Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (45), 2017

Sesiunea a XXI-a extraordinară a Asambleei AȘM
Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AȘM
Prin patrimoniul cultural ne menținem identitatea
Autor: dr. Liliana Condraticova
Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii
Autor: acad. Gh. Duca, acad. V. Postolati, dr. M. Tîrșu, cercet. șt. M. Grodețchi, m. c. A. Stratan, cercet. șt. Tatiana Gutium
Noi nanomateriale electronice multifuncționale
Autor: dr., conf. cercet. Lidia Ghimpu
Modelarea materialelor organice cu eficiență termoelectrică ridicată
Autor: membru al Academiei Internaționale de Termoelectricitate A. Casian
Starea de depozitare și metodele de remediere a mediului ambiant contaminat cu Poluanți Organici
Autor: dr. P. Spătaru, cercet. șt. Oxana Spînu, dr. T. Spătaru, dr. hab. I. Povar
Atlasul digital Temperatura aerului și cantitățile de precipitații atmosferice din bazinul râului Prut
Autor: m. c. Maria Nedealcov, dr. V. Răileanu, prof. univ., dr. L. Apostol
Variabilitatea expresiei unor gene asociate cu patologiile cardiovasculare
Autor: acad. Maria Duca, dr. hab., conf. univ. Ina Palii, Daniela Abdușa
Considerații asupra profilului exportatorilor moldoveni de produse agroalimentare
Autor: dr. C. Coșer, dr., conf. univ. Liliana Cimpoieș
Părăsirea timpurie a sistemului educațional: factori și grupuri de risc
Autor: dr. hab. Olga Gagauz, dr. Mariana Buciuceanu-Vrabie, cercet. șt. Irina Pahomii
Ion Vatamanu: poezia ca experiență și experiment
Autor: dr. hab., prof. univ. A. Burlacu
Puterea terapeutică a cuvântului rostit
Autor: dr. Natalia Grădinaru
Un congres al scriitorilor cu rezonanță istorică
Autor: Dr. hab. Teodor Cotelnic
Arta metalelor din Basarabia: un studiu complex
Autor: Dr. Sidonia Teodorescu
Un cercetător de frunte în domeniul oenologiei. Academicianul Boris GAINA la 70 de ani
Autor: Acad. Ion Tighineanu, Acad. Teodor Furdui, Dr. Gheorghe Tudorache
Un ilustru savant din breasla energeticienilor. Academicianul Vitalie POSTOLATI la 80 ani
Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Ion Tighineanu, Dr. hab. Veaceslav Ursachi