Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (36), 2015

Agenda Europeană a științei din Republica Moldova (
Autor: Academician Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
)
Interdependența dintre știința și dezvoltarea economico-socială: UE, CSI, Republica Moldova (
Autor: Membru corespondent al AŞM Alexandr Dikusar, Institutul de Fizică Aplicată, Rodica Cujba, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
)
Inovația, promovată la "Fabricat în Moldova" (
Autor: Roman Chircă, Director general, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
)
Secția Științe Naturale și Exacte (
Autor: Academician Aurelian GULEA, Conducătorul Secției
)
Secția Științe Inginerești și Tehnologice (
Autor: Dr. hab. Veaceslav Ursachi, Coordonatorul Secției
)
Secția Științe Medicale (
Autor: Academician Stanislav Groppa, Coordonatorul Secției, Membru corespondent Viorel Prisacari
)
Secția Științe Agricole (
Autor: Academician Boris Gaina, Coordonatorul Secției, Dr. Gheorghe Tudorache, Secretarul științific al Secției
)
Secția Științe Sociale și Economice (
Autor: Dr. hab. Victor Moraru, Coordonatorul Secției
)
Științe Umanistice și Arte (
Autor: Dr. hab. Aurelian Dănilă, Coordonatorul Secției Dr. Mariana Bagrin, Secretarul științific al Secției
)
Tipuri de rezultate științifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuție publică) (
Autor: Dr. Gheorghe Cuciureanu, Dr. hab. Nelly Țurcan, Dr. Alfreda Roșca, Dr. Elena Ungureanu, Dr. hab. Vitalie Minciună, Dr. Igor Cojocaru, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
)
Valențele învățării transformative în implementarea politicilor educaționale (
Autor: Dr., conf. univ. Valentina Botnari, Dr., conf. univ. Diana Stah, Universitatea de Stat din Tiraspol
)
Despre aplicarea în practică a fenomenului de condensare Bose-Einstein a polarităților în microcavități (
Autor: Acad. Sveatoslav Moscalneco, Dr. Evghenii Dumanov, Inginer Valentina Bajireanu, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
)
O cercetare originală în topologia modernă. Reflecții asupra corelațiilor dintre real și abstract (
Autor: Academician Mitrofan Ciobanu, Universitatea de Stat din Tiraspol, Academician Radu Miron, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi
)
Cuantificarea favorabilității climei actuale în cultivarea viței de vie (
Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Drd. Rodica Sîrbu, Institutul de Ecologie și Geografie al AŞM
)
Compuși terpenici biologic activi de origine naturală și sintetică (
Autor: Dr. hab. Aculina Arîcu, Dr. hab. Nicon Ungur, Institutul de Chimie al AȘM
)
Biotehnologii de obținere din levuri a β-glucanilor și manoproteinelor (
Autor: Dr. hab., prof. cercet. Agafia Usatîi, Dr., conf. cercet. Elena Molodoi, Cercet. șt. Natalia Chiselița, Cercet. șt. stag. Ludmila Fulga, Dr., conf. cercet. Nadejda Efremova
)
Tendințele funcționării sistemului energetic și securitatea energetică (
Autor: Dr. hab. Vladimir Berzan, Dr. Elena Bîcova, Acad. Vitalii Postolati, Mihail Grodețchii, Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
)
Aportul cercetării la realizarea Programului Național de Control al Tuberculozei pe anii 2011 – 2015 (
Autor: Dr. hab., prof. cercetător Constantin Iavorschi, Dr., conf. cercetător Elena Tudor, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
)
Managementul chirurgical în malformațiile congenitale la nou-născuți (
Autor: Academician Eva Gudumac, Dr. Aliona Pisarenco, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Centrul Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică ,,Natalia Gheorghiu”
)
Deficiențe nutriționale de iod și strategii de eradicare (
Autor: Dr. hab., prof. Rodica Sturza, Universitatea Tehnică a Moldovei
)
Cultivarea nucului (Juglans regia L.): aspecte biologice și de producție (
Autor: Dr. hab. Maria Pîntea, Institutul Științifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
)
Derogarea și excepția în doctrină și în legislația națională (
Autor: Dr. hab., conf. cerc. Victor Balmuș, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AȘM
)
Particularitățile elaborării metodologiei cercetărilor științifice în proiectele economice fundamentale (
Autor: Dr. hab., prof. cercet. Alexandru Stratan, Dr. hab., prof. cercet. Gheorghe Iliadi, Institutul de Economie, Finanțe și Statistică al AȘM
)
Cercetări arheologice în necropola medievală de la Lozova. Campania din anul 2014 (
Autor: Dr. Ion Ursu, Dr. Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Dr. Vlad Vornic, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural
)
Nisporenii anilor 1918-1929 – oglinda vieții culturale și spirituale a Basarabiei interbelice (
Autor: Dr. hab. Ion Chirtoagă, Institutul de Istorie al AȘM
)
Cunoașterea gender rural: repere științifice (
Autor: Dr. hab. Iulia Bejan Volc, Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM
)
Bibliografia folclorului românesc din Basarabia (Proiect de valoare aplicativă) (
Autor: Dr. Tudor Colac, Institutul de Filologie al AȘM
)
Fenomenul șaizecist: prefigurarea literară a semnelor de indentitate (
Autor: Dr. hab. Andrei Țurcanu, Institutul de Filologie al AȘM
)
Artele plastice, medierea culturală și „alfabetizarea” publicului de artă: rezultatele unei cercetări colaborative (
Autor: Dr., conf. univ. Maia Morel, Université de Montréal, Québec, Canada; Dr.Cezara Gheorghiță, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
)
Ediție internațională specială consacrată nanotehnologiilor (
Autor: Dr. Ana Țurcan, IIEN „D. Ghițu” al AȘM
)
O teorie inedită și originală (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Sergiu Ion Chircă
)
Veniți la Școala Doctorală! (
Autor: Dr. Claudia Oltu
)