Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (38), 2015

Limba română versus politica
Autor: M. c. Ion Hadârcă
Și totuși, câți și unde suntem, cercetătorii din Republica Moldova?
Autor: Dr. hab. Vitalie Minciună, Dr. hab. Gheorghe Cuciureanu
Analysis of Moldovan science: structure, results, european integration, challenges and recommendations
Autor: Dr. Heinrich Pingel-Rollman, Integrated expert from Germany
Estimarea secetelor în Moldova prin intermediul indicilor standardizaţi SPI şi SPEI
Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Dr. Valentin Răileanu
Realizări în protecţia microbiologică a plantelor
Autor: Dr. hab. Leonid Voloșciuc
Teoria ereditară a cancerului pulmonar
Autor: Dr., conf. cercet. Valentina Stratan, Dr. hab. Vladimir Şutchin, Dr. hab., conf. cercet. Valeriu Bîlba
Tehnologii pentru intensificarea culturii mărului şi cireşului
Autor: Dr. hab., prof. univ. Valerian Balan
Cuantificarea efectelor reformei administrativ-teritoriale
Autor: Dr. hab., prof. Alexandru Stratan
Caracteristicile transportului public urban de călători
Autor: Dr., conf. univ. Iurie Mihalache, Irina Păduraru, judecător
Rețeaua Look@IT – un potențial mecanism de formare și dezvoltare a e-competenţelor elevilor și tinerilor
Autor: Cercet. șt. Ion Coșuleanu, cercet. șt. Anastasia Ștefanița, cercet. șt. Irina Cojocaru, Aurelia Salicov, director StarNet Soluții
80 de ani ai unui scriitor remarcabil - Paul Goma
Autor: Dr. hab., conf. univ. Aliona Grati
Un secol de la prima conflagrație mondială
Autor: Dr., conf. Silvia Corlăteanu-Granciuc
O carte despre altă carte
Autor: Dr., conf. univ. Valentin Burlacu
O monografie enciclopedică consacrată mănăstirii rezistenței
Autor: Dr., prof. univ. Doru Radosav, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România