Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (42), 2016

Sărbătoarea europeană a științei la Chișinău (
Autor: Dr. Lidia Romanciuc
)
Limba română, politica și statul de drept (
Autor: Nicolae Timofti, Președintele Republicii Moldova
)
O reuniune mondială a eminescologilor (
Autor: Acad. Mihai Cimpoi
)
Dezvoltarea fizicii în Republica Moldova (
Autor: Acad. Sveatoslav Moscalneco, Dr. Igor Podlesnîi, Dr. Evghenii Dumanov, Valentina Bajireanu
)
File din istoria secției de științe medicale a AŞM (
Autor: Acad. Gheorghe Ghidirim
)
Babasia Venatorum - un nou agent de parazitoze sanguine la animale și oameni identificat în Republica Moldova (
Autor: Drd. Oxana Cravcenco, Dr. Alexandru Movilă, Acad. Ion Toderaș
)
Managementul, o știință contemporană (
Autor: Dr. hab., prof.univ. Constantin Ețco
)
Regionalizarea serviciilor spitalicești în opinia medicilor și a experților (
Autor: Dr. Victor Mocanu, Ilie Volovei, Victor Volovei, Dr. Ion Mocanu
)
Direcțiile tematice ale cercetării științifice în pedagogie (cazul Republicii Moldova) (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Victor Ţvircun, Dr. hab., prof. univ. Tatiana Callo
)
Domeniul de vârf al psihologiei sociale contemporane (
Autor: Dr. conf.univ. Mihai Şleahtițchi
)
Mihai Jomir și dialogul culorilor (
Autor: Dr.hab. Tudor Stavilă
)
Fondatorul Politehnicii (
Autor: Acad. Ion Tighineanu, Dr. hab. Veaceslav Ursachi
)
O moștenire valoroasă lăsată de Academicianul Petru Soltan (
Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu, Dr. hab., prof. univ. Sergiu Cataranciuc
)
Fenomenul Nicolae Anestiadi (
Autor: Acad. Gheorghe Ghidirim
)
Aacademicianul Eugen Popușoi - primus inter pares (
Autor: Acad. Gheorghe Ghidirim
)
Ilustru agrochimist și manager al științei (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Boris Gaina, Dr. Gheorghe Tudorache
)
Anatol Codru. Realitatea la modul poetic (
Autor: Dr. Dumitru Olărescu
)
Cartea și detractorii ei (
Autor: Dr. Ion Xeonofontov
)
Un Summum fenomenologic al realităților lingivistice (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Prus
)
O carete despre „Regele lingvisticii” (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Constantinovici
)