Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (33) 2014

Avantajele Republicii Moldova în parcursul european (
Autor: Călin Popescu-Tăriceanu, Preşedintele Senatului României
)
Imigrarea germanilor începând cu anul 1814, stabilirea, exodul din anul 1940 (
Autor: Dr. phil. habil. Ute Schmidt, Freie Universität Berlin
)
Tradiţii şi contemporanietate. Institutul de matematică şi informatică la 50 de ani (
Autor: Dr. hab., prof. Svetlana Cojocaru, membru corespondent al AŞM, Constantin Gaindric
)
Oportunităţi pentru dezvoltare: Institutul de chimie la 55 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, M. cor. Tudor Lupaşcu, dr. hab. Aculina Arîcu, Institutul de Chimie al AŞM
)
Dezvoltarea cercetării tehnico-tehnologice şi pregătirea cadrelor inginereşti la Bălţi (
Autor: Dr. hab., prof.univ. Pavel Topala, Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi
)
Nanotehnologiile şi lumea miraculoasă a metamaterialelor (
Autor: Membru corespondent al AŞM Anatolie Sidorenko, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM
)
Centrul de tehnologii ionizante – o investiţie strategică în sănătate şi industrie (
Autor: Dr. Aliona Mereuţa, Centrul de Tehnologii Ionizante al AŞM
)
Reţea de siguranţă la cutremure în bazinul Mării Negre (
Autor: Dr. hab. Vasile Alcax, Dr. Ing. Ştefan Florin Bălan, Prof. asoc., Dr. Petya Trifonova, Nalan Üker
)
Potenţialul de export şi competitivitatea agroalimentară a Republicii Moldova (
Autor: Drd. Cornel Coşer, dr., conf. univ. Aurelia Litvin, UASM
)
Bioeconomia – o creaţie ştiinţifică românească (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Dediu, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
)
Impactul schimbărilor de climă asupra productivităţii unor culturi agricole (
Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
)
Evaluarea percepţiei populaţiei a riscurilor la inundaţii în bazinul râului Prut (
Autor: Dr., conf. univ. Elena Sochircă, Lector superior Lucia Căpăţînă, Universitatea de Stat din Tiraspol
)
Specificul solurilor bazinului de recepţie „Negrea” şi impactul acestuia asupra eroziunii (
Autor: Drd. Olesea Cojocaru, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
)
Autotratamentul şi posibilele prejudicii (
Autor: M. cor. Victor Ghicavîi, Dr. Gheorghe Guşuilă, dr., conf. Nicolae Bacinschi, USMF „Nicolae Testemiţanu”
)
Impactul constituţiei asupra creaţiei ştiinţifice şi artistice (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Guceac
)
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: percepţii şi atitudini ale populaţiei (
Autor: Dr., conf. cerc. Valeriu Mîndru, Dr., conf. univ. Aurelia Peru-Balan, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM
)
Arhetipul şi brandingul politic: premise culturale în persuasiune (
Autor: Dr., conf. univ. Aurelia Peru-Balan, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
)
Problematica antropologică în context bioetic şi politic (
Autor: Dr. Serghei Sprincean, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
)
Cu privire la dimensiunea demografică a ştiinţei istorice (
Autor: Dr. hab., cerc. şt. coord.Nicolae Enciu, Institutul de Istorie al AŞM
)
Basarabia în viaţa şi opera lui V. A. Urechia (
Autor: Dr. hab. Victor Moraru, Secţia Ştiinţe Sociale şi Economice a AŞM Dr. Zanfir Ilie, Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia”Galaţi, România
)
Studiu comparativ al sinonimelor frazeologice adverbiale (
Autor: Lector univ. Ana Birtalan, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, dr. hab. Gheorghe Colţun, Universitatea de Stat din Moldova
)
Un roman incitant: „Noaptea Sfântului Andrei” de Ion Vicol (
Autor: Dr. hab. Ion Ciocanu, Institutul de Filologie al AŞM
)
Marketingul şi muzeele Republicii Moldova (
Autor: Dr. hab. Elena Ploşniţa, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
)
Un tezaur de surse istorice unice (
Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev, dr. Teo-Teodor Marşalcovschi
)
Recurs la imaginarul identitar: covorul basarabean (
Autor: Dr., conf. univ. Ana Simac, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
)
Значимый вклад в гагаузоведение (
Autor: Член-корреспондент АНМ, Владимир Царанов
)
Pagini de aur din istoria vieţii bisericeşti (
Autor: Dr., prof. Eleonora Brigalda, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
)
Legea morală raportată la relaţia dintre om şi animale (
Autor: Prof. univ. dr. Dan Şchiopu, Membru titular fondator AOSR
)
Prima enciclopedie sportivă (
Autor: Dr. hab., prof. univ., Elena Constantinovici, Institutul de Filologie al AŞM
)
Acad. Gheorghe Ghidirim la 75 de ani (
Autor: Acad. Stanislav Groppa, acad. Ion Ababii, dr. hab., prof univ. Gheorghe Ciobanu
)
Dr. hab. Nicon Ungur la 60 de ani (
Autor: Dr. Veaceslav Kulciţki
)
Acad. Alexandru Roşca la 80 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, dr. hab., prof. Victor Moraru, dr. hab., prof. Victor Juc
)
Membru corespondent al AŞM Anatol Ciobanu la 80 de ani (
Autor: Academician Gheorghe Duca
)
Dr. hab. Ion Gagim, la 60 de ani (
Autor: Pedagog, muzicolog, domeniul științifi c: știinţele educaţiei, fi losofi e, muzicologie, psihopedagogie muzicală. Doctor habilitat în pedagogie (2004), profesor universitar (2005).
)
Membru corespondent al AŞM Ion Dediu la 80 de ani (
Autor: Prof. dr. Gh. Mustaţă, Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi
)
Acad. Alexei Simaşchevici la 85 de ani (
Autor: M. c. Constantin Gaindric, M. c. Alexandru Dicusar, dr. hab., prof. Dormidont Şerban, Academician Leonid Culiuc, Academician Gheorghe Paladi, Academician Andrei Ursu
)
Dr. hab. Ana Ştefârţă la 75 de ani (
Autor: Dr. Eugenia Manea-Cernei, dr. Valentina Cantemir, acad. Teodor Furdui
)
Membru corespondent al AŞM Victor Ghicavîi la 70 de ani (
Autor: Academician Gheorghe Duca, academician Teodor Furdui, dr. Valentina Ciochină
)
Dr. hab. Nicolae Băieşu la 80 de ani (
Autor: Cerc. şt. Mariana Cocieru
)