Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (30), 2013

Poezia şi muzica (gânduri neordonate)
Autor: Mihail Muntean, Doctor Honoris Causa al AŞM
Eminescu şi „inima lumii”
Autor: Academician Mihai Cimpoi
AŞM, gazda Simpozionului internaţional Humboldt Kolleg
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
130 de ani de zbucium pentru soluţionarea problemei lui Poincaré despre centru şi focar
Autor: Academician Mitrofan Ciobanu, Universitatea de Stat din Tiraspol; Tatiana Rotaru, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Acad. Vsevolod Moscalenco şi supremaţia în timp a cercetărilor sale
Autor: Dr. hab., prof. univ. Maria Palistrant, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Stimularea procesului de inovare în Republica Moldova
Autor: Roman Chircă, Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic al AŞM
Bioinformatica – un nou domeniu de studii în biologie pentru Republica Moldova
Autor: Academician Maria Duca, Centrul de Biologie Moleculară, UnAŞM
Un produs ştiinţific performant: Atlasul „Resursele climatice ale Republicii Moldova”
Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Tehnici software de simulare dinamică a calităţii apei în sistemele de tip „râu”
Autor: Drd., lector superior Galina Marusic, Universitatea Tehnică a Moldovei
Aspecte termodinamice ale productivităţii biologice şi securităţii alimentare
Autor: Membru corespondent al AŞM Ion Dediu, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul rural sub incidenţa schimbărilor demografice
Autor: Acad. Gheorghe Paladi, dr., conf. cercet. Olga Gagauz, dr., conf. cercet. Mariana Buciuceanu-Vrabie, dr. Olga Penina
Medicina personalizată – medicina viitorului
Autor: M. cor. Victor Ghicavîi, dr. Lucia Ţurcan, dr. Lilia Podgurschi
Transplantarea celulară: actualităţi şi perspective
Autor: Acad. Ion Ababii, dr. hab., prof. univ. Pavel Ciobanu, dr. hab., prof. univ. Viorel Nacu, dr. hab., prof. univ. Boris Topor, dr. hab., prof. univ. Filip Gornea
Cercetări de genetică şi ameliorare la Salvia sclarea L.
Autor: Dr. hab. Maria Gonceariuc, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM
Gheorghe Mustea, omul regăsit în creaţia sa
Autor: Dr. hab., prof. univ. Ion Gagim, Filiala Bălţi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Filmul de artă: repere conceptuale
Autor: Dr. Dumitru Olărescu. Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Preotul şi omul de ştiinţă Dimitrie Balaur (110 ani de la naştere)
Autor: Dr. hab., prof. univ. Nicolae Băieşu, Institutul de Filologie al AŞM
Ursul în onomastica românească
Autor: Dr. hab. Anatol Eremia, Institutul de Filologie al AŞM
Bolta moldovenească – aport original al meşterilor moldoveni la tezaurul arhitectural universal
Autor: Dr. Tamara Nesterov, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Începuturile poeziei noastre
Autor: Membru corespondent al AŞM Nicolae Dabija
Planetă de tânăr (Eugen Simion la 80 de ani)
Autor: Dr. Stancu Ilin, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G.Călinescu” al Academiei Române
Prolificul Iurie Platon
Autor: Tudor Braga, critic de arte
Aripi pentru zbor
Autor: M. cor. Nicolae Dabija
Constituirea elitei naţionale în plin proces de transformări democratice
Autor: Dr. hab., prof. univ. Victor Saca, Universitatea de Stat din Moldova
Poetul şi „boala de Basarabia”
Autor: Dr. hab., prof. univ. Andrei Ţurcanu
Dor de Adrian Păunescu
Autor: Mihai Papuc, Î.E.P. Ştiinţa
Dr. hab. Pavel Chintea la 75 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Dr. hab. Leonid Voloşciuc, Dr. hab. Vasile Botnari
Dr. hab. Victor Moraru la 60 de ani
Autor: Academician Gheorghe Duca
Academicianul Mihail Lupaşcu la 85 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Valeriu Rudic, Dr. Nistor Bolocan, Dr. Mihai Lala, Dr. Valerian Darie, Dr. Eugen Revenco
Dr. hab. Zinaida Anestiadi la 75 de ani
Autor: M. cor. Vladimir Hotineanu Acad. Ion Ababii, Acad. Stanislav Groppa, Dr., conf. univ. Lorina Vudu
Academicianul Ion Druţă la 85 de ani
Autor: Academician Gheorghe Duca
Dr. hab. Alexandr Rotari la 75 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Dr. Silvia Mistreţ
Membru corespondent al AŞM Anatolie Sidorenco la 60 de ani
Autor: Acad. Valeriu Canţer, Acad. Gheorghe Duca, Acad. Leonid Culiuc, Acad. Ion Tighineanu, Acad. Victor Lacusta, Acad. Boris Gaina
Academicianul Sveatoslav Moscalenco la 85 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Leonid Culiuc, Dr. hab., conf. Leonid Voloşciuc, Dr. hab., conf. Veaceslav Ursachi
Academicianul Vsevolod Moscalenco la 85 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Leonid Culiuc, Dr. hab., conf. Leonid Voloşciuc Dr. hab., conf. Veaceslav Ursache
Profesorul universitar Victor Vovc la 65 de ani
Autor: Acad. Teodor Furdui, Acad. Ion Ababii, Acad. Stanislav Groppa, Dr., conf. cerc. Valentina Ciochină