Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (29), 2013

Premiul pentru realizări remarcabile în domeniul integrării europene (
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
)
De ziua Academiei, un nou membru de onoare al AŞM (
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
)
Agricultura, domeniu strategic pentru securitatea şi siguranţa alimentară (
Autor: Acad. Cristian Ioan D. Hera, membru de onoare al AŞM
)
Modele matematice de expertiză în domenii ştiinţifice (
Autor: Dr., conf. univ. Vsevolod Arnaut, M.cor., prof. univ. Constantin Gaindric, Dr., conf. univ. Florin Damian, Dr., conf. univ. Galina Magariu, Dr. hab. Iurie Rogojin, Iulian Secrieru, Tatiana Verlan, M. cor., prof. univ. Nicolae Vulpe
)
Conceptul de „Doctorat industrial” din perspectiva pregătirii specialiştilor (
Autor: Dr., conf. univ. Aliona Glijin, Ştefan Tiron, UnASM
)
Încă o dată despre ştiinţă şi atestarea cadrelor ştiinţifice (în baza informaţiilor privind domeniul economic) (
Autor: Dr., prof. univ. Mihai Patraş, membru titular al Academiei Internaţionale de Management, Moscova
)
Discursul inovaţional în mass-media şi literatura de specialitate (
Autor: Drd. Daniela Duca, Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
)
Abordarea evolutiv-conceptuală şi studiile asupra competitivităţii (
Autor: Drd. Cornel Coşer, Dr., conf. univ. Aurelia Litvin, UASM
)
Eminescu: economia politică – ştiinţa libertăţii (
Autor: Dr. hab., conf. univ. Ivan Ustian, ASEM
)
Noimele fiinţei de a fi în timp (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Hadârcă
)
Foametea din anii 1921-1923 şi refugiul din Transnistria: acţiunea română de ajutorare a etnicilor evrei (
Autor: Vadim Guzun, Diplomat, Ministerul Afacerilor Externe al României
)
Rădăcinile istorice ale Constituţiei (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Guceac
)
Noi direcţii de elaborare a medicamentelor autohtone (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Victor Ghicavîi, USMF „Nicolae Testemiţanu”
)
Supravegherea epidemiologică şi controlul maladiilor infecţioase (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Viorel Prisacari, USMF „Nicolae Testemiţanu”
)
Studiul epidemiologiei urgenţelor medicochirurgicale (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Ciobanu, Director al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă
)
Strategii chirurgicale în pancreatita cronică şi complicaţiile ei (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Vladimir Hotineanu, USMF „Nicolae Testemitanu” LCŞ „Chirurgie reconstructivă, a tractului digestiv”
)
Activizarea reactivilor organici prin coordinare (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Mihai Revenco, Universitatea de Stat din Moldova
)
Contribuţia ştiinţei şi inovării în fortificarea sectorului forestier (
Autor: Dr. hab. Leonid Voloşciuc, Secretar ştiinţific al Secţiei Ştiinţe, naturale şi exacte a AŞM
)
Artele vizuale şi zona de cercetare ştiinţifică (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Mariana Şlapac
)
Zimbrul în toponimia românească (
Autor: Dr. hab. Anatol Eremia
)
Ştefan cel Mare şi neamul Rahmaninovilor (140 ani de la naşterea marelui compozitor) (
Autor: Dr. hab. Aurelian Dănilă, Academician coordinator al Secţiei Ştiinţe umanistice şi arte a AŞM
)
Международная ассоциация академий наук – эффективная платформа для международного сотрудничества (
Autor: Михаил Барбулат,, Директор Департамента европейской, интеграции и международного, сотрудничества, Академия наук Молдовы; Игорь Серотила, Консультант, Академия наук Молдовы
)
Savantul Petru Ungurean – personalitate notorie în oenologie (
Autor: Acad. Boris Gaina, Academician coordinator, al Secţiei Ştiinţe agricole a AŞM
)
Nicolae Esinencu cineastul: revelaţiile romanticului postmodernist (
Autor: Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală
)
Interbelicul românesc: populaţia Basarabiei (
Autor: Dr. Marius Tărîţă
)
Un tratat multaşteptat în domeniul cadastrului (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Igor Krupenikov, Membru de Onoare al AŞM; Dr. Dumitru Bratco, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
)
Premiera editorială: atlasul zoologic (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Dediu
)
Mihail Dolgan: epistolarul erotic eminescian (
Autor: Academician Mihai Cimpoi
)
Dr. hab. Alexandru Dascaliuc la 70 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM; Dr. hab. Leonid Voloşciuc, secretar ştiinţific al Secţiei Ştiinţe naturale şi exacte, AŞM
)
Academicianul Diomid Gherman la 85 de ani (
Autor: Acad. Stanislav Groppa, academician coordonator al Secţiei Ştiinţe medicale, AŞM; Acad. Gheorghe Ţîbîrnă
)
Membrul corespondent al AŞM Ion Hăbăşescu la 75 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM; Acad. Boris Gaina, academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe agricole al AŞM
)
Membrul de Onoare al AŞM, Victor Gaţac la 80 de ani (
Autor: Doctor habilitat, profesor universitar Nicolae Băieşu
)
Membrul corespondent al AŞM Teodor Şişianu la 80 de ani (
Autor: Acad. Ion Bostan, rectorul Universităţii Tehnice din Moldova; Acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreşedinte al AŞM; Dr. Vasile Tronciu, secretar ştiinţific al Secţiei ştiinţe inginereşti şi tehnologice a AŞM
)
Dr. hab. Grigore Friptuleac la 70 de ani (
Autor: Academician Ion Ababii, rectorul USMF „Nicolae Testemiţanu”; Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
)