Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (30), 2013

Luminoasa „Noapte a Cercetătorilor” (
Autor: Eugenia Tofan
)
Poezia şi muzica (gânduri neordonate) (
Autor: Mihail Muntean, Doctor Honoris Causa al AŞM
)
Eminescu şi „inima lumii” (
Autor: Academician Mihai Cimpoi
)
AŞM, gazda Simpozionului internaţional Humboldt Kolleg (
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
)
130 de ani de zbucium pentru soluţionarea problemei lui Poincaré despre centru şi focar (
Autor: Academician Mitrofan Ciobanu, Universitatea de Stat din Tiraspol; Tatiana Rotaru, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
)
Acad. Vsevolod Moscalenco şi supremaţia în timp a cercetărilor sale (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Maria Palistrant, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
)
Stimularea procesului de inovare în Republica Moldova (
Autor: Roman Chircă, Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic al AŞM
)
Bioinformatica – un nou domeniu de studii în biologie pentru Republica Moldova (
Autor: Academician Maria Duca, Centrul de Biologie Moleculară, UnAŞM
)
Un produs ştiinţific performant: Atlasul „Resursele climatice ale Republicii Moldova” (
Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
)
Tehnici software de simulare dinamică a calităţii apei în sistemele de tip „râu” (
Autor: Drd., lector superior Galina Marusic, Universitatea Tehnică a Moldovei
)
Aspecte termodinamice ale productivităţii biologice şi securităţii alimentare (
Autor: Membru corespondent al AŞM Ion Dediu, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
)
Mediul rural sub incidenţa schimbărilor demografice (
Autor: Acad. Gheorghe Paladi, dr., conf. cercet. Olga Gagauz, dr., conf. cercet. Mariana Buciuceanu-Vrabie, dr. Olga Penina
)
Medicina personalizată – medicina viitorului (
Autor: M. cor. Victor Ghicavîi, dr. Lucia Ţurcan, dr. Lilia Podgurschi
)
Transplantarea celulară: actualităţi şi perspective (
Autor: Acad. Ion Ababii, dr. hab., prof. univ. Pavel Ciobanu, dr. hab., prof. univ. Viorel Nacu, dr. hab., prof. univ. Boris Topor, dr. hab., prof. univ. Filip Gornea
)
Cercetări de genetică şi ameliorare la Salvia sclarea L. (
Autor: Dr. hab. Maria Gonceariuc, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM
)
Gheorghe Mustea, omul regăsit în creaţia sa (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Ion Gagim, Filiala Bălţi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
)
Filmul de artă: repere conceptuale (
Autor: Dr. Dumitru Olărescu. Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
)
Preotul şi omul de ştiinţă Dimitrie Balaur (110 ani de la naştere) (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Nicolae Băieşu, Institutul de Filologie al AŞM
)
Ursul în onomastica românească (
Autor: Dr. hab. Anatol Eremia, Institutul de Filologie al AŞM
)
Bolta moldovenească – aport original al meşterilor moldoveni la tezaurul arhitectural universal (
Autor: Dr. Tamara Nesterov, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
)
Începuturile poeziei noastre (
Autor: Membru corespondent al AŞM Nicolae Dabija
)
Planetă de tânăr (Eugen Simion la 80 de ani) (
Autor: Dr. Stancu Ilin, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G.Călinescu” al Academiei Române
)
Prolificul Iurie Platon (
Autor: Tudor Braga, critic de arte
)
Aripi pentru zbor (
Autor: M. cor. Nicolae Dabija
)
Constituirea elitei naţionale în plin proces de transformări democratice (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Victor Saca, Universitatea de Stat din Moldova
)
Poetul şi „boala de Basarabia” (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Andrei Ţurcanu
)
Dor de Adrian Păunescu (
Autor: Mihai Papuc, Î.E.P. Ştiinţa
)
Dr. hab. Pavel Chintea la 75 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Dr. hab. Leonid Voloşciuc, Dr. hab. Vasile Botnari
)
Dr. hab. Victor Moraru la 60 de ani (
Autor: Academician Gheorghe Duca
)
Academicianul Mihail Lupaşcu la 85 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Valeriu Rudic, Dr. Nistor Bolocan, Dr. Mihai Lala, Dr. Valerian Darie, Dr. Eugen Revenco
)
Dr. hab. Zinaida Anestiadi la 75 de ani (
Autor: M. cor. Vladimir Hotineanu Acad. Ion Ababii, Acad. Stanislav Groppa, Dr., conf. univ. Lorina Vudu
)
Academicianul Ion Druţă la 85 de ani (
Autor: Academician Gheorghe Duca
)
Dr. hab. Alexandr Rotari la 75 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Dr. Silvia Mistreţ
)
Membru corespondent al AŞM Anatolie Sidorenco la 60 de ani (
Autor: Acad. Valeriu Canţer, Acad. Gheorghe Duca, Acad. Leonid Culiuc, Acad. Ion Tighineanu, Acad. Victor Lacusta, Acad. Boris Gaina
)
Academicianul Sveatoslav Moscalenco la 85 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Leonid Culiuc, Dr. hab., conf. Leonid Voloşciuc, Dr. hab., conf. Veaceslav Ursachi
)
Academicianul Vsevolod Moscalenco la 85 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Leonid Culiuc, Dr. hab., conf. Leonid Voloşciuc Dr. hab., conf. Veaceslav Ursache
)
Profesorul universitar Victor Vovc la 65 de ani (
Autor: Acad. Teodor Furdui, Acad. Ion Ababii, Acad. Stanislav Groppa, Dr., conf. cerc. Valentina Ciochină
)