Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (39), 2015

Ştiința Moldovei la răscrucea reformelor
Autor: Acad. Ion TIGHINEANU
DISCUS – PROIECTUL DE SUCCES AL ANULUI 2015
Autor: Dr. Igor Cojocaru, Anastasia Ștefanița
Sistemele opto-mecanice – puntea între nano şi macrolume
Autor: Cercet. șt. Sergiu Cârlig, Drd. Victor Ceban, Dr. hab. Mihai A. Macovei
Optimizarea folosirii dioxidului de sulf în vinificație în calitate de soluţii decontaminante
Autor: Dr., conf. univ. Elena Chiriţa, Dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza, Dr., conf. cercet. Ion Prida, Alla Krajevskaia, Antonina Ialovaia
Fundamentarea științifică și implementarea conceptului Noii Sănătăți Publice în Republica Moldova
Autor: Dr. hab., prof. univ. Ion Bahnarel, Dr. hab., conf. cercet. Liuba Corețchi, Dr. hab., prof. univ. Oleg Lozan, Dr. hab., prof. univ. Vasile Jovmir, Dr. hab., prof. cercet. Leonid Voloșciuc, Dr. hab., prof. cercet. Victoria Ivanov
Situaţia demografică în Republica Moldova: trecut, prezent, viitor
Autor: Acad. Gheorghe Paladi, Dr. Olga Penina, Dr., conf. univ. Iurie Dondiuc
Managementul tehnologic în cultura florii-soarelui și expresia atacului cu Orobanche Cumana
Autor: Acad. Maria Duca, Dr. Steliana Clapco, Elena Cernolev Lucia Țapu
Evoluţia principiului independenţei băncilor centrale naționale
Autor: Dr. Viorica Boaghi, Dr., prof. univ. Liu Zai Qi
Politica externă comercială liberală a Republicii Moldova
Autor: Dr., conf. cercet. Marica Dumitraşco
Fenomenul corupţiei: între percepţie şi reacţie socială
Autor: Dr. hab., prof. univ. Valeriu Cuşnir
Fața invizibilă a migrației. Minorii moldoveni neînsoțiți în Italia
Autor: Dr. hab. Victor Moraru, Drd. Ecaterina Deleu
Premisele apariției organismului militar al Republicii Moldova
Autor: Dr. Victor Gaiciuc, Dr. Vitalie Ciobanu
Considerații teoretice privind motivația lingvistică
Autor: Dr. hab., prof. cercet. Anatol Eremia
Sondaje și mesaje în romanul Est-Prutean
Autor: Dr. hab. Ion Ciocanu
Ilie Bogdesco, un geniu al graficii de carte
Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
Maria Bieșu: fațetele vocației
Autor: Dr. Parascovia Rotaru
Biobibliografie – o colecție monumentală
Autor: Dr.,conf.univ. Constantin Manolache, Dr. Ion Xenofontov
Un studiu consistent asupra evoluției Leului moldovenesc
Autor: Dr., prof. univ. Mihai Patraș
Contribuție la comoara cantemiriană
Autor: Dr. hab., conf. univ. Lilia Pogolșa
Un eveniment editorial deosebit
Autor: Dr., conf. univ. Zoia Guțu
Un distins etnolog român, scos din anonimat
Autor: Dr. Victor Cirimpei