Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (34), 2014

Un sfert de veac de revenire la normalitate lingvistică în Republica Moldova
Autor: Valeriu Matei, director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău
Limba moldovenească sau limba română: argumente istorico-juridice
Autor: Dr. hab. Valeriu Cuşnir, dr. Dumitru C. Grama, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
După 25 de ani: situaţia lingvistică din Republica Moldova
Autor: Dr. hab. Inga Druţă, Centrul de Terminologie Institutul de Filologie al AŞM
Conflictul lingvistic în condiţii de bilingvism
Autor: Dr. hab. Irina Condrea, Universitatea de Stat din Moldova
Asocierea la Uniunea Europeană prinde contur
Autor: Centrul Media al AŞM
Noi oportunităţi europene pentru cercetare
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Şansa cercetătorului pentru dezvoltare personală şi integrare în cercetarea europeană – acţiunile Marie Skłodowskacurie
Autor: Dr. hab., conf. univ. Aurelia Hanganu, dr. Alexandru Roşca, Academia de Ştiinţe a Moldovei
Evaluarea ca element indispensabil al scientometriei: repere teoretice
Autor: Dr. Alfreda Roşca, dr. Gheorghe Cuciureanu
Expertiza proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicativă. Studiu de caz
Autor: Dr. Constantin Ciubotaru, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Politica inovaţională şi factorii actuali de creştere economică: interacţiune şi integrare
Autor: Dr., conf. univ. Victoria Ganea, CNAA, dr., cerc. superior Oleg Bujor, INCE
Asigurarea calităţii produselor pomicole
Autor: Acad. Gheorghe Cimpoieş, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Calitatea produselor agroalimentare procesate
Autor: Dr. Eugen Iorga, Drd. Roman Golubi, cerce. şt. Tatiana Achimova, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Încă o dată despre calitate...
Autor: Vasile Mîrzenco, Director executiv al Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova
Standardul Global G.A.P. – calea spre noi pieţe şi comerţ stabil
Autor: Sergiu Croitoru, Director General SGS Moldova, drd. Olga Gorobivscaia, Institutul Național de Cercetări Economice al AȘM
Siguranţa alimentelor şi sănătatea populaţiei
Autor: Dr. hab. Nicolae Opopol, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Bazele teoretice şi analitice de fabricare şi păstrare a mustului de struguri sulfitat-acidifiat
Autor: Dr. Ion Prida, Antonina Ialovaia, Alla Krajevskaia, ÎTŞ „OenoConsulting” SRL, dr. hab. Rodica Sturza, Universitatea Tehnică din Moldova, acad. Boris Gaina Academia de Ştiințe a Moldovei
Sistemul de creare, testare şi promovare a hibrizilor noi în Institutul de fitotehnie „Porumbeni”
Autor: Dr. Pintilie Pîrvan, dr., conf. cercet. Silvia Mistreţ, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”
Eficacitatea irigaţiei în condiţiile Republicii Moldova
Autor: Academician Serafim Andrieş, dr., conf. Vladimir Filipciuc, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
Regionarea agroclimatică a bazinului Nistru cu suportul SIG
Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Tudor Castraveţ, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, dr. Tatiana Adamenko, Centrul Hidrometeorologic din Ucraina
Reţea internaţională pentru monitorizarea mediului şi minimizarea consecinţelor ecologice în bazinul Mării Negre
Autor: Dr. Dmitri Dvornikov, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM, dr. Anatolie Tărâţă, dr. Raisa Lozan, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, dr. Tatiana Daţko, dr. Veaceslav Zelenţov, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Organismul militar al statului: aspecte cognitiv-metodologice
Autor: Dr. Constantin Manolache, Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM
The promptness as a legal cosmopolitism
Autor: PhD. Mladen Mladenov, Bulgaria
Aspecte conceptuale ale culturii muzicale contemporane
Autor: Dr. hab. Gheorghe Bobînă, drd. Mihaela Rusu, Institutul de Istorie al AȘM
Barocul cantemirian şi barocul postmodernist
Autor: Acad. Mihai Cimpoi, Institutul de Filologie al AŞM
Romanele poetului
Autor: Dr. hab. Ion Ciocanu, Institutul de Filologie al AŞM
Nicolae Donici: dialectica vieţii şi creaţiei
Autor: Dr. hab. Veaceslav Ursachi, Academia de Ştiinţe a Moldovei
Dimensiunile axiologice naţionale şi mondiale ale scoarţei basarabene
Autor: Dr., conf. univ. Varvara Buzilă, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
La 75 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov (23 august 1939)
Autor: Dr., conf. Silvia Corlăteanu-Granciuc, Institutul de Istorie al AŞM
Comunismul ca sinonim al anticreştinismului
Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie al AȘM
Efectele „dezgheţului” lui Hruşciov asupra Basarabiei
Autor: Dr. Marius Tărîţă, Institutul de istorie al AŞM
O lucrare de importanţă enciclopedică
Autor: Dr. Tatiana Butnaru, Institutul de Filologie al AŞM
Aşezământul de organizare administrativă a Basarabiei din 29 aprilie 1818
Autor: Dr. hab. Alexei Agachi, Institutul de Istorie al AŞM