Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (34), 2014

Un sfert de veac de revenire la normalitate lingvistică în Republica Moldova (
Autor: Valeriu Matei, director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău
)
Limba moldovenească sau limba română: argumente istorico-juridice (
Autor: Dr. hab. Valeriu Cuşnir, dr. Dumitru C. Grama, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
)
După 25 de ani: situaţia lingvistică din Republica Moldova (
Autor: Dr. hab. Inga Druţă, Centrul de Terminologie Institutul de Filologie al AŞM
)
Conflictul lingvistic în condiţii de bilingvism (
Autor: Dr. hab. Irina Condrea, Universitatea de Stat din Moldova
)
Asocierea la Uniunea Europeană prinde contur (
Autor: Centrul Media al AŞM
)
Noi oportunităţi europene pentru cercetare (
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
)
Şansa cercetătorului pentru dezvoltare personală şi integrare în cercetarea europeană – acţiunile Marie Skłodowskacurie (
Autor: Dr. hab., conf. univ. Aurelia Hanganu, dr. Alexandru Roşca, Academia de Ştiinţe a Moldovei
)
Evaluarea ca element indispensabil al scientometriei: repere teoretice (
Autor: Dr. Alfreda Roşca, dr. Gheorghe Cuciureanu
)
Expertiza proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicativă. Studiu de caz (
Autor: Dr. Constantin Ciubotaru, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
)
Politica inovaţională şi factorii actuali de creştere economică: interacţiune şi integrare (
Autor: Dr., conf. univ. Victoria Ganea, CNAA, dr., cerc. superior Oleg Bujor, INCE
)
Asigurarea calităţii produselor pomicole (
Autor: Acad. Gheorghe Cimpoieş, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
)
Calitatea produselor agroalimentare procesate (
Autor: Dr. Eugen Iorga, Drd. Roman Golubi, cerce. şt. Tatiana Achimova, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
)
Încă o dată despre calitate... (
Autor: Vasile Mîrzenco, Director executiv al Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova
)
Standardul Global G.A.P. – calea spre noi pieţe şi comerţ stabil (
Autor: Sergiu Croitoru, Director General SGS Moldova, drd. Olga Gorobivscaia, Institutul Național de Cercetări Economice al AȘM
)
Siguranţa alimentelor şi sănătatea populaţiei (
Autor: Dr. hab. Nicolae Opopol, USMF „Nicolae Testemiţanu”
)
Bazele teoretice şi analitice de fabricare şi păstrare a mustului de struguri sulfitat-acidifiat (
Autor: Dr. Ion Prida, Antonina Ialovaia, Alla Krajevskaia, ÎTŞ „OenoConsulting” SRL, dr. hab. Rodica Sturza, Universitatea Tehnică din Moldova, acad. Boris Gaina Academia de Ştiințe a Moldovei
)
Sistemul de creare, testare şi promovare a hibrizilor noi în Institutul de fitotehnie „Porumbeni” (
Autor: Dr. Pintilie Pîrvan, dr., conf. cercet. Silvia Mistreţ, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”
)
Eficacitatea irigaţiei în condiţiile Republicii Moldova (
Autor: Academician Serafim Andrieş, dr., conf. Vladimir Filipciuc, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
)
A case study of debate about genetic modified seeds: a comparative analysis of Romania and Republic of Moldova 1st part (
Autor: PhD. José Manuel Ramos Sánchez, Universitatea din Cordoba, Spania
)
Regionarea agroclimatică a bazinului Nistru cu suportul SIG (
Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Tudor Castraveţ, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, dr. Tatiana Adamenko, Centrul Hidrometeorologic din Ucraina
)
Reţea internaţională pentru monitorizarea mediului şi minimizarea consecinţelor ecologice în bazinul Mării Negre (
Autor: Dr. Dmitri Dvornikov, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM, dr. Anatolie Tărâţă, dr. Raisa Lozan, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, dr. Tatiana Daţko, dr. Veaceslav Zelenţov, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
)
Organismul militar al statului: aspecte cognitiv-metodologice (
Autor: Dr. Constantin Manolache, Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM
)
The promptness as a legal cosmopolitism (
Autor: PhD. Mladen Mladenov, Bulgaria
)
Aspecte conceptuale ale culturii muzicale contemporane (
Autor: Dr. hab. Gheorghe Bobînă, drd. Mihaela Rusu, Institutul de Istorie al AȘM
)
Barocul cantemirian şi barocul postmodernist (
Autor: Acad. Mihai Cimpoi, Institutul de Filologie al AŞM
)
Romanele poetului (
Autor: Dr. hab. Ion Ciocanu, Institutul de Filologie al AŞM
)
Nicolae Donici: dialectica vieţii şi creaţiei (
Autor: Dr. hab. Veaceslav Ursachi, Academia de Ştiinţe a Moldovei
)
Dimensiunile axiologice naţionale şi mondiale ale scoarţei basarabene (
Autor: Dr., conf. univ. Varvara Buzilă, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
)
La 75 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov (23 august 1939) (
Autor: Dr., conf. Silvia Corlăteanu-Granciuc, Institutul de Istorie al AŞM
)
Comunismul ca sinonim al anticreştinismului (
Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie al AȘM
)
Efectele „dezgheţului” lui Hruşciov asupra Basarabiei (
Autor: Dr. Marius Tărîţă, Institutul de istorie al AŞM
)
O lucrare de importanţă enciclopedică (
Autor: Dr. Tatiana Butnaru, Institutul de Filologie al AŞM
)
Aşezământul de organizare administrativă a Basarabiei din 29 aprilie 1818 (
Autor: Dr. hab. Alexei Agachi, Institutul de Istorie al AŞM
)