Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (45), 2017

Sesiunea a XXI-a extraordinară a Asambleei AȘM (
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AȘM
)
Prin patrimoniul cultural ne menținem identitatea (
Autor: dr. Liliana Condraticova
)
Comemorarea victimelor deportărilor staliniste la Academia Română (
Autor: dr. hab., prof. univ. A. Petrencu
)
Elaborarea modelelor economice în baza balanţelor interramurale (
Autor: dr., conf. cercet. Elvira Naval
)
Dinamica rezonatorului nanomecanic cuantificat, cuplat cu un sistem de atomi artificiali (
Autor: cercet. șt. S. Cârlig, dr. hab. M. A. Macovei
)
Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii (
Autor: acad. Gh. Duca, acad. V. Postolati, dr. M. Tîrșu, cercet. șt. M. Grodețchi, m. c. A. Stratan, cercet. șt. Tatiana Gutium
)
Noi nanomateriale electronice multifuncționale (
Autor: dr., conf. cercet. Lidia Ghimpu
)
Modelarea materialelor organice cu eficiență termoelectrică ridicată (
Autor: membru al Academiei Internaționale de Termoelectricitate A. Casian
)
Starea de depozitare și metodele de remediere a mediului ambiant contaminat cu Poluanți Organici (
Autor: dr. P. Spătaru, cercet. șt. Oxana Spînu, dr. T. Spătaru, dr. hab. I. Povar
)
Atlasul digital Temperatura aerului și cantitățile de precipitații atmosferice din bazinul râului Prut (
Autor: m. c. Maria Nedealcov, dr. V. Răileanu, prof. univ., dr. L. Apostol
)
Variabilitatea expresiei unor gene asociate cu patologiile cardiovasculare (
Autor: acad. Maria Duca, dr. hab., conf. univ. Ina Palii, Daniela Abdușa
)
Considerații asupra profilului exportatorilor moldoveni de produse agroalimentare (
Autor: dr. C. Coșer, dr., conf. univ. Liliana Cimpoieș
)
Părăsirea timpurie a sistemului educațional: factori și grupuri de risc (
Autor: dr. hab. Olga Gagauz, dr. Mariana Buciuceanu-Vrabie, cercet. șt. Irina Pahomii
)
Perspectiva interculturală în predarea limbilor străine (
Autor: dr. Inna Negrescu-Babuș
)
Ion Vatamanu: poezia ca experiență și experiment (
Autor: dr. hab., prof. univ. A. Burlacu
)
Leon Donici: parabola tragică a refugierii politice (
Autor: dr. Ludmila Șimanschi
)
Puterea terapeutică a cuvântului rostit (
Autor: dr. Natalia Grădinaru
)
Un congres al scriitorilor cu rezonanță istorică (
Autor: Dr. hab. Teodor Cotelnic
)
Arta metalelor din Basarabia: un studiu complex (
Autor: Dr. Sidonia Teodorescu
)
Un cercetător de frunte în domeniul oenologiei. Academicianul Boris GAINA la 70 de ani (
Autor: Acad. Ion Tighineanu, Acad. Teodor Furdui, Dr. Gheorghe Tudorache
)
Un ilustru savant din breasla energeticienilor. Academicianul Vitalie POSTOLATI la 80 ani (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Ion Tighineanu, Dr. hab. Veaceslav Ursachi
)