Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (31), 2013

Eveniment de profundă trăire sufletească (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
)
Medalia „Dimitrie Cantemir” pentru Crin Antonescu (
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
)
Uniunea Europeană – casa noastră comună (
Autor: Crin Antonescu, Preşedintele Senatului României
)
Gazoductul Iaşi-Ungheni şi importanţa acestuia pentru Republica Moldova (
Autor: MSc, cercetător ştiinţific, Natalia Timofte
)
Evoluţia conceptelor fundamentale privind procesul de echilibrare bugetară (
Autor: Drd. Svetlana Dodon, Dr. hab., prof. Gheorghe Iliadi
)
2013 – anul internaţional al statisticii (
Autor: Academician Mitrofan Ciobanu
)
Cu privire la evoluţiile ştiinţei şi societăţii (
Autor: Dr. hab. Vasile Marina, Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova
)
Condensarea boseeinstein a polaritonilor excitonici în microcavităţi (
Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco, Dr. Igor Podlesnîi
)
Utilizarea microscopului holografic digital în studiul preparatelor biologice (
Autor: Dr. Ludmila Batîr, Dr., conf. univ. Aliona Glijin, Masterand Adriana Acciu, Masterand Maria Gorceag
)
Intensificarea fitochimică a emisiei biohidrogenului în procesele de fermentare anaerobă a biomasei (
Autor: Dr. Victor Covaliov, Acad. Gheorghe Duca, Dr.hab. Valentin Bobeică, Dr. Olga Covaliova
)
Istoricul factorilor ecologici chimici ai mediului ambiant (
Autor: Membru corespondent al AŞM Ion Dediu Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
)
Caracteristica CO2 – extractului din firimituri de miez de nucă (
Autor: Drd. Ana Jenac, Drd. Olga Migalatiev, Dr. Vavil Caragia, Inessa Soboleva
)
Biotehnologii recente vitivinicole (
Autor: Academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Agricole a AŞM, Boris Gaina
)
Ploşniţa Perillus Bioculatus F. (Heteroptera, Pentatomidae) – prădătorul principal al gândacului de colorado (
Autor: Dr. hab. Valeriu Derjanschi, Dr. Dina Elisoveţcaia, Dr. Livia Calestru
)
Peptide din insecte – sursă de preparate cu acţiune antimicrobiană (
Autor: Dr. hab. Nicolae Bacinschi, M. cor. Victor Ghicavîi, Dr. Ina Pogonea
)
Когнитивные нарушения у людей c частичной адентией (
Autor: Академик Академии Наук Молдовы Виктор Лакуста, Науч. сотр. Института Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы, Рита Савочкина
)
Fondatorul şcolii ştiinţifice a semiconductorilor necristalini în Moldova (
Autor: Dr. hab. Mihail Iovu, Dr. Ion Cojocaru, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
)
Aportul academicianului Dimitrie Ursul la cercetarea istoriei filosofiei (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Bobână, Institutul de Istorie al AŞM
)
1948 – anul imensei jertfe a Academiei Române (
Autor: Acad. Păun Ion Otiman, Academia Română
)
Luca Arbore în misiuni diplomatice ale lui Ştefan cel Mare (
Autor: Cercetător ştiinţifi c Valentina Eşanu, Institutul de Istorie al AŞM
)
Investigaţii arheologice preventive la conacul Manuc Bey din Hânceşti (
Autor: Dr. hab. Oleg Leviţki, Drd. Ion Ceban, Larisa Ciobanu
)
Cerbul în onomastica românească (
Autor: Dr. hab. Anatol Eremia, Institutul de Filologie al AŞM
)
Dramaturgia lui Ion Druţă şi impactul ei asupra genului dramatic (
Autor: Membru correspondent, Nicolae Bileţchi
)
Fenomenul Ion Druţă pe scena moldovenească (
Autor: Dr. Elfrida Coroliov, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
)
Enciclopedia ca univers discursiv (
Autor: Dr. Didina Ţăruş
)
Un pas important în eliberarea de reflexele trecutului (
Autor: Cercetător ştiinţific Lilia Crudu, Institutul de Istorie al AŞM
)
Un studiu sincretic actual (
Autor: Valeriu Sclifos, Institutul de Filologie al AŞM
)
Un prim studiu monografic despre basmul găgăuzesc (
Autor: Dr. hab. Grigore Botezatu, Institutul de Filologie al AŞM
)
Acad. Vasile Micu la 75 de ani (
Autor: Academician Gheorghe Duca, Academician Simion Toma, Membru corespondent Andrei Palii
)
Dr. Constantin Manolache la 60 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca
)
Dr. hab. Boris Chistruga la 60 de ani (
Autor: Academician Grigore Belostecinic, rector al ASEM
)