Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (29), 2013

De ziua Academiei, un nou membru de onoare al AŞM
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Agricultura, domeniu strategic pentru securitatea şi siguranţa alimentară
Autor: Acad. Cristian Ioan D. Hera, membru de onoare al AŞM
Modele matematice de expertiză în domenii ştiinţifice
Autor: Dr., conf. univ. Vsevolod Arnaut, M.cor., prof. univ. Constantin Gaindric, Dr., conf. univ. Florin Damian, Dr., conf. univ. Galina Magariu, Dr. hab. Iurie Rogojin, Iulian Secrieru, Tatiana Verlan, M. cor., prof. univ. Nicolae Vulpe
Conceptul de „Doctorat industrial” din perspectiva pregătirii specialiştilor
Autor: Dr., conf. univ. Aliona Glijin, Ştefan Tiron, UnASM
Încă o dată despre ştiinţă şi atestarea cadrelor ştiinţifice (în baza informaţiilor privind domeniul economic)
Autor: Dr., prof. univ. Mihai Patraş, membru titular al Academiei Internaţionale de Management, Moscova
Discursul inovaţional în mass-media şi literatura de specialitate
Autor: Drd. Daniela Duca, Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Abordarea evolutiv-conceptuală şi studiile asupra competitivităţii
Autor: Drd. Cornel Coşer, Dr., conf. univ. Aurelia Litvin, UASM
Eminescu: economia politică – ştiinţa libertăţii
Autor: Dr. hab., conf. univ. Ivan Ustian, ASEM
Noimele fiinţei de a fi în timp
Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Hadârcă
Foametea din anii 1921-1923 şi refugiul din Transnistria: acţiunea română de ajutorare a etnicilor evrei
Autor: Vadim Guzun, Diplomat, Ministerul Afacerilor Externe al României
Rădăcinile istorice ale Constituţiei
Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Guceac
Noi direcţii de elaborare a medicamentelor autohtone
Autor: Membru corespondent al AŞM, Victor Ghicavîi, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Supravegherea epidemiologică şi controlul maladiilor infecţioase
Autor: Membru corespondent al AŞM, Viorel Prisacari, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Studiul epidemiologiei urgenţelor medicochirurgicale
Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Ciobanu, Director al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă
Strategii chirurgicale în pancreatita cronică şi complicaţiile ei
Autor: Membru corespondent al AŞM, Vladimir Hotineanu, USMF „Nicolae Testemitanu” LCŞ „Chirurgie reconstructivă, a tractului digestiv”
Activizarea reactivilor organici prin coordinare
Autor: Membru corespondent al AŞM, Mihai Revenco, Universitatea de Stat din Moldova
Contribuţia ştiinţei şi inovării în fortificarea sectorului forestier
Autor: Dr. hab. Leonid Voloşciuc, Secretar ştiinţific al Secţiei Ştiinţe, naturale şi exacte a AŞM
Artele vizuale şi zona de cercetare ştiinţifică
Autor: Membru corespondent al AŞM, Mariana Şlapac
Zimbrul în toponimia românească
Autor: Dr. hab. Anatol Eremia
Ştefan cel Mare şi neamul Rahmaninovilor (140 ani de la naşterea marelui compozitor)
Autor: Dr. hab. Aurelian Dănilă, Academician coordinator al Secţiei Ştiinţe umanistice şi arte a AŞM
Международная ассоциация академий наук – эффективная платформа для международного сотрудничества
Autor: Михаил Барбулат,, Директор Департамента европейской, интеграции и международного, сотрудничества, Академия наук Молдовы; Игорь Серотила, Консультант, Академия наук Молдовы
Savantul Petru Ungurean – personalitate notorie în oenologie
Autor: Acad. Boris Gaina, Academician coordinator, al Secţiei Ştiinţe agricole a AŞM
Interbelicul românesc: populaţia Basarabiei
Autor: Dr. Marius Tărîţă
Un tratat multaşteptat în domeniul cadastrului
Autor: Dr. hab., prof. univ. Igor Krupenikov, Membru de Onoare al AŞM; Dr. Dumitru Bratco, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Premiera editorială: atlasul zoologic
Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Dediu
Mihail Dolgan: epistolarul erotic eminescian
Autor: Academician Mihai Cimpoi
Dr. hab. Alexandru Dascaliuc la 70 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM; Dr. hab. Leonid Voloşciuc, secretar ştiinţific al Secţiei Ştiinţe naturale şi exacte, AŞM
Academicianul Diomid Gherman la 85 de ani
Autor: Acad. Stanislav Groppa, academician coordonator al Secţiei Ştiinţe medicale, AŞM; Acad. Gheorghe Ţîbîrnă
Membrul corespondent al AŞM Ion Hăbăşescu la 75 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM; Acad. Boris Gaina, academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe agricole al AŞM
Membrul de Onoare al AŞM, Victor Gaţac la 80 de ani
Autor: Doctor habilitat, profesor universitar Nicolae Băieşu
Membrul corespondent al AŞM Teodor Şişianu la 80 de ani
Autor: Acad. Ion Bostan, rectorul Universităţii Tehnice din Moldova; Acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreşedinte al AŞM; Dr. Vasile Tronciu, secretar ştiinţific al Secţiei ştiinţe inginereşti şi tehnologice a AŞM
Dr. hab. Grigore Friptuleac la 70 de ani
Autor: Academician Ion Ababii, rectorul USMF „Nicolae Testemiţanu”; Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM