Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (40), 2016

Academia Română la ceas aniversar
Autor: Membru de onoare al Academiei Române, m. c. Nicolae Dabija
Instituționalizarea ştiinţei academice în RSS Moldovenească (1946–1960)
Autor: Dr., conf. univ. Constantin Manolache, Dr. Ion Xenofontov
Theoria cum praxi – rolul ştiinţei în conturarea viitorului nostru
Autor: Profesor, d.h.c. al AȘM Günter Stock, președintele ALLEA
Viziune integratoare asupra culturii: retrospectivă și provocări
Autor: Monica Babuc, ministru al Culturii al Republicii Moldova
Universitatea de Stat din Comratla 25 de ani
Autor: Dr., conf. univ. Zinaida Aricova
Cooperarea academică în cadrul OCEMN
Autor: Dr. hab. Victor Țvircun
Laserul polaritonic – triumf al cercetărilor fundamentale și tehnologiilor moderne
Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco, acad. Ion Tighineanu
Elaborarea umpluturilor termostabile pentru produse de panificaţie
Autor: Dr., cercet. șt. Janna Cropotova, dr., conf. cercet. Svetlana Popel, cercet. șt. Elena Draganova, cercet. șt. Lidia Parşacova, cercet. șt. Alexandra Colesnicenco, cercet. șt. Elena Pîrgari
Soiuri noi de culturi leguminoase elaborate la ICCC „Selecția”
Autor: Dr. Valeriu Vozian, cercet. șt. Larisa Avădănii, cercet. șt. Maria Iacobuţa
Interdepdendeța dintre compușii chimici șu culoarea bacelor hibrizilor interspecifici de viță-de-vie
Autor: Dr., conf. cerc. Eugeniu Alexandrov, dr. hab. Vasile Botnari, Acad. Boris Gaina
Reflecţii asupra proiectului strategiei securităţii naţionale
Autor: Dr. hab., prof. univ. Valeriu Cuşnir, dr. Vitalie Varzari
Perspectivele infrastructurii inovaționale
Autor: Roman Chirca, Victoria Popovici, Doinița Ulinici
Etapele realizării unei publicaţii ştiinţifice
Autor: Dr. Alfreda Roşca, dr. Mihai Guzun, cercet. șt. Viorica Botnaru
Investigaţii pluridisciplinare privind tumulul 7 de la Crihana Veche (raionul Cahul)
Autor: Drd. Ion Ceban, dr. Angela Simalcsik, dr. Lumuniţa Bejenaru
Un volum de sinteză
Autor: Acad. Mihai Cimpoi
Atenție, „CARTEA ROȘIE A REPUBLICII MOLDOVA”!
Autor: Dr. M. Timuș, dr. Elena Baban, dr. Ion Xenofontov
Operele muzicale ale lui Dimitrie Cantemir din nou în actualitate
Autor: Acad. Andrei Eșanu, dr. Valentina Eșanu
Eternul mare campion o carte-document
Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Constantinovici
O expertiză complexă a relațiilor interetnice din Republica Moldova
Autor: Dr. hab., prof. univ. Anatol Petrencu
Bulgarii basarabeni în conștiința istoricilor
Autor: Dr., cercet. şt. Andrei Prohin
Pagini de spirit ecologic și cuget oenologic
Autor: Dr. Dumitru Bratco, Acad. Pavel Vlad
De strajă sănătății publice Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari la 70 ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Ion Ababii, dr., conf. univ. Angela Paraschiv
Trei hibrizi de porumb marca „PORUMBENI” intră pe piața Uniunii Europene
Autor: Dr. Pintilie Pîrvan, dr. Silvia Mistreț, dr. Gheorghe Tudorache