Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (35), 2014

Viitorul Moldovei e în Europa ştiinţei (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Preşedintele AŞM
)
Bruxelles-ul nu crede lacrimilor (
Autor: Acad. Ion Tighineanu, Prim-vicepreşedinte al AŞM
)
Apel către partidele parlamentare proeuropene (
Autor: Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Gheorghe Rusnac, Ion Guceac, Aurelia Hanganu
)
Reuniune istorică a academiilor (
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
)
Identitatea constituţională a Republicii Moldova (
Autor: Alexandru Tănase, Preşedintele Curţii Constituţionale
)
Critică şi (re)construcţie în discursul istoric. (
Autor: Academician Alexandru Zub Academia Română - Filiala Ia;i Institutul de Istorie A. D. Xenopol
)
Institutul de Fizică Aplicată: 50 de ani în serviciul Moldovei şi ştiinţei mondiale (
Autor: Acad. Mircea Bologa, acad. Leonid Culiuc, m. c. Alexandr Dikusar
)
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” la 40 de ani de activitate ştiinţifică (
Autor: Dr. Pintilie Pîrvan, dr. Vasile Maticiuc, dr. Silvia Mistreţ
)
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” la 70 ani de activitate (
Autor: Dr. Valeriu Vozian, dr. Ion Boaghii, dr. Mihail Taran
)
Educaţia de performanţă: Contexte. Obiective. Strategii (
Autor: Acad. Mitrofan Cioban, dr. hab. Ilie Lupu, dr. Larisa Sali, Universitatea de Stat din Tiraspol
)
Şcoala doctorală, în pas cu reforma AŞM (
Autor: Acad. Maria Duca, Universitatea AŞM
)
Clasamentele internaţionale ale universităţilor: este loc şi pentru Republica Moldova? (
Autor: Dr. Gheorghe Cuciureanu, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, dr. Vitalie Minciună, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
)
Managing Soils for Ecosystem Services (
Autor: Distinguished University Professor of Soil Science, Rattan Lal
)
Caracterizarea imunofiziologică a colecţiei de tomate pentru câmp deschis (
Autor: Dr. Valeriu Ciobanu, Prof. univ. Nicolae Munteanu
)
Pigmenţii fotosintetici la Porphyridium cruentum în condiţii de stres oxidativ indus (
Autor: Dr. Liliana Cepoi, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
)
Particularităţile cazurilor secundare de TB provenite din focarele de tuberculoză (
Autor: Master în Sănătate Publică Andrei Corlăteanu, IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, dr., conf. univ. Viorel Soltan, Şcoala de Management în Sănătate
)
Энергоэффективная переработка амортизированных шин в альтернативное топливо (
Autor: Канд. техн. наук, доцент, В. П. Клюс, Институт возобновляемой энергетики НАН Украины (г. Киев)
)
La aniversarea unei mari descoperiri făcute de E. K. Zavoisky (
Autor: Membru corespondent Ion Geru, Institutul de Chimie
)
Securitatea militară – element esenţial al securităţii naţionale (
Autor: Dr. Constantin Manolache, Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM
)
Hегосударственные пенсионные фонды в контексте эволюции финансовой инфраструктуры: зарубежный опыт и его адаптация в Украине (
Autor: Д.э.н., профессор Виктор Федосов, к.э.н., профессор Дмитрий Леонов, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
)
Hidronimia bazinului hidrografic al Prutului. Afluenţii de stânga râului (
Autor: Dr. hab. Anatol Eremia, Institutul de Filologie
)
Leonida Lari, vocea imnică a poeziei (
Autor: Dr. hab. Timofei Roşca, Institutul de Filologie
)
Un mare peisagist al timpurilor noastre (
Autor: Dr. hab. Constantin Ciobanu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române
)
Tamara Ciobanu – primul mesager al cântecului popular în perioada postbelică (
Autor: Dr. Vasile Chiseliţă, Institutul Patrimoniului Cultural
)
O lucrare monumentală în problema Basarabiei şi a Tratatului de la 1812 (
Autor: Dr., conf. cerc. Silvia Corlăteanu-Granciuc, Institutul de Istorie
)
O sinteză originală de istorie contemporană (
Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie al AŞM
)
Un studiu actual de tratare a statisticii matematice (
Autor: Dr. hab., prof. univ., Svetlana Cojocaru, m. cor. Ion Dediu, acad. Boris Gaina
)
Chimia vieţii (
Autor: Dr. Constantin Manolache, Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM
)
O istorie a cinematografiei prin istoria societăţii (
Autor: Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală, Institutul Patrimoniului Cultural
)
Membrul corespondent al AŞM Vasile Şalaru la 80 de ani (
Autor: Acad. Ion Todera, dr. hab. Laurenţia Ungureanu, dr. hab. Elena Zubcov, dr. Petru Cocîrţă, dr. Boris Nedbaliuc
)
Dr. hab. Boris Boincean la 60 de ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, acad. Mihail Lupaşcu, acad. Teodor Furdui
)
Academicianul Andrei Ursu la 85 de ani (
Autor: Dr. hab. Petru Cuza, dr. Iurie Bejan, dr. Vasile Stegărescu, dr. Ghenadii Sârodoev, dr. Ion Marcov, dr. Aureliu Overcenco, Stela Curcubăt, Vera Crupenicov, dr. hab. Maria Nedealcov, dr. Nicolae Boboc, m.c. Ion Dediu, dr. Anatol Tărâţă, dr. Petru Cocârţă, Alexandru Vataman, Mihail Petric.
)