Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (41), 2016

Academia de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti în perioada 1961–1990. Studiu retrospectiv
Autor: Dr. hab., conf. univ. C. Manolache, dr. I. Xenofontov
Nanotehnologiile schimbă lumea
Autor: Acad. I. Tighineanu
Perspectivele cooperării Universităţii Tehnice a Moldovei cu Agenţia Spaţială Română în domeniul tehnologiilor satelitare
Autor: Acad. I. Bostan, dr., d.h.c. I.-M. Piso, dr. hab., prof. V. Bostan, dr. ing., prof. A. Badea, dr., conf. univ. N. Secrieru, dr. ing. G. V. Manciu
Arhitectura reţelei staţiilor terestre de comunicaţii cu sateliţi
Autor: Acad. I.Bostan, Dr., DHC Ioan-Marius Piso, Dr. hab., prof. V. bostan, Dr., prof. A. Badea, Dr., conf. univ. N. Secrieru, Dr. M. Trusculescu, Drd. S. Candraman, Drd. A. Margarint, Drd. V. Melnic
Căi de fortificare a asistenţei cu medicamente în Republica Moldova
Autor: Dr. hab., prof. univ. V. Safta, lector univ. Valentina Buliga, asist. univ. Elena Chițan, dr., conf. univ. M. Lupu
Efectele metabolice ale bypass-ului gastric
Autor: Acad. Gh. Ghidirim, dr. S. Balan, Dr. hab. Gh. Rojnoveanu, Dr. S. Revencu, dr. G. Conțu, dr. I. Mahovici, dr. O. Conțu, rezident Dan Revencu
Acvacultura Moldovei: evoluție și potențial
Autor: Dr. Galina Curcubet, dr. V. Domanciuc, cercet. șt. Iulia Tîmciuc
Nevoia de o altă psihologie socială
Autor: Dr. M. Sleahtitchi
La plecarea patriarhului oenologiei românești, Acad. Valeriu D. Cotea
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Boris Gaina
O lucrare cu caracter enciclopedic
Autor: Prof. univ. dr., dr. h. c. Mircea Duţu
Istoria între știință și politică
Autor: Dr. I. Xenofontov
Mărturii documentare despre situația limbii române în anii 1812–1918
Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Constantinovici
O nouă abordare în descrierea speciilor de insecte
Autor: Dr. Elena Baban, dr. Irina Mihailov