Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (37), 2015

Vivat, Crescat, Floreat, ACADEMIA!
Autor: Centrul media al AȘM
O întâlnire cu semnificații istorice
Autor: Acad. Păun Ion Otiman
Constantin Stere – deputat în Sfatul Țării al Basarabiei
Autor: Ion Negrei, cercetător ştiinţific
Învățămîntul juridic: de la Stere la noi
Autor: dr., conf.univ. Rodica Ciobanu
Romanul lui Stere între paradigma modernistă și postmodernistă
Autor: Dr.hab., prof.univ. Alexandru Burlacu
Resursele ştiinţifice umane – factorul-cheie pentru scientificarea ţării
Autor: Dr. hab. Ion Holban, Cristina Petrov (Cotun)
Cooperare transfrontalieră: evaluarea migraţiei metalelor și determinarea toleranței ecosistemelor acvatice
Autor: Dr. hab. Elena Zubcov, Dr. Lucia Bilețchi, Dr. Natalia Zubcov, Dr. Nina Bagrin
К вопросу экологической, продовольственной и медицинской безопасности населения в рамках программ развития человечества ООН
Autor: Проф., др., академик Г. Г. Дука, проф., др., академик А. А. Кудряшева, Г. Е. Маковейчук, лауреат Государственной премии в области науки и техники
Paradigma medicinei integrative în parodontologia modernă
Autor: Acad. Victor Lacusta Dr. hab., prof. univ. Ion Lupan Dr., conf. univ. Valeriu Fala
Hashimoto’s thyroiditis: surgical treatment
Autor: PhD Michael I. Sheremet, Bukovinyan State Medical University Department of Surgery, Chernovtsy, Ukraine
Exigențe pentru struguri și vinuri ecologice (biologice)
Autor: Acad. Boris Gaian, PhD Alain Poulard, Institut Français de la Vigne et du Vin, Eliza Gurjui, dr.hab. Mihail Rapcea
Flavescence doree - agent patogen care pune în pericol viticultura
Autor: Dr. hab. Constantin Dadu, dr. Vitalie Cebanu, Acad. Boris Gaina, dr. Gheorghe Tudorache
Studiul rentabilității producției cărnii de porc
Autor: Dr., conf. univ. Grigore Baltag, Drd. Elena Baranov
Eficienţa experimentului ASEM privind funcţionarea Școlii Doctorale
Autor: Dr. hab., prof. univ. Eugenia Feuraș
Pictura romantică a lui Vasile Naşcu
Autor: Dr. habilitat în studiul artelor Tudor Stavilă
Un omagiu postum
Autor: Dr., conf. Maria Danilov