Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (43), 2016

Burse regale pentru studenții UnAȘM
Autor: Dr. Tatiana Potîng
Bursele Federației Mondiale a Savanților
Autor: Dr., conf. univ. Nicolae Stratan
Cercetări în domeniul eroziunii solului. Realizări și probleme
Autor: Acad. Serafim Andrieș, Dr. conf. cerc. Vladimir Filipciuc
Viziunea societăţii ştiinţifice asupra strategiei UE pentru Regiunea Dunării
Autor: Acad. Gh. Duca, Dr., conf. cercet. O. Bogdevici
Tulpini de levuri autohtone de genul saccharomyces pentru producerea vinurilor
Autor: Dr. hab., prof. univ. N. Taran, Dr. hab., prof. cercet. Olga Soldatenco
Corelarea dintre datoria publică, deficitul bugetar şi politica fiscală
Autor: Dr. hab., prof. univ. Tatiana Manole, Dr. hab., prof. univ. A. Stratan
Sisteme de management bazate pe standardele ISO în activitatea de cercetare - dezvoltare
Autor: Dr. M. Guzun, Dr. I. Cojocaru, Dr. Alfreda Roșca, Viorica Botnaru
Bicameralism versus unicameralism în Suedia: istorie şi contemporaneitate
Autor: Dr., prof. univ. Carolina Smochina, Dr., prof. univ. A. Smochină
Goethe contra Newton: de la ocultismul medieval la ştiinţa modernă (I)
Autor: Dr., prof. V. Bârsan, Dr. A. Merticariu
Crama de la Bulboaca: latura rațională și artistică
Autor: Cercet. șt. Aurelia Trifan
Forme ale teatralității în proza lui Ion Druță
Autor: Dr., conf. univ. Ana Ghilaș
Artistul Emil Loteanu: un cunoscut necunoscut
Autor: Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală
Retrospectiva exegetică. Anatol Codru
Autor: Acad. Mihai Cimpoi
Povestea vieții astronomului Nicolaei Donici
Autor: Dr. hab. Veaceslav Ursachi
Universul covorului basarabean
Autor: Dr. Ludmila Moisei
Un studiu interdisciplinar despre amenajările militare
Autor: Dr., conf. univ. Alexandru Cocin
Munca patriotică între mit și realitate
Autor: Dr. Ion Xenofonotov
De strajă patrimoniului cultural. Dr. hab. Victor GHILAŞ la 60 de ani
Autor: Dr. hab. Aurelia hanganu, Dr. hab., prof. Aurelian Dănilă