Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (39), 2015

Ştiința Moldovei la răscrucea reformelor (
Autor: Acad. Ion TIGHINEANU
)
DISCUS – PROIECTUL DE SUCCES AL ANULUI 2015 (
Autor: Dr. Igor Cojocaru, Anastasia Ștefanița
)
Sistemele opto-mecanice – puntea între nano şi macrolume (
Autor: Cercet. șt. Sergiu Cârlig, Drd. Victor Ceban, Dr. hab. Mihai A. Macovei
)
IUCN-Dubna, un centru internaţional de cercetare pentru ştiinţele nucleare (
Autor: Dr. Mircea Baznat, Dr. Konstantin Gudima
)
Optimizarea folosirii dioxidului de sulf în vinificație în calitate de soluţii decontaminante (
Autor: Dr., conf. univ. Elena Chiriţa, Dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza, Dr., conf. cercet. Ion Prida, Alla Krajevskaia, Antonina Ialovaia
)
Fundamentarea științifică și implementarea conceptului Noii Sănătăți Publice în Republica Moldova (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Ion Bahnarel, Dr. hab., conf. cercet. Liuba Corețchi, Dr. hab., prof. univ. Oleg Lozan, Dr. hab., prof. univ. Vasile Jovmir, Dr. hab., prof. cercet. Leonid Voloșciuc, Dr. hab., prof. cercet. Victoria Ivanov
)
Situaţia demografică în Republica Moldova: trecut, prezent, viitor (
Autor: Acad. Gheorghe Paladi, Dr. Olga Penina, Dr., conf. univ. Iurie Dondiuc
)
Managementul tehnologic în cultura florii-soarelui și expresia atacului cu Orobanche Cumana (
Autor: Acad. Maria Duca, Dr. Steliana Clapco, Elena Cernolev Lucia Țapu
)
Evoluţia principiului independenţei băncilor centrale naționale (
Autor: Dr. Viorica Boaghi, Dr., prof. univ. Liu Zai Qi
)
Politica externă comercială liberală a Republicii Moldova (
Autor: Dr., conf. cercet. Marica Dumitraşco
)
Fenomenul corupţiei: între percepţie şi reacţie socială (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Valeriu Cuşnir
)
Fața invizibilă a migrației. Minorii moldoveni neînsoțiți în Italia (
Autor: Dr. hab. Victor Moraru, Drd. Ecaterina Deleu
)
Premisele apariției organismului militar al Republicii Moldova (
Autor: Dr. Victor Gaiciuc, Dr. Vitalie Ciobanu
)
Un congres al scriitorilor cu impact istoric (
Autor: Acad. Mihai Cimpoi
)
Considerații teoretice privind motivația lingvistică (
Autor: Dr. hab., prof. cercet. Anatol Eremia
)
Sondaje și mesaje în romanul Est-Prutean (
Autor: Dr. hab. Ion Ciocanu
)
Ilie Bogdesco, un geniu al graficii de carte (
Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
)
Maria Bieșu: fațetele vocației (
Autor: Dr. Parascovia Rotaru
)
Despre „mina istoricăcu efect întîrziat”– conflictul transnistrean (
Autor: Dr., conf. Silvia Corlăteanu-Granciuc
)
Biobibliografie – o colecție monumentală (
Autor: Dr.,conf.univ. Constantin Manolache, Dr. Ion Xenofontov
)
Un studiu consistent asupra evoluției Leului moldovenesc (
Autor: Dr., prof. univ. Mihai Patraș
)
Contribuție la comoara cantemiriană (
Autor: Dr. hab., conf. univ. Lilia Pogolșa
)
Un eveniment editorial deosebit (
Autor: Dr., conf. univ. Zoia Guțu
)
Un distins etnolog român, scos din anonimat (
Autor: Dr. Victor Cirimpei
)