Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (33) 2014

Avantajele Republicii Moldova în parcursul european
Autor: Călin Popescu-Tăriceanu, Preşedintele Senatului României
Imigrarea germanilor începând cu anul 1814, stabilirea, exodul din anul 1940
Autor: Dr. phil. habil. Ute Schmidt, Freie Universität Berlin
Tradiţii şi contemporanietate. Institutul de matematică şi informatică la 50 de ani
Autor: Dr. hab., prof. Svetlana Cojocaru, membru corespondent al AŞM, Constantin Gaindric
Oportunităţi pentru dezvoltare: Institutul de chimie la 55 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, M. cor. Tudor Lupaşcu, dr. hab. Aculina Arîcu, Institutul de Chimie al AŞM
Dezvoltarea cercetării tehnico-tehnologice şi pregătirea cadrelor inginereşti la Bălţi
Autor: Dr. hab., prof.univ. Pavel Topala, Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi
Nanotehnologiile şi lumea miraculoasă a metamaterialelor
Autor: Membru corespondent al AŞM Anatolie Sidorenko, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM
Centrul de tehnologii ionizante – o investiţie strategică în sănătate şi industrie
Autor: Dr. Aliona Mereuţa, Centrul de Tehnologii Ionizante al AŞM
Reţea de siguranţă la cutremure în bazinul Mării Negre
Autor: Dr. hab. Vasile Alcax, Dr. Ing. Ştefan Florin Bălan, Prof. asoc., Dr. Petya Trifonova, Nalan Üker
Potenţialul de export şi competitivitatea agroalimentară a Republicii Moldova
Autor: Drd. Cornel Coşer, dr., conf. univ. Aurelia Litvin, UASM
Bioeconomia – o creaţie ştiinţifică românească
Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Dediu, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Impactul schimbărilor de climă asupra productivităţii unor culturi agricole
Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Evaluarea percepţiei populaţiei a riscurilor la inundaţii în bazinul râului Prut
Autor: Dr., conf. univ. Elena Sochircă, Lector superior Lucia Căpăţînă, Universitatea de Stat din Tiraspol
Specificul solurilor bazinului de recepţie „Negrea” şi impactul acestuia asupra eroziunii
Autor: Drd. Olesea Cojocaru, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
Autotratamentul şi posibilele prejudicii
Autor: M. cor. Victor Ghicavîi, Dr. Gheorghe Guşuilă, dr., conf. Nicolae Bacinschi, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Impactul constituţiei asupra creaţiei ştiinţifice şi artistice
Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Guceac
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: percepţii şi atitudini ale populaţiei
Autor: Dr., conf. cerc. Valeriu Mîndru, Dr., conf. univ. Aurelia Peru-Balan, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM
Arhetipul şi brandingul politic: premise culturale în persuasiune
Autor: Dr., conf. univ. Aurelia Peru-Balan, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Problematica antropologică în context bioetic şi politic
Autor: Dr. Serghei Sprincean, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Cu privire la dimensiunea demografică a ştiinţei istorice
Autor: Dr. hab., cerc. şt. coord.Nicolae Enciu, Institutul de Istorie al AŞM
Basarabia în viaţa şi opera lui V. A. Urechia
Autor: Dr. hab. Victor Moraru, Secţia Ştiinţe Sociale şi Economice a AŞM Dr. Zanfir Ilie, Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia”Galaţi, România
Studiu comparativ al sinonimelor frazeologice adverbiale
Autor: Lector univ. Ana Birtalan, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, dr. hab. Gheorghe Colţun, Universitatea de Stat din Moldova
Un roman incitant: „Noaptea Sfântului Andrei” de Ion Vicol
Autor: Dr. hab. Ion Ciocanu, Institutul de Filologie al AŞM
Marketingul şi muzeele Republicii Moldova
Autor: Dr. hab. Elena Ploşniţa, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Un tezaur de surse istorice unice
Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev, dr. Teo-Teodor Marşalcovschi
Recurs la imaginarul identitar: covorul basarabean
Autor: Dr., conf. univ. Ana Simac, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Значимый вклад в гагаузоведение
Autor: Член-корреспондент АНМ, Владимир Царанов
Pagini de aur din istoria vieţii bisericeşti
Autor: Dr., prof. Eleonora Brigalda, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Legea morală raportată la relaţia dintre om şi animale
Autor: Prof. univ. dr. Dan Şchiopu, Membru titular fondator AOSR
Prima enciclopedie sportivă
Autor: Dr. hab., prof. univ., Elena Constantinovici, Institutul de Filologie al AŞM
Acad. Gheorghe Ghidirim la 75 de ani
Autor: Acad. Stanislav Groppa, acad. Ion Ababii, dr. hab., prof univ. Gheorghe Ciobanu
Dr. hab. Nicon Ungur la 60 de ani
Autor: Dr. Veaceslav Kulciţki
Acad. Alexandru Roşca la 80 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, dr. hab., prof. Victor Moraru, dr. hab., prof. Victor Juc
Dr. hab. Ion Gagim, la 60 de ani
Autor: Pedagog, muzicolog, domeniul științifi c: știinţele educaţiei, fi losofi e, muzicologie, psihopedagogie muzicală. Doctor habilitat în pedagogie (2004), profesor universitar (2005).
Membru corespondent al AŞM Ion Dediu la 80 de ani
Autor: Prof. dr. Gh. Mustaţă, Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi
Acad. Alexei Simaşchevici la 85 de ani
Autor: M. c. Constantin Gaindric, M. c. Alexandru Dicusar, dr. hab., prof. Dormidont Şerban, Academician Leonid Culiuc, Academician Gheorghe Paladi, Academician Andrei Ursu
Dr. hab. Ana Ştefârţă la 75 de ani
Autor: Dr. Eugenia Manea-Cernei, dr. Valentina Cantemir, acad. Teodor Furdui
Membru corespondent al AŞM Victor Ghicavîi la 70 de ani
Autor: Academician Gheorghe Duca, academician Teodor Furdui, dr. Valentina Ciochină
Dr. hab. Nicolae Băieşu la 80 de ani
Autor: Cerc. şt. Mariana Cocieru