Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (46), 2017

Paul Goma – Doctor Honoris Causa al AȘM (
Autor: Acad. Gheorghe Duca, acad. Mihai Cimpoi, Dr.Maria Șleahtițchi
)
Însingurările desțăratului Paul Goma (
Autor: Dr.hab. Andrei Țurcanu
)
Congresul Mondial al Eminescologilor (ediția a VI-a) (
Autor: Dr. Ludmila Șimanschi
)
Limba română și scriitorii (
Autor: A. Strâmbeanu
)
Evoluţia studiilor doctorale în Republica Moldova: Crambe repetita? (
Autor: Dr. hab. Gh. Cuciureanu, dr. I. Holban, dr. hab. V. Minciună
)
Încărcarea zăpezii pe sol și presiunea dinamică a vântului estimate în baza Teoriei valorilor extreme (
Autor: Dr. V. Răileanu, m. c. Maria Nedealcov, Gh. Croitoru, drd. Olga Crivova, dr. Rodica Cojocar
)
Mass-media în relațiile cu politicul: concepte, funcții, teorii (
Autor: Dr. hab. Aurelia Peru-Balan, drd. Eugenia Tofan
)
Genocidul, refugiații armeni și România Mare (1918–1940) (
Autor: Dr. Lidia Prisac, dr. I. Xenofontov
)
Liderii în dinamica reprezentării sociale: premise (
Autor: Dr., conf. univ. M. Şleahtiţchi
)
Direcții generale ale guvernanței muzeale (
Autor: Dr., cercet. șt. III D.-C. Rogojanu
)
Positum, genealogie și ordine interioară (
Autor: Dr. hab., prof. univ. D. Vicol
)
Hidronimia bazinului hidrografic al Nistrului (
Autor: Dr. hab. Anatol Eremia
)
Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic (
Autor: Dr. Nina Corcinschi
)
Iurie Perlin - 100 de ani de la naștere (
Autor: Dr. Iulia Malcoci
)
Un împătimit de investigații arhivistice (
Autor: Dr. Dumitru Apetri
)
Prima și marea dragoste a maestrului Ion Ungureanu (
Autor: Dr. Nicolae Mătcaș
)
Omagiu savantului (
Autor: Dr.Maria Abramciuc, Dr. Teo-Teodor Marșalcovschi
)