Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (36), 2015

Agenda Europeană a științei din Republica Moldova
Autor: Academician Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Interdependența dintre știința și dezvoltarea economico-socială: UE, CSI, Republica Moldova
Autor: Membru corespondent al AŞM Alexandr Dikusar, Institutul de Fizică Aplicată, Rodica Cujba, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Inovația, promovată la "Fabricat în Moldova"
Autor: Roman Chircă, Director general, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
Secția Științe Naturale și Exacte
Autor: Academician Aurelian GULEA, Conducătorul Secției
Secția Științe Inginerești și Tehnologice
Autor: Dr. hab. Veaceslav Ursachi, Coordonatorul Secției
Secția Științe Medicale
Autor: Academician Stanislav Groppa, Coordonatorul Secției, Membru corespondent Viorel Prisacari
Secția Științe Agricole
Autor: Academician Boris Gaina, Coordonatorul Secției, Dr. Gheorghe Tudorache, Secretarul științific al Secției
Secția Științe Sociale și Economice
Autor: Dr. hab. Victor Moraru, Coordonatorul Secției
Științe Umanistice și Arte
Autor: Dr. hab. Aurelian Dănilă, Coordonatorul Secției Dr. Mariana Bagrin, Secretarul științific al Secției
Tipuri de rezultate științifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuție publică)
Autor: Dr. Gheorghe Cuciureanu, Dr. hab. Nelly Țurcan, Dr. Alfreda Roșca, Dr. Elena Ungureanu, Dr. hab. Vitalie Minciună, Dr. Igor Cojocaru, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Valențele învățării transformative în implementarea politicilor educaționale
Autor: Dr., conf. univ. Valentina Botnari, Dr., conf. univ. Diana Stah, Universitatea de Stat din Tiraspol
Despre aplicarea în practică a fenomenului de condensare Bose-Einstein a polarităților în microcavități
Autor: Acad. Sveatoslav Moscalneco, Dr. Evghenii Dumanov, Inginer Valentina Bajireanu, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
O cercetare originală în topologia modernă. Reflecții asupra corelațiilor dintre real și abstract
Autor: Academician Mitrofan Ciobanu, Universitatea de Stat din Tiraspol, Academician Radu Miron, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi
Cuantificarea favorabilității climei actuale în cultivarea viței de vie
Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Drd. Rodica Sîrbu, Institutul de Ecologie și Geografie al AŞM
Compuși terpenici biologic activi de origine naturală și sintetică
Autor: Dr. hab. Aculina Arîcu, Dr. hab. Nicon Ungur, Institutul de Chimie al AȘM
Biotehnologii de obținere din levuri a β-glucanilor și manoproteinelor
Autor: Dr. hab., prof. cercet. Agafia Usatîi, Dr., conf. cercet. Elena Molodoi, Cercet. șt. Natalia Chiselița, Cercet. șt. stag. Ludmila Fulga, Dr., conf. cercet. Nadejda Efremova
Tendințele funcționării sistemului energetic și securitatea energetică
Autor: Dr. hab. Vladimir Berzan, Dr. Elena Bîcova, Acad. Vitalii Postolati, Mihail Grodețchii, Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Aportul cercetării la realizarea Programului Național de Control al Tuberculozei pe anii 2011 – 2015
Autor: Dr. hab., prof. cercetător Constantin Iavorschi, Dr., conf. cercetător Elena Tudor, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
Managementul chirurgical în malformațiile congenitale la nou-născuți
Autor: Academician Eva Gudumac, Dr. Aliona Pisarenco, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Centrul Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică ,,Natalia Gheorghiu”
Deficiențe nutriționale de iod și strategii de eradicare
Autor: Dr. hab., prof. Rodica Sturza, Universitatea Tehnică a Moldovei
Cultivarea nucului (Juglans regia L.): aspecte biologice și de producție
Autor: Dr. hab. Maria Pîntea, Institutul Științifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Derogarea și excepția în doctrină și în legislația națională
Autor: Dr. hab., conf. cerc. Victor Balmuș, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AȘM
Particularitățile elaborării metodologiei cercetărilor științifice în proiectele economice fundamentale
Autor: Dr. hab., prof. cercet. Alexandru Stratan, Dr. hab., prof. cercet. Gheorghe Iliadi, Institutul de Economie, Finanțe și Statistică al AȘM
Cercetări arheologice în necropola medievală de la Lozova. Campania din anul 2014
Autor: Dr. Ion Ursu, Dr. Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Dr. Vlad Vornic, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Nisporenii anilor 1918-1929 – oglinda vieții culturale și spirituale a Basarabiei interbelice
Autor: Dr. hab. Ion Chirtoagă, Institutul de Istorie al AȘM
Cunoașterea gender rural: repere științifice
Autor: Dr. hab. Iulia Bejan Volc, Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM
Bibliografia folclorului românesc din Basarabia (Proiect de valoare aplicativă)
Autor: Dr. Tudor Colac, Institutul de Filologie al AȘM
Fenomenul șaizecist: prefigurarea literară a semnelor de indentitate
Autor: Dr. hab. Andrei Țurcanu, Institutul de Filologie al AȘM
Artele plastice, medierea culturală și „alfabetizarea” publicului de artă: rezultatele unei cercetări colaborative
Autor: Dr., conf. univ. Maia Morel, Université de Montréal, Québec, Canada; Dr.Cezara Gheorghiță, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Ediție internațională specială consacrată nanotehnologiilor
Autor: Dr. Ana Țurcan, IIEN „D. Ghițu” al AȘM
O teorie inedită și originală
Autor: Dr. hab., prof. univ. Sergiu Ion Chircă
Veniți la Școala Doctorală!
Autor: Dr. Claudia Oltu