Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (41), 2016

Academia de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti în perioada 1961–1990. Studiu retrospectiv (
Autor: Dr. hab., conf. univ. C. Manolache, dr. I. Xenofontov
)
Nanotehnologiile schimbă lumea (
Autor: Acad. I. Tighineanu
)
Perspectivele cooperării Universităţii Tehnice a Moldovei cu Agenţia Spaţială Română în domeniul tehnologiilor satelitare (
Autor: Acad. I. Bostan, dr., d.h.c. I.-M. Piso, dr. hab., prof. V. Bostan, dr. ing., prof. A. Badea, dr., conf. univ. N. Secrieru, dr. ing. G. V. Manciu
)
Arhitectura reţelei staţiilor terestre de comunicaţii cu sateliţi (
Autor: Acad. I.Bostan, Dr., DHC Ioan-Marius Piso, Dr. hab., prof. V. bostan, Dr., prof. A. Badea, Dr., conf. univ. N. Secrieru, Dr. M. Trusculescu, Drd. S. Candraman, Drd. A. Margarint, Drd. V. Melnic
)
Căi de fortificare a asistenţei cu medicamente în Republica Moldova (
Autor: Dr. hab., prof. univ. V. Safta, lector univ. Valentina Buliga, asist. univ. Elena Chițan, dr., conf. univ. M. Lupu
)
Efectele metabolice ale bypass-ului gastric (
Autor: Acad. Gh. Ghidirim, dr. S. Balan, Dr. hab. Gh. Rojnoveanu, Dr. S. Revencu, dr. G. Conțu, dr. I. Mahovici, dr. O. Conțu, rezident Dan Revencu
)
Acvacultura Moldovei: evoluție și potențial (
Autor: Dr. Galina Curcubet, dr. V. Domanciuc, cercet. șt. Iulia Tîmciuc
)
Nevoia de o altă psihologie socială (
Autor: Dr. M. Sleahtitchi
)
La plecarea patriarhului oenologiei românești, Acad. Valeriu D. Cotea (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Boris Gaina
)
O lucrare cu caracter enciclopedic (
Autor: Prof. univ. dr., dr. h. c. Mircea Duţu
)
Istoria între știință și politică (
Autor: Dr. I. Xenofontov
)
Mărturii documentare despre situația limbii române în anii 1812–1918 (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Constantinovici
)
O nouă abordare în descrierea speciilor de insecte (
Autor: Dr. Elena Baban, dr. Irina Mihailov
)