Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (31), 2013

Eveniment de profundă trăire sufletească
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Medalia „Dimitrie Cantemir” pentru Crin Antonescu
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Uniunea Europeană – casa noastră comună
Autor: Crin Antonescu, Preşedintele Senatului României
Gazoductul Iaşi-Ungheni şi importanţa acestuia pentru Republica Moldova
Autor: MSc, cercetător ştiinţific, Natalia Timofte
Evoluţia conceptelor fundamentale privind procesul de echilibrare bugetară
Autor: Drd. Svetlana Dodon, Dr. hab., prof. Gheorghe Iliadi
2013 – anul internaţional al statisticii
Autor: Academician Mitrofan Ciobanu
Cu privire la evoluţiile ştiinţei şi societăţii
Autor: Dr. hab. Vasile Marina, Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova
Condensarea boseeinstein a polaritonilor excitonici în microcavităţi
Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco, Dr. Igor Podlesnîi
Utilizarea microscopului holografic digital în studiul preparatelor biologice
Autor: Dr. Ludmila Batîr, Dr., conf. univ. Aliona Glijin, Masterand Adriana Acciu, Masterand Maria Gorceag
Intensificarea fitochimică a emisiei biohidrogenului în procesele de fermentare anaerobă a biomasei
Autor: Dr. Victor Covaliov, Acad. Gheorghe Duca, Dr.hab. Valentin Bobeică, Dr. Olga Covaliova
Istoricul factorilor ecologici chimici ai mediului ambiant
Autor: Membru corespondent al AŞM Ion Dediu Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Caracteristica CO2 – extractului din firimituri de miez de nucă
Autor: Drd. Ana Jenac, Drd. Olga Migalatiev, Dr. Vavil Caragia, Inessa Soboleva
Biotehnologii recente vitivinicole
Autor: Academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Agricole a AŞM, Boris Gaina
Ploşniţa Perillus Bioculatus F. (Heteroptera, Pentatomidae) – prădătorul principal al gândacului de colorado
Autor: Dr. hab. Valeriu Derjanschi, Dr. Dina Elisoveţcaia, Dr. Livia Calestru
Peptide din insecte – sursă de preparate cu acţiune antimicrobiană
Autor: Dr. hab. Nicolae Bacinschi, M. cor. Victor Ghicavîi, Dr. Ina Pogonea
Когнитивные нарушения у людей c частичной адентией
Autor: Академик Академии Наук Молдовы Виктор Лакуста, Науч. сотр. Института Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы, Рита Савочкина
Fondatorul şcolii ştiinţifice a semiconductorilor necristalini în Moldova
Autor: Dr. hab. Mihail Iovu, Dr. Ion Cojocaru, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Aportul academicianului Dimitrie Ursul la cercetarea istoriei filosofiei
Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Bobână, Institutul de Istorie al AŞM
1948 – anul imensei jertfe a Academiei Române
Autor: Acad. Păun Ion Otiman, Academia Română
Luca Arbore în misiuni diplomatice ale lui Ştefan cel Mare
Autor: Cercetător ştiinţifi c Valentina Eşanu, Institutul de Istorie al AŞM
Investigaţii arheologice preventive la conacul Manuc Bey din Hânceşti
Autor: Dr. hab. Oleg Leviţki, Drd. Ion Ceban, Larisa Ciobanu
Cerbul în onomastica românească
Autor: Dr. hab. Anatol Eremia, Institutul de Filologie al AŞM
Dramaturgia lui Ion Druţă şi impactul ei asupra genului dramatic
Autor: Membru correspondent, Nicolae Bileţchi
Fenomenul Ion Druţă pe scena moldovenească
Autor: Dr. Elfrida Coroliov, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Enciclopedia ca univers discursiv
Autor: Dr. Didina Ţăruş
Un pas important în eliberarea de reflexele trecutului
Autor: Cercetător ştiinţific Lilia Crudu, Institutul de Istorie al AŞM
Un studiu sincretic actual
Autor: Valeriu Sclifos, Institutul de Filologie al AŞM
Un prim studiu monografic despre basmul găgăuzesc
Autor: Dr. hab. Grigore Botezatu, Institutul de Filologie al AŞM
Acad. Vasile Micu la 75 de ani
Autor: Academician Gheorghe Duca, Academician Simion Toma, Membru corespondent Andrei Palii
Dr. Constantin Manolache la 60 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca
Dr. hab. Boris Chistruga la 60 de ani
Autor: Academician Grigore Belostecinic, rector al ASEM