Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (37), 2015

Vivat, Crescat, Floreat, ACADEMIA! (
Autor: Centrul media al AȘM
)
O întâlnire cu semnificații istorice (
Autor: Acad. Păun Ion Otiman
)
Omagiu lui Constantin Stere la 150 de ani de la naștere (
Autor: Academician Gheorghe Duca
)
Constantin Stere – deputat în Sfatul Țării al Basarabiei (
Autor: Ion Negrei, cercetător ştiinţific
)
Învățămîntul juridic: de la Stere la noi (
Autor: dr., conf.univ. Rodica Ciobanu
)
Romanul lui Stere între paradigma modernistă și postmodernistă (
Autor: Dr.hab., prof.univ. Alexandru Burlacu
)
Resursele ştiinţifice umane – factorul-cheie pentru scientificarea ţării (
Autor: Dr. hab. Ion Holban, Cristina Petrov (Cotun)
)
Cooperare transfrontalieră: evaluarea migraţiei metalelor și determinarea toleranței ecosistemelor acvatice (
Autor: Dr. hab. Elena Zubcov, Dr. Lucia Bilețchi, Dr. Natalia Zubcov, Dr. Nina Bagrin
)
К вопросу экологической, продовольственной и медицинской безопасности населения в рамках программ развития человечества ООН (
Autor: Проф., др., академик Г. Г. Дука, проф., др., академик А. А. Кудряшева, Г. Е. Маковейчук, лауреат Государственной премии в области науки и техники
)
Simularea computațională a curgerilor turbulente în rotoarele eoliene (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Viorel Bostan
)
Paradigma medicinei integrative în parodontologia modernă (
Autor: Acad. Victor Lacusta Dr. hab., prof. univ. Ion Lupan Dr., conf. univ. Valeriu Fala
)
Hashimoto’s thyroiditis: surgical treatment (
Autor: PhD Michael I. Sheremet, Bukovinyan State Medical University Department of Surgery, Chernovtsy, Ukraine
)
Cercetari orientate la dezvoltarea culturilor bacifere (
Autor: Dr. hab. Parascovia Sava
)
Exigențe pentru struguri și vinuri ecologice (biologice) (
Autor: Acad. Boris Gaian, PhD Alain Poulard, Institut Français de la Vigne et du Vin, Eliza Gurjui, dr.hab. Mihail Rapcea
)
Flavescence doree - agent patogen care pune în pericol viticultura (
Autor: Dr. hab. Constantin Dadu, dr. Vitalie Cebanu, Acad. Boris Gaina, dr. Gheorghe Tudorache
)
Studiul rentabilității producției cărnii de porc (
Autor: Dr., conf. univ. Grigore Baltag, Drd. Elena Baranov
)
Eficienţa experimentului ASEM privind funcţionarea Școlii Doctorale (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Eugenia Feuraș
)
Pictura romantică a lui Vasile Naşcu (
Autor: Dr. habilitat în studiul artelor Tudor Stavilă
)
Un omagiu postum (
Autor: Dr., conf. Maria Danilov
)