autor: Academician Gheorghe Mustea
)
Eudochia Zavtur: sensibilizarea materiei (
Autor: Istoric, critic de artă, Eugenia Florescu, Bucureşti
)
O cronologie a conflictului transnistrean în documente şi materiale inedite (
Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM
)
Îndemn la salvare (
Autor: Dr. Varvara Buzilă, preşedintele Comisiei naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial
)
Сравнительная кастеллология – зарождающаяся дисциплина (
Autor: Андрей Красножон, кандидат исторических наук, Южноукраинский Национальный Педагогический университет имени К.Д.Ушинского, г. Одесса, Украина
)
Un cercetător laborios al viţei de vie (
Autor: Dr., conf. cerc., Alexandru Teleuţă, dr., conf. cercet. Eugeniu Alexandrov, Grădina Botanică (Institut) a AŞM
)
Un explorator pasionat al pomiculturii (
Autor: Academician Gheorghe Cimpoieş, rector UASM
)
Perfecţiunea matematică a construcţiilor (
Autor: Academician Ion Tighineanu
)
Filologul generator de idei (
Autor: Dr. Dumitru Apetri, Institutul de Filologie, AŞM
)
Măsura valorii ştiinţifice (
Autor: Dr. hab. Vitalie Nastas, UTM
)
Modelatorul echilibrului financiar (
Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan
)
Maestrul hibridării distante (
Autor: Academician Boris Gaina, dr. Alexandru Teleuţă, Academician Valeriu Cotea, M.cor. al Academiei silvice române Gică Grădinariu, dr. Eugeniu Alexandrov
)