Akademos - Revist�? de știinţ�?, inovare, cultur�? şi art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3(54) 2019

EVENIMENT

Limba română – memorie, cetate şi stindard

Autor: Arcadie Suceveanu
De aproape trei decenii, zilele de la sfârşitul lui august se asociază în mintea basarabenilor cu Sărbătoarea limbii române. (...)

Cosmosul eminescian Congresul Mondial al Eminescologilor la cea de a VIII-a ediţie

Autor: Dr. Olesea Gîrlea
Ediţia a VIII-a a Congresului Mondial al Eminescologilor, desfăşurată la 1-2 septembrie anul curent, a avut drept generic Cosmosul eminescian. (...)

Memoria victimelor regimului totalitar-comunist: de la dictatul tăcerii la statutul de patrimoniu cultural

Autor: Dr., conf. univ. Virgiliu Bîrlădeanu, dr., conf. univ. Ludmila D. Cojocaru
În Republica Moldova, de la afirmarea independenţei până astăzi, procesele decomunizării au avut un parcurs sinuos. (...)

Scientometrie

Finanţarea ştiinţei în următoarea perioadă – cale de lichidare a cercetării organizate în Republica Moldova?

Autor: dr. hab. Gheorghe Cuciureanu, dr. hab. Vitalie Minciună
Finanţarea ştiinţei în Republica Moldova în următorii patru ani se va efectua, în principal, în baza Programului naţional în domeniile cercetării şi inovării pentru anii 2020–2023 (PNCI), aprobat în şedinţa Guvernului din 1 august 2019 [1]. (...)

Ştiinţe biologice

Rolul relaţiilor gazdă – patogen în declanşarea bolilor la plante şi identificarea genotipurilor rezistente

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Galina Lupaşcu, dr., conf. cercet. Larisa Andronic, dr., conf. cercet. Svetlana Smerea, dr. hab., conf. cercet. Nadejda Mihnea
Consideraţiuni generale. În secolul al XX-lea s-au produs schimbări cardinale şi rapide în tehnologiile agricole. (...)

Ştiinţe medicale

Managementul terapeutic al colestazei intrahepatice de sarcină

Autor: Dr. hab., prof. univ. Olga Cerneţchi, drd. Maria Cemortan, dr. Irina Sagaidac
Colestaza intrahepatică de sarcină (CIS), sau colestaza gravidarum (CG), reprezintă o tulburare hepatică în sarcină caracterizată prin prurit cutanat de diferită intensitate, de la uşor până la sever, şi modificări ale testelor funcţionale ale ficatului (LFTs). (...)

Ştiinţe agricole

Noi soiuri de struguri pentru producerea vinurilor albe seci de calitate

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Mihail Cuharschi, dr., conf. cercet. Vitalie Cebanu, dr. hab., prof. univ. Nicolae Taran, dr. hab., prof. univ., acad. Boris Gaina, dr., conf. cercet. Vladimir Degteari
În ultimii ani, în legătură cu agravarea stării ecologice (poluarea mediului ambiant), ţările viticole dezvoltate şi-au declarat drept una dintre direcţiile prioritare producerea strugurilor şi vinurilor organice. (...)

Ştiinţe economice

Aspecte problematice privind modul de recunoaştere şi contabilizare a pierderilor efectivelor de păsări

Autor: Tatiana Ţapu
Gestiunea eficientă a costurilor de producţie aferente proceselor de producţie care se derulează în cadrul entităţilor avicole, mai cu seamă a celor cu bază industrială de producţie, este afectată de un şir de factori de origine organizațională şi tehnologică. (...)

Ştiinţe juridice

Incertitudinea unor prevederi din Codul administrativ al Republicii Moldova

Autor: Dr. hab. Victor Balmuş, dr. Iurie Frunză
În temeiul art. 23 alin. (2) şi art. 54 din Constituţia Republicii Moldova [1] Curtea Constituţională a reiterat necesitatea respectării criteriilor accesibilităţii, previzibilităţii şi clarităţii, îndeosebi în cazul normelor privind exerciţiul drepturilor şi libertăţilor omului sau al unor restrângeri admisibile ale acestora: „Pentru a corespunde celor trei criterii de calitate – accesibilitate, previzibilitate şi claritate – norma de drept trebuie să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să decidă asupra conduitei sale şi să prevadă, în mod rezonabil, în funcţie de circumstanţele cauzei, consecinţele acestei conduite. (...)

Istorie şi arheologie

Lichidarea de către guvernul ţarist a particularităţilor administrative şi privilegiilor regiunii Basarabia în anii 1828–1868

Autor: Dr. hab. Alexei Agachi
În literatura istorică de specialitate există un şir de informaţii fragmentare privitor la particularităţile administrative şi privilegiile acordate Basarabiei după lichidarea autonomiei, potrivit prevederilor Aşezământului administrării regiunii Basarabia din 29 februarie 1828. (...)
Ediţie întreagă e AICI