Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (44), 2017

Digitizarea și vizualizarea alfabetului chirilic românesc de tranziție (1830–1860) (
Autor: Cercet. șt. Valentina Demidova, dr. Ludmila Burțeva
)
Analiza surselor de contaminare a mediului ambiant cu pesticide organice halogenate (
Autor: Dr. P. Spătaru, cercet șt. Oxana Spînu, dr. T. Spătaru, dr. hab. I. Povar
)
Dinamica parametrilor fizico-chimici în apele fluviului Nistru (
Autor: Dr. hab. Elena Zubcov, Dr. Olga Jurminschaia, dr. Nina Bagrin, de. Natalia Borodin, dr. Nadejda Andreev
)
Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului forestier (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Maria Nedealcov
)
Rolul plicii transversale a lobulului auricular în screening-ul patologiei cariovasculare la pacienţii cu bruxism nocturn (
Autor: Acad. V. Lacusta, dr. hab., conf. univ. V. Fala., dr. hab, prof. univ. A. Grosu, dr. hab, prof. univ. M. Gavriliuc, Paula Fala
)
Sporirea productivității şi calităţii cartofului prin aplicarea metodelor de combatere a degenerării tuberculilor (
Autor: Cercet. șt. Irina Ilieva, dr. hab., conf. cercet. P. Iliev, dr. hab., prof. univ. A. Gumaniuc
)
Goethe contra Newton: de la ocultismul medieval la ştiinţa modernă (II) (
Autor: Dr., prof. V. Bârsan, dr. A. Merticariu
)
Victor Teleucă. Poezia, labirint de oglinzi (
Autor: Dr. hab. A. Burlacu
)
Tendinţe moderne în cercetarea pedagogică din Republica Moldova (
Autor: Dr. hab., prof. univ. V. Țvircun, dr. hab., prof. univ. Tatiana Callo
)
Opera lui Spiridon Vangheli în grafica de carte (
Autor: Cercet. șt. V. Kravcenko
)
Legenda medicinii naționale (
Autor: M. c. V. Prisacari
)
Remarcabile studii interdisciplinare (
Autor: Dr., prof. A. Marin
)
Un studiu de referință despre geneza problemei basarabene (
Autor: M. c. Demir Dragnev, cerc.șt. Eugen Cernenchi
)
Pentatomoideele în volume academice europene (
Autor: Dr. Asea M. Timuș
)
O stea în lumea matematicienilor. Academicianul Mitrofan Cioban la 75 de ani (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Laurențiu Calmuțchi, Acad. Ion Tighineanu
)
Savantul de renume mondial și BioR-ul. Academicianul Valeriu Rudic la 70 de ani (
Autor: Acad. Teodor FURDUI, Acad. Gheorghe DUCA, Acad. Aurelian GULEA, Acad. Ion TODERAȘ, Dr. Valentina CIOCHINĂ, Dr. Liliana CEPOI, Dr. Alexandru CHIRILOV, Dr. Svetlana CODREANU, Dr. Vera MISCU
)
Deschizătorul de drumuri, mereu primul. Academicianul Alexandru Ciubotaru la 85 de ani. (
Autor: Acad. Aurelian GULEA, Dr. Alexandru TELEUȚĂ, Dr. Ion ROȘCA
)
Sinonim cu arta sunetelor. Academicianul Eugen Doga la 80 de ani. (
Autor: Acad. Gheorghe DUCA, Dr. Violina GALAICU, Dr. hab. Victor GHILAȘ
)