Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (35), 2014

Viitorul Moldovei e în Europa ştiinţei
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Preşedintele AŞM
Bruxelles-ul nu crede lacrimilor
Autor: Acad. Ion Tighineanu, Prim-vicepreşedinte al AŞM
Apel către partidele parlamentare proeuropene
Autor: Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Gheorghe Rusnac, Ion Guceac, Aurelia Hanganu
Reuniune istorică a academiilor
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Identitatea constituţională a Republicii Moldova
Autor: Alexandru Tănase, Preşedintele Curţii Constituţionale
Critică şi (re)construcţie în discursul istoric.
Autor: Academician Alexandru Zub Academia Română - Filiala Ia;i Institutul de Istorie A. D. Xenopol
Institutul de Fizică Aplicată: 50 de ani în serviciul Moldovei şi ştiinţei mondiale
Autor: Acad. Mircea Bologa, acad. Leonid Culiuc, m. c. Alexandr Dikusar
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” la 40 de ani de activitate ştiinţifică
Autor: Dr. Pintilie Pîrvan, dr. Vasile Maticiuc, dr. Silvia Mistreţ
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” la 70 ani de activitate
Autor: Dr. Valeriu Vozian, dr. Ion Boaghii, dr. Mihail Taran
Educaţia de performanţă: Contexte. Obiective. Strategii
Autor: Acad. Mitrofan Cioban, dr. hab. Ilie Lupu, dr. Larisa Sali, Universitatea de Stat din Tiraspol
Şcoala doctorală, în pas cu reforma AŞM
Autor: Acad. Maria Duca, Universitatea AŞM
Clasamentele internaţionale ale universităţilor: este loc şi pentru Republica Moldova?
Autor: Dr. Gheorghe Cuciureanu, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, dr. Vitalie Minciună, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Managing Soils for Ecosystem Services
Autor: Distinguished University Professor of Soil Science, Rattan Lal
Caracterizarea imunofiziologică a colecţiei de tomate pentru câmp deschis
Autor: Dr. Valeriu Ciobanu, Prof. univ. Nicolae Munteanu
Pigmenţii fotosintetici la Porphyridium cruentum în condiţii de stres oxidativ indus
Autor: Dr. Liliana Cepoi, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Particularităţile cazurilor secundare de TB provenite din focarele de tuberculoză
Autor: Master în Sănătate Publică Andrei Corlăteanu, IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, dr., conf. univ. Viorel Soltan, Şcoala de Management în Sănătate
Энергоэффективная переработка амортизированных шин в альтернативное топливо
Autor: Канд. техн. наук, доцент, В. П. Клюс, Институт возобновляемой энергетики НАН Украины (г. Киев)
La aniversarea unei mari descoperiri făcute de E. K. Zavoisky
Autor: Membru corespondent Ion Geru, Institutul de Chimie
Securitatea militară – element esenţial al securităţii naţionale
Autor: Dr. Constantin Manolache, Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM
Hегосударственные пенсионные фонды в контексте эволюции финансовой инфраструктуры: зарубежный опыт и его адаптация в Украине
Autor: Д.э.н., профессор Виктор Федосов, к.э.н., профессор Дмитрий Леонов, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
Hidronimia bazinului hidrografic al Prutului. Afluenţii de stânga râului
Autor: Dr. hab. Anatol Eremia, Institutul de Filologie
Leonida Lari, vocea imnică a poeziei
Autor: Dr. hab. Timofei Roşca, Institutul de Filologie
Un mare peisagist al timpurilor noastre
Autor: Dr. hab. Constantin Ciobanu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române
Tamara Ciobanu – primul mesager al cântecului popular în perioada postbelică
Autor: Dr. Vasile Chiseliţă, Institutul Patrimoniului Cultural
O lucrare monumentală în problema Basarabiei şi a Tratatului de la 1812
Autor: Dr., conf. cerc. Silvia Corlăteanu-Granciuc, Institutul de Istorie
O sinteză originală de istorie contemporană
Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie al AŞM
Un studiu actual de tratare a statisticii matematice
Autor: Dr. hab., prof. univ., Svetlana Cojocaru, m. cor. Ion Dediu, acad. Boris Gaina
Chimia vieţii
Autor: Dr. Constantin Manolache, Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM
O istorie a cinematografiei prin istoria societăţii
Autor: Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală, Institutul Patrimoniului Cultural
Membrul corespondent al AŞM Vasile Şalaru la 80 de ani
Autor: Acad. Ion Todera, dr. hab. Laurenţia Ungureanu, dr. hab. Elena Zubcov, dr. Petru Cocîrţă, dr. Boris Nedbaliuc
Dr. hab. Boris Boincean la 60 de ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, acad. Mihail Lupaşcu, acad. Teodor Furdui
Academicianul Andrei Ursu la 85 de ani
Autor: Dr. hab. Petru Cuza, dr. Iurie Bejan, dr. Vasile Stegărescu, dr. Ghenadii Sârodoev, dr. Ion Marcov, dr. Aureliu Overcenco, Stela Curcubăt, Vera Crupenicov, dr. hab. Maria Nedealcov, dr. Nicolae Boboc, m.c. Ion Dediu, dr. Anatol Tărâţă, dr. Petru Cocârţă, Alexandru Vataman, Mihail Petric.