Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (46), 2017

Paul Goma – Doctor Honoris Causa al AȘM
Autor: Acad. Gheorghe Duca, acad. Mihai Cimpoi, Dr.Maria Șleahtițchi
Însingurările desțăratului Paul Goma
Autor: Dr.hab. Andrei Țurcanu
Limba română și scriitorii
Autor: A. Strâmbeanu
Evoluţia studiilor doctorale în Republica Moldova: Crambe repetita?
Autor: Dr. hab. Gh. Cuciureanu, dr. I. Holban, dr. hab. V. Minciună
Încărcarea zăpezii pe sol și presiunea dinamică a vântului estimate în baza Teoriei valorilor extreme
Autor: Dr. V. Răileanu, m. c. Maria Nedealcov, Gh. Croitoru, drd. Olga Crivova, dr. Rodica Cojocar
Mass-media în relațiile cu politicul: concepte, funcții, teorii
Autor: Dr. hab. Aurelia Peru-Balan, drd. Eugenia Tofan
Genocidul, refugiații armeni și România Mare (1918–1940)
Autor: Dr. Lidia Prisac, dr. I. Xenofontov
Liderii în dinamica reprezentării sociale: premise
Autor: Dr., conf. univ. M. Şleahtiţchi
Direcții generale ale guvernanței muzeale
Autor: Dr., cercet. șt. III D.-C. Rogojanu
Positum, genealogie și ordine interioară
Autor: Dr. hab., prof. univ. D. Vicol
Hidronimia bazinului hidrografic al Nistrului
Autor: Dr. hab. Anatol Eremia
Iurie Perlin - 100 de ani de la naștere
Autor: Dr. Iulia Malcoci
Un împătimit de investigații arhivistice
Autor: Dr. Dumitru Apetri
Omagiu savantului
Autor: Dr.Maria Abramciuc, Dr. Teo-Teodor Marșalcovschi