Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (40), 2016

Academia Română la ceas aniversar (
Autor: Membru de onoare al Academiei Române, m. c. Nicolae Dabija
)
Instituționalizarea ştiinţei academice în RSS Moldovenească (1946–1960) (
Autor: Dr., conf. univ. Constantin Manolache, Dr. Ion Xenofontov
)
Theoria cum praxi – rolul ştiinţei în conturarea viitorului nostru (
Autor: Profesor, d.h.c. al AȘM Günter Stock, președintele ALLEA
)
Viziune integratoare asupra culturii: retrospectivă și provocări (
Autor: Monica Babuc, ministru al Culturii al Republicii Moldova
)
Universitatea de Stat din Comratla 25 de ani (
Autor: Dr., conf. univ. Zinaida Aricova
)
Cooperarea academică în cadrul OCEMN (
Autor: Dr. hab. Victor Țvircun
)
Laserul polaritonic – triumf al cercetărilor fundamentale și tehnologiilor moderne (
Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco, acad. Ion Tighineanu
)
Elaborarea umpluturilor termostabile pentru produse de panificaţie (
Autor: Dr., cercet. șt. Janna Cropotova, dr., conf. cercet. Svetlana Popel, cercet. șt. Elena Draganova, cercet. șt. Lidia Parşacova, cercet. șt. Alexandra Colesnicenco, cercet. șt. Elena Pîrgari
)
Soiuri noi de culturi leguminoase elaborate la ICCC „Selecția” (
Autor: Dr. Valeriu Vozian, cercet. șt. Larisa Avădănii, cercet. șt. Maria Iacobuţa
)
Interdepdendeța dintre compușii chimici șu culoarea bacelor hibrizilor interspecifici de viță-de-vie (
Autor: Dr., conf. cerc. Eugeniu Alexandrov, dr. hab. Vasile Botnari, Acad. Boris Gaina
)
…Et unam scientiam! Două legislaţii naţionale, o ştiinţă a dreptului! (
Autor: Prof. univ., dr., dr. h. c. Mircea Duţu
)
Reflecţii asupra proiectului strategiei securităţii naţionale (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Valeriu Cuşnir, dr. Vitalie Varzari
)
Perspectivele infrastructurii inovaționale (
Autor: Roman Chirca, Victoria Popovici, Doinița Ulinici
)
Etapele realizării unei publicaţii ştiinţifice (
Autor: Dr. Alfreda Roşca, dr. Mihai Guzun, cercet. șt. Viorica Botnaru
)
Investigaţii pluridisciplinare privind tumulul 7 de la Crihana Veche (raionul Cahul) (
Autor: Drd. Ion Ceban, dr. Angela Simalcsik, dr. Lumuniţa Bejenaru
)
Mimesis şi decorativ în creaţia lui Ion Bolocan (
Autor: Dr. Constantin Spînu
)
Un volum de sinteză (
Autor: Acad. Mihai Cimpoi
)
Atenție, „CARTEA ROȘIE A REPUBLICII MOLDOVA”! (
Autor: Dr. M. Timuș, dr. Elena Baban, dr. Ion Xenofontov
)
Operele muzicale ale lui Dimitrie Cantemir din nou în actualitate (
Autor: Acad. Andrei Eșanu, dr. Valentina Eșanu
)
Eternul mare campion o carte-document (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Constantinovici
)
O expertiză complexă a relațiilor interetnice din Republica Moldova (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Anatol Petrencu
)
Bulgarii basarabeni în conștiința istoricilor (
Autor: Dr., cercet. şt. Andrei Prohin
)
Pagini de spirit ecologic și cuget oenologic (
Autor: Dr. Dumitru Bratco, Acad. Pavel Vlad
)
De strajă sănătății publice Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari la 70 ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Ion Ababii, dr., conf. univ. Angela Paraschiv
)
Trei hibrizi de porumb marca „PORUMBENI” intră pe piața Uniunii Europene (
Autor: Dr. Pintilie Pîrvan, dr. Silvia Mistreț, dr. Gheorghe Tudorache
)