Akademos - Revist�? de știinţ�?, inovare, cultur�? şi art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr.3 (66), 2022

EVENIMENT

Două specificități istorice românești: latinitatea și statalitatea

Autor: Răzvan Theodorescu
Fiind prezent pentru întâia oară în fața colegilor din Republica Moldova, le aduc expresia gratitudinii mele profunde pentru alegerea mea ca membru de onoare al distinsului for academic din Chișinău, afirmându-mi dorința de a colabora mai departe în cadrul
acestuia pentru mai buna cunoaștere a civilizației românești de pe ambele maluri ale Prutului.

Științele fundamentale în contextul provocărilor secolului al xxi-lea

Autor: Ion Tighineanu
La 2 decembrie 2021, Sesiunea a 76-a a Asambleei Generale a Națiunilor Unite a declarat anul 2022 drept An Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă.

Ştiinţe fizice

Taxonomia tranzițiilor de fază induse de presiunea hidrostatică în compușii aIIbIII2cVI4 cu vacanțe ordonate

Autor: Veaceslav Ursachi
Structura cristalină a corpurilor solide determină într-o măsură esențială proprietățile electrice, optice, vibraționale, elastice și cele mecanice.

Ştiinţe biologice

Date noi despre coleopterele saproxilice din rezervația naturală „Plaiul fagului”

Autor: Svetlana Bacal, Galina Bușmachiu
Coleopterele saproxilice, larg răspândite pe teritoriul Republicii Moldova, viețuesc atât în ecosistemele forestiere protejate, cât și în plantațiile și fâșiile forestiere unde există arbori slăbiți cu lemn mort în descompunere.

Ştiinţe medicale

Managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Republica Moldova: studiu pilot

Autor: Luminița Guțu, Cătălina Croitoru, Elena Ciobanu, Ecaterina Busuioc, Vasile Sofronie, Diana Spătaru, Dumitru Cheptea, Vadim Rață, Vasile Țurcanu
Volumul deșeurilor medicale rezultate din activitatea medicală (DRAM) a crescut considerabil în ultimele decenii în urma creșterii populației, a numărului și dimensiunii instituțiilor medico-sanitare (IMS), precum și utilizării sporite a produselor medicale de unică folosință [1; 2].

Psihologie

Dimensiunile fundamentale ale personalității și inteligența emoțională la persoanele cu psoriazis (studiu comparativ)

Autor: Galina Pravițchi, Victoria Chicu
Bolile dermatologice reprezintă un domeniu de studiu de interes major, acestea având o incidență mare, de 30-70 % din populație, afectând oameni din diverse culturi şi categorii de vârstă.

Ştiinţe economice

Economia exportului de corupție și a politicilor de integritate, în context național și internațional

Autor: Elina Benea-Popușoi
Organizația Transparency International (TI) definește corupția ca abuzul față de puterea încredințată în scopul obținerii unui beneficiu privat

Istorie şi arheologie

Situația social-economică a orașului bălți reflectată în ghidul lui Iosif Broitman (1938)

Autor: Ana Molcosean
La sfârșitul deceniului al doilea al secolului al XX-lea, orașul Bălți atrage atenția mai multor personalități, determinându-le să investească în dezvoltarea economică și socială a urbei.

Tipărituri slavone din secolele XVI – XVIII în Basarabia

Autor: Veronica Cosovan
De-a lungul istoriei, ținutul dintre Prut și Nistru a fost destul de receptiv la produсția tipografică nu doar din spațiul românesc, ci și din cel ucrainean, bielorus sau rusesc.

Filologie

Interpretarea psihotipului etnic în prima traducere a poemului eminescian Luceafarul în limba rusă

Autor: Miroslava Metleaeva (Luchianchicova)
Eminentul psiholog L.S.Vâgotski a propus, pentru prima dată în psihologia rusă, cercetarea unuia dintre cele mai complicate şi misterioase domenii de activitate umană – arta.
Ediţie întreagă e AICI