Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (38), 2015

Congresul Mondial al Eminescologilor Ediția a IV-a (
Autor: Centrul media al AȘM
)
Limba română versus politica (
Autor: M. c. Ion Hadârcă
)
Și totuși, câți și unde suntem, cercetătorii din Republica Moldova? (
Autor: Dr. hab. Vitalie Minciună, Dr. hab. Gheorghe Cuciureanu
)
Analysis of Moldovan science: structure, results, european integration, challenges and recommendations (
Autor: Dr. Heinrich Pingel-Rollman, Integrated expert from Germany
)
Estimarea secetelor în Moldova prin intermediul indicilor standardizaţi SPI şi SPEI (
Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Dr. Valentin Răileanu
)
Realizări în protecţia microbiologică a plantelor (
Autor: Dr. hab. Leonid Voloșciuc
)
Teoria ereditară a cancerului pulmonar (
Autor: Dr., conf. cercet. Valentina Stratan, Dr. hab. Vladimir Şutchin, Dr. hab., conf. cercet. Valeriu Bîlba
)
Tehnologii pentru intensificarea culturii mărului şi cireşului (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Valerian Balan
)
Cuantificarea efectelor reformei administrativ-teritoriale (
Autor: Dr. hab., prof. Alexandru Stratan
)
Caracteristicile transportului public urban de călători (
Autor: Dr., conf. univ. Iurie Mihalache, Irina Păduraru, judecător
)
Rețeaua Look@IT – un potențial mecanism de formare și dezvoltare a e-competenţelor elevilor și tinerilor (
Autor: Cercet. șt. Ion Coșuleanu, cercet. șt. Anastasia Ștefanița, cercet. șt. Irina Cojocaru, Aurelia Salicov, director StarNet Soluții
)
80 de ani ai unui scriitor remarcabil - Paul Goma (
Autor: Dr. hab., conf. univ. Aliona Grati
)
Un secol de la prima conflagrație mondială (
Autor: Dr., conf. Silvia Corlăteanu-Granciuc
)
O carte despre altă carte (
Autor: Dr., conf. univ. Valentin Burlacu
)
O monografie enciclopedică consacrată mănăstirii rezistenței (
Autor: Dr., prof. univ. Doru Radosav, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România
)