Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (42), 2016

Limba română, politica și statul de drept
Autor: Nicolae Timofti, Președintele Republicii Moldova
O reuniune mondială a eminescologilor
Autor: Acad. Mihai Cimpoi
Dezvoltarea fizicii în Republica Moldova
Autor: Acad. Sveatoslav Moscalneco, Dr. Igor Podlesnîi, Dr. Evghenii Dumanov, Valentina Bajireanu
Babasia Venatorum - un nou agent de parazitoze sanguine la animale și oameni identificat în Republica Moldova
Autor: Drd. Oxana Cravcenco, Dr. Alexandru Movilă, Acad. Ion Toderaș
Managementul, o știință contemporană
Autor: Dr. hab., prof.univ. Constantin Ețco
Regionalizarea serviciilor spitalicești în opinia medicilor și a experților
Autor: Dr. Victor Mocanu, Ilie Volovei, Victor Volovei, Dr. Ion Mocanu
Direcțiile tematice ale cercetării științifice în pedagogie (cazul Republicii Moldova)
Autor: Dr. hab., prof. univ. Victor Ţvircun, Dr. hab., prof. univ. Tatiana Callo
Domeniul de vârf al psihologiei sociale contemporane
Autor: Dr. conf.univ. Mihai Şleahtițchi
Mihai Jomir și dialogul culorilor
Autor: Dr.hab. Tudor Stavilă
Fondatorul Politehnicii
Autor: Acad. Ion Tighineanu, Dr. hab. Veaceslav Ursachi
O moștenire valoroasă lăsată de Academicianul Petru Soltan
Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu, Dr. hab., prof. univ. Sergiu Cataranciuc
Fenomenul Nicolae Anestiadi
Autor: Acad. Gheorghe Ghidirim
Aacademicianul Eugen Popușoi - primus inter pares
Autor: Acad. Gheorghe Ghidirim
Ilustru agrochimist și manager al științei
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Boris Gaina, Dr. Gheorghe Tudorache
Anatol Codru. Realitatea la modul poetic
Autor: Dr. Dumitru Olărescu
Cartea și detractorii ei
Autor: Dr. Ion Xeonofontov
Un Summum fenomenologic al realităților lingivistice
Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Prus
O carete despre „Regele lingvisticii”
Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Constantinovici