Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (32), 2014

Primul forum moldo-român în domeniul ştiinţei şi educaţiei
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Monumentul limbii române
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Competitivitatea şi creşterea economic în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene
Autor: Acad. Grigore Belostecinic, Prof. univ., dr.hab. Boris Chistruga, Prof. univ., dr.hab. Gheorghe Iliadi, Conf. cercet., dr. Corneliu Guţu, Conf. univ., dr. Irina Movilă, Conf. univ., dr. Grigore Baltag
Sisteme pentru valorificarea energiilor regenerabile
Autor: Acad. Ion Bostan, Dr. hab., prof. univ. Valeriu Dulgheru, Dr., conf. univ. Viorel Bostan, Dr., conf.univ. Anatolie Sochirean, Drd. Radu Crudu, Drd. Marin Guţu, Drd. Gavril Porcescu, Universitatea Tehnică a Moldovei
Dispozitive mecatronice, tehnologii industriale şi satelitare
Autor: Acad. Ion Bostan, Dr.hab., prof. univ. Valeriu Dulgheru, Dr., conf. univ. Nicolae Secrieru, Dr., conf. univ. Viorel Bostan, Dr., conf. univ. Anatolie Sochirean, Drd. Sergiu Candraman, Drd. Sergiu Gangan, Drd. Andrei Margarint, Drd. Sergiu Griţcov
Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică
Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Ciocanu, Dr., conf. univ. Florin Damian
Impactul opţiunilor de integrare asupra comerţului agroalimentar
Autor: Prof., dr. hab. Alexandru Stratan, Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Interferenţa luminii împrăştiate de două puncte cuantice
Autor: Sergiu Cârlig, Dr. hab. Mihai A. Macovei, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Comunicarea optică bazată pe haos cu ajutorul laserelor semiconductoare cu cavitate de aer
Autor: Masterand Ana Sanduţa, Dr. S.S. Rusu, Dr. hab. V.Z. Tronciu, Universitatea Tehnică a Moldovei
Digitizarea, recunoaşterea şi conservarea patrimoniului cultural-istoric
Autor: Dr. Elena Boian, Dr. Constantin Ciubotaru, Dr. hab. Svetlana Cojocaru, Dr. Alexandru Colesnicov, Ludmila Malahov
Cu privire la securitatea mediului ambiant
Autor: Dr. hab. Leonid Voloşciuc
Cianobacteria Spirulina Platensis — matrice pentru producerea compuşilor organici selenocomponenţi
Autor: Academician Valeriu Rudic, Cerc. şt. Svetlana Djur, Dr., conf. cercet. Liliana Cepoi, Dr., conf. cercet. Tatiana Chiriac, Dr., conf. cercet. Ludmila Rudi,Dr., conf. univ. Sergiu Şova
Noi oportunităţi în dezvoltarea remediilor antituberculoase
Autor: Dr hab. Fliur Macaev, Dr. Veaceslav Boldescu, Acad. Gheorghe Duca
Problema antibioticorezistenţei microbiene
Autor: Membru corespondent al AŞM, Viorel Prisacari, Drd. Ion Berdeu
Monede medievale moldoveneşti din Ţara de Jos bătute la mijlocul secolului al XV-lea
Autor: Dr. Lilia Dergaciova, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Reflecţii explicative cu privire la originea doinei ca stil melodic şi specie melopeică
Autor: Dr. hab. Victor Ghilaş, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Colindatul de ceată bărbătească în integritatea complexă solstiţială
Autor: Dr. Iulian Filip, Institutul de Filologie al AŞM
Гагаузская народная несказочная проза
Autor: Д-р Виталий Сырф, Институт культурного наследия, АНМ
Ars poetica lui Dumitru Matcovschi
Autor: Dr. hab. Alexandru Burlacu, Institutul de Filologie al AŞM
Pictorii basarabeni şi şcoala de la Paris. Notiţe preliminare
Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Academicianul Anatol Kovarski, ctitor al Şcolii naţionale de geneticieni şi amelioratori
Autor: Membru corespondent al AŞM Andrei Palii, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
O reconstrucţie integratorie a universalităţii româneşti
Autor: Dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc
Istoria relaţiilor externe ale Ţării moldovei în documente şi materiale
Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev
Constituţia – subiect de cercetare ştiinţifică
Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev, Dr. Ion Xenofontov
Un studiu analitic despre un artist complex
Autor: Dr. Elena Nagacevschi
O carte despre infinitul textului virtual
Autor: Dr. Tatiana Cartaleanu
Prof. univ., dr. hab. Maria Palistrant la 80 de ani
Autor: Academician Vsevolod Moscalenco, Dr. Ion Cojocaru
Academicianul Gheorghe Mişcoi la 70 de ani
Autor: Prof. Dmitrii Lozovanu, Dr. conf. Grigore Secrieru
Dr. Grigore Botezatu la 85 de ani
Autor: Dr. Tatiana Butnaru
Academicianul Ion Ababii la 70 de ani
Autor: Academician Gheorghe Duca, Academician Teodor Furdui, Dr., conf. cercet. Valentina Ciochină
Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă la 70 de ani
Autor: Academician Gheorghe Duca, Academician Teodor Furdui, Dr. Valentina Ciochină
Dr. hab. Dormidont Şerban la 75 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Ion Tighineanu, Acad. Leonid Culiuc, Acad. Alexei Simaşchevici
Dr. Claudia Cemârtan la 60 de ani
Autor: Dr. hab. Aurelia Hanganu
Dr. hab. Valentin Celac la 75 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Alexandru Ciubotaru, Dr. hab. Vasile Botnari, Dr. hab. Leonid Voloşciuc
Prof. univ., dr. hab. Piotr Hadji la 75 de ani
Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco