Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 1 (44), 2017

Digitizarea și vizualizarea alfabetului chirilic românesc de tranziție (1830–1860)
Autor: Cercet. șt. Valentina Demidova, dr. Ludmila Burțeva
Analiza surselor de contaminare a mediului ambiant cu pesticide organice halogenate
Autor: Dr. P. Spătaru, cercet șt. Oxana Spînu, dr. T. Spătaru, dr. hab. I. Povar
Dinamica parametrilor fizico-chimici în apele fluviului Nistru
Autor: Dr. hab. Elena Zubcov, Dr. Olga Jurminschaia, dr. Nina Bagrin, de. Natalia Borodin, dr. Nadejda Andreev
Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului forestier
Autor: Dr. hab., prof. univ. Maria Nedealcov
Rolul plicii transversale a lobulului auricular în screening-ul patologiei cariovasculare la pacienţii cu bruxism nocturn
Autor: Acad. V. Lacusta, dr. hab., conf. univ. V. Fala., dr. hab, prof. univ. A. Grosu, dr. hab, prof. univ. M. Gavriliuc, Paula Fala
Sporirea productivității şi calităţii cartofului prin aplicarea metodelor de combatere a degenerării tuberculilor
Autor: Cercet. șt. Irina Ilieva, dr. hab., conf. cercet. P. Iliev, dr. hab., prof. univ. A. Gumaniuc
Goethe contra Newton: de la ocultismul medieval la ştiinţa modernă (II)
Autor: Dr., prof. V. Bârsan, dr. A. Merticariu
Victor Teleucă. Poezia, labirint de oglinzi
Autor: Dr. hab. A. Burlacu
Tendinţe moderne în cercetarea pedagogică din Republica Moldova
Autor: Dr. hab., prof. univ. V. Țvircun, dr. hab., prof. univ. Tatiana Callo
Opera lui Spiridon Vangheli în grafica de carte
Autor: Cercet. șt. V. Kravcenko
Legenda medicinii naționale
Autor: M. c. V. Prisacari
Remarcabile studii interdisciplinare
Autor: Dr., prof. A. Marin
Un studiu de referință despre geneza problemei basarabene
Autor: M. c. Demir Dragnev, cerc.șt. Eugen Cernenchi
Pentatomoideele în volume academice europene
Autor: Dr. Asea M. Timuș
O stea în lumea matematicienilor. Academicianul Mitrofan Cioban la 75 de ani
Autor: Dr. hab., prof. univ. Laurențiu Calmuțchi, Acad. Ion Tighineanu
Savantul de renume mondial și BioR-ul. Academicianul Valeriu Rudic la 70 de ani
Autor: Acad. Teodor FURDUI, Acad. Gheorghe DUCA, Acad. Aurelian GULEA, Acad. Ion TODERAȘ, Dr. Valentina CIOCHINĂ, Dr. Liliana CEPOI, Dr. Alexandru CHIRILOV, Dr. Svetlana CODREANU, Dr. Vera MISCU
Deschizătorul de drumuri, mereu primul. Academicianul Alexandru Ciubotaru la 85 de ani.
Autor: Acad. Aurelian GULEA, Dr. Alexandru TELEUȚĂ, Dr. Ion ROȘCA
Sinonim cu arta sunetelor. Academicianul Eugen Doga la 80 de ani.
Autor: Acad. Gheorghe DUCA, Dr. Violina GALAICU, Dr. hab. Victor GHILAȘ