Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (32), 2014

A fost lansat Programul Cadru „Orizont 2020” pentru parteneriatul estic (
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
)
De la Programul Cadru 7 la Programul Orizont 2020 (
Autor: Dr. Lidia Romanciuc
)
Primul forum moldo-român în domeniul ştiinţei şi educaţiei (
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
)
Monumentul limbii române (
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
)
Competitivitatea şi creşterea economic în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene (
Autor: Acad. Grigore Belostecinic, Prof. univ., dr.hab. Boris Chistruga, Prof. univ., dr.hab. Gheorghe Iliadi, Conf. cercet., dr. Corneliu Guţu, Conf. univ., dr. Irina Movilă, Conf. univ., dr. Grigore Baltag
)
Sisteme pentru valorificarea energiilor regenerabile (
Autor: Acad. Ion Bostan, Dr. hab., prof. univ. Valeriu Dulgheru, Dr., conf. univ. Viorel Bostan, Dr., conf.univ. Anatolie Sochirean, Drd. Radu Crudu, Drd. Marin Guţu, Drd. Gavril Porcescu, Universitatea Tehnică a Moldovei
)
Dispozitive mecatronice, tehnologii industriale şi satelitare (
Autor: Acad. Ion Bostan, Dr.hab., prof. univ. Valeriu Dulgheru, Dr., conf. univ. Nicolae Secrieru, Dr., conf. univ. Viorel Bostan, Dr., conf. univ. Anatolie Sochirean, Drd. Sergiu Candraman, Drd. Sergiu Gangan, Drd. Andrei Margarint, Drd. Sergiu Griţcov
)
Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Ciocanu, Dr., conf. univ. Florin Damian
)
Impactul opţiunilor de integrare asupra comerţului agroalimentar (
Autor: Prof., dr. hab. Alexandru Stratan, Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
)
Interferenţa luminii împrăştiate de două puncte cuantice (
Autor: Sergiu Cârlig, Dr. hab. Mihai A. Macovei, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
)
Comunicarea optică bazată pe haos cu ajutorul laserelor semiconductoare cu cavitate de aer (
Autor: Masterand Ana Sanduţa, Dr. S.S. Rusu, Dr. hab. V.Z. Tronciu, Universitatea Tehnică a Moldovei
)
Digitizarea, recunoaşterea şi conservarea patrimoniului cultural-istoric (
Autor: Dr. Elena Boian, Dr. Constantin Ciubotaru, Dr. hab. Svetlana Cojocaru, Dr. Alexandru Colesnicov, Ludmila Malahov
)
Cu privire la securitatea mediului ambiant (
Autor: Dr. hab. Leonid Voloşciuc
)
Cianobacteria Spirulina Platensis — matrice pentru producerea compuşilor organici selenocomponenţi (
Autor: Academician Valeriu Rudic, Cerc. şt. Svetlana Djur, Dr., conf. cercet. Liliana Cepoi, Dr., conf. cercet. Tatiana Chiriac, Dr., conf. cercet. Ludmila Rudi,Dr., conf. univ. Sergiu Şova
)
Noi oportunităţi în dezvoltarea remediilor antituberculoase (
Autor: Dr hab. Fliur Macaev, Dr. Veaceslav Boldescu, Acad. Gheorghe Duca
)
Problema antibioticorezistenţei microbiene (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Viorel Prisacari, Drd. Ion Berdeu
)
Monede medievale moldoveneşti din Ţara de Jos bătute la mijlocul secolului al XV-lea (
Autor: Dr. Lilia Dergaciova, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
)
Reflecţii explicative cu privire la originea doinei ca stil melodic şi specie melopeică (
Autor: Dr. hab. Victor Ghilaş, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
)
Colindatul de ceată bărbătească în integritatea complexă solstiţială (
Autor: Dr. Iulian Filip, Institutul de Filologie al AŞM
)
Гагаузская народная несказочная проза (
Autor: Д-р Виталий Сырф, Институт культурного наследия, АНМ
)
Ars poetica lui Dumitru Matcovschi (
Autor: Dr. hab. Alexandru Burlacu, Institutul de Filologie al AŞM
)
Pictorii basarabeni şi şcoala de la Paris. Notiţe preliminare (
Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
)
Academicianul Anatol Kovarski, ctitor al Şcolii naţionale de geneticieni şi amelioratori (
Autor: Membru corespondent al AŞM Andrei Palii, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
)
O reconstrucţie integratorie a universalităţii româneşti (
Autor: Dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc
)
Istoria relaţiilor externe ale Ţării moldovei în documente şi materiale (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev
)
Constituţia – subiect de cercetare ştiinţifică (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev, Dr. Ion Xenofontov
)
Un studiu analitic despre un artist complex (
Autor: Dr. Elena Nagacevschi
)
O carte despre infinitul textului virtual (
Autor: Dr. Tatiana Cartaleanu
)
Prof. univ., dr. hab. Maria Palistrant la 80 de ani (
Autor: Academician Vsevolod Moscalenco, Dr. Ion Cojocaru
)
Academicianul Gheorghe Mişcoi la 70 de ani (
Autor: Prof. Dmitrii Lozovanu, Dr. conf. Grigore Secrieru
)
Dr. Grigore Botezatu la 85 de ani (
Autor: Dr. Tatiana Butnaru
)
Academicianul Ion Ababii la 70 de ani (
Autor: Academician Gheorghe Duca, Academician Teodor Furdui, Dr., conf. cercet. Valentina Ciochină
)
Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă la 70 de ani (
Autor: Academician Gheorghe Duca, Academician Teodor Furdui, Dr. Valentina Ciochină
)
Dr. hab. Dormidont Şerban la 75 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Ion Tighineanu, Acad. Leonid Culiuc, Acad. Alexei Simaşchevici
)
Dr. Claudia Cemârtan la 60 de ani (
Autor: Dr. hab. Aurelia Hanganu
)
Dr. hab. Valentin Celac la 75 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Alexandru Ciubotaru, Dr. hab. Vasile Botnari, Dr. hab. Leonid Voloşciuc
)
Prof. univ., dr. hab. Piotr Hadji la 75 de ani (
Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco
)