Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (28), 2013

Mesager al ştiinţei moldoveneşti
Autor: M. cor. Tudor Lupaşcu, dr. Natalia Gorincioi
Sesiunea a XV-a a asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Reformarea cercetării ştiinţifice –imperativ acut al societăţii
Autor: Academician Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Reputaţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, garantată de managementul său performant
Autor: Prof. univ., dr. Ion Petrescu, membru de onoare al AŞM
Ratingul actualizat al instituţiilor de cercetare acreditate din Republica Moldova: 1 ianuarie 2013
Autor: Academician Valeriu Canţer, academician Simion Toma, dr. hab., conf. cerc. Vitalie Minciună, dr., conf. cerc. Lucia Bileţchi
Evaluarea ştiinţei moderne: cu –metrii vechi şi/sau noi?
Autor: Drd. Igor Cojocaru, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Politica culturală din RSS Moldovenească: între discursul identitar românesc şi promovarea „moldovenismului”
Autor: Dr., conf. univ. Valentin Burlacu, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Competitivitatea şi inovarea în contextual integrării europene
Autor: Academician Grigore Belostecinic, Academia de Studii Economice din Moldova
Planificarea strategică în suportul dezvoltării comunităţilor locale
Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, AŞM
De la economia cunoaşterii – la „economia imaginaţiei creative”
Autor: Membru corespondent al AŞM Dumitru Moldovan, Academia de Studii Economice din Moldova
Сначала социальная среда, сознание и креативность создали самого человека, а не труд, как писал Энгельс
Autor: Академик Ф.И.Фурдуй, Институт физиологии и санокреатологии АН Молдовы
Nanotehnologii nelitografice în Moldova
Autor: Academician Ion Tighineanu
Viziuni conceptuale manageriale, financiare şi de estimare din perspective ştiinţei academice
Autor: Dr. hab., prof. univ. Ion Mereuţă, USMF „Nicolae Testemiţanu”, IMSP Institutul Oncologic
Actualitatea implementării şi fortificării sistemului de farmacovigilenţă
Autor: Membru corespondent al AŞM Victor Ghicavîi, Dr. Lucia Ţurcan, Dr. Lilia Podgurschi, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Procedeu de prognozare a riscului de dezvoltare a cancerului glandei tiroide
Autor: Dr. Victor Popescu, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Terapia celulară în infertilitatea tubară determinată de boala inflamatorie pelvină
Autor: Drd. Tatiana Revencu, Dr., prof.univ. Valentin Friptu, Drd. Ludmila Nacu, Dr., prof.univ. Viorel Nacu
Noi inhibitori de proliferare a celulelor de cancer
Autor: Academician Aurelian Gulea, Universitatea de Stat din Moldova
Nanoparticule şi microparticule în chimioterapia tuberculozei
Autor: Dr. Veaceslav Boldescu, Universitatea de Stat din Moldova
Sporirea productivităţii mărului prin optimizarea structurii plantaţiei
Autor: Academician Gheorghe Cimpoieş, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analiza cercetărilor privind utilizarea îngrăşămintelor pe diferite tipuri de sol
Autor: Academician Serafim Andrieş, dr., conf. cerc. Tamara Leah, dr. hab., prof. Igor Povar, membru corespondent al AŞM Tudor Lupaşcu, dr., conf. cerc. Vladimir Filipciuc
„Porumbeni” – realizări şi perspective
Autor: Dr., conf. cerc. Vasile Pojoga, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni"
Опыт организации зоны внедрения гибридов подсолнечника и их семеноводства в Молдове
Autor: Проф., член-корр. АН Молдовы М.Д. Вронских, Доктор с/х наук В.С. Лесник, Институт Полевых Культур «Селекция», мун. Бэлць
Nivelul de producţie al caprinelor locale şi posibilităţile de selecţie
Autor: Dr. Oleg Maşner, dr. hab. Petru Liuţcanov, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Biblioteca în sistemul de creare şi difuzare a cunoştinţelor ştiinţifice
Autor: Dr. Oxana Savciuc, drd. Elena Railean, Academia de Studii Economice din Moldova
Muzica şi ştiinţa
Autor: Academician Gheorghe Mustea
Eudochia Zavtur: sensibilizarea materiei
Autor: Istoric, critic de artă, Eugenia Florescu, Bucureşti
O cronologie a conflictului transnistrean în documente şi materiale inedite
Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM
Îndemn la salvare
Autor: Dr. Varvara Buzilă, preşedintele Comisiei naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial
Сравнительная кастеллология – зарождающаяся дисциплина
Autor: Андрей Красножон, кандидат исторических наук, Южноукраинский Национальный Педагогический университет имени К.Д.Ушинского, г. Одесса, Украина
Un cercetător laborios al viţei de vie
Autor: Dr., conf. cerc., Alexandru Teleuţă, dr., conf. cercet. Eugeniu Alexandrov, Grădina Botanică (Institut) a AŞM
Un explorator pasionat al pomiculturii
Autor: Academician Gheorghe Cimpoieş, rector UASM
Perfecţiunea matematică a construcţiilor
Autor: Academician Ion Tighineanu
Filologul generator de idei
Autor: Dr. Dumitru Apetri, Institutul de Filologie, AŞM
Măsura valorii ştiinţifice
Autor: Dr. hab. Vitalie Nastas, UTM
Modelatorul echilibrului financiar
Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan
Maestrul hibridării distante
Autor: Academician Boris Gaina, dr. Alexandru Teleuţă, Academician Valeriu Cotea, M.cor. al Academiei silvice române Gică Grădinariu, dr. Eugeniu Alexandrov