Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (43), 2016

Burse regale pentru studenții UnAȘM (
Autor: Dr. Tatiana Potîng
)
Reforma și dezvoltarea cercetării-inovării (
Autor: Acad. Gheorghe Duca
)
Bursele Federației Mondiale a Savanților (
Autor: Dr., conf. univ. Nicolae Stratan
)
Cercetări în domeniul eroziunii solului. Realizări și probleme (
Autor: Acad. Serafim Andrieș, Dr. conf. cerc. Vladimir Filipciuc
)
Viziunea societăţii ştiinţifice asupra strategiei UE pentru Regiunea Dunării (
Autor: Acad. Gh. Duca, Dr., conf. cercet. O. Bogdevici
)
Tulpini de levuri autohtone de genul saccharomyces pentru producerea vinurilor (
Autor: Dr. hab., prof. univ. N. Taran, Dr. hab., prof. cercet. Olga Soldatenco
)
Corelarea dintre datoria publică, deficitul bugetar şi politica fiscală (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Tatiana Manole, Dr. hab., prof. univ. A. Stratan
)
Sisteme de management bazate pe standardele ISO în activitatea de cercetare - dezvoltare (
Autor: Dr. M. Guzun, Dr. I. Cojocaru, Dr. Alfreda Roșca, Viorica Botnaru
)
Bicameralism versus unicameralism în Suedia: istorie şi contemporaneitate (
Autor: Dr., prof. univ. Carolina Smochina, Dr., prof. univ. A. Smochină
)
Goethe contra Newton: de la ocultismul medieval la ştiinţa modernă (I) (
Autor: Dr., prof. V. Bârsan, Dr. A. Merticariu
)
Crama de la Bulboaca: latura rațională și artistică (
Autor: Cercet. șt. Aurelia Trifan
)
Forme ale teatralității în proza lui Ion Druță (
Autor: Dr., conf. univ. Ana Ghilaș
)
Artistul Emil Loteanu: un cunoscut necunoscut (
Autor: Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală
)
Retrospectiva exegetică. Anatol Codru (
Autor: Acad. Mihai Cimpoi
)
Povestea vieții astronomului Nicolaei Donici (
Autor: Dr. hab. Veaceslav Ursachi
)
Primul catalog entomologic – Colecția Zubowsky (
Autor: Dr. Asea M. Timuș
)
Universul covorului basarabean (
Autor: Dr. Ludmila Moisei
)
Un studiu interdisciplinar despre amenajările militare (
Autor: Dr., conf. univ. Alexandru Cocin
)
Munca patriotică între mit și realitate (
Autor: Dr. Ion Xenofonotov
)
De strajă patrimoniului cultural. Dr. hab. Victor GHILAŞ la 60 de ani (
Autor: Dr. hab. Aurelia hanganu, Dr. hab., prof. Aurelian Dănilă
)