Akademos - Revist�? de știinţ�?, inovare, cultur�? şi art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr.4 (63), 2021

Scientometrie

Audierea publică a rezultatelor implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării

Autor: Liliana Condraticova
Comunitatea academică din Republica Moldova este antrenată în ultimii trei ani (2019–2021) în audierea publică a rezultatelor implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării finanțate de la bugetul de stat.

Matematică

Non-autonomous dynamical systems and their applications

Autor: David Chaban
In this article we provide a short overview of our work over the non-autonomous dynamic systems and their applications.

Ştiinţe fizice

Tranziția de spin indusă de temperatură în complexul Co(II)

Autor: Serghei Ostrovsky, Sophia Klokishner
Compușii care demonstrează un comportament optic și/sau magnetic reglabil în funcție de stimuli externi (temperatură, lumină, câmpuri electrice sau magnetice, presiune etc.) se află în centrul cercetării magnetismului molecular modern, deoarece pot fi utilizați în electronica moleculară drept comutatori moleculari.

Ştiinţa informaţiei

Prelucrarea digitală a textelor dialectale publicate la Chișinău în anii 1969–1987

Autor: Liliana Popovschi, Ludmila Malahov, Vlada Colesnicova
Studierea limbii române vorbite la est de Prut sub aspectul variației diatopice a reprezentat o preocupare continuă a cercetătorilor Institutului de Filologie de la Chișinău încă de la înființarea lui în 1946 (ca Institut
de Istorie, Limbă și Literatură), când au fost inițiate primele anchete de teren [1, pp. 78-79].

Ştiinţe biologice

Contribuții fundamentale la crearea bazei de date a cadastrului fondului de Arii Naturale Protejate din Moldova

Autor: Anatolie Tărîță, Maria Sandu , Raisa Lozan, Elena Moșanu, Nina Liogchii
Rezultatele cercetărilor științifice, expuse în ciclul de lucrări Starea ecologică a componentelor de mediu din teritoriul Ariilor Naturale Protejate de Stat, înaintat la concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei în anul 2021, au fost obținute în cadrul proiectului aplicativ 15.817.02.21A:

Ştiinţe chimice

O nouă viziune asupra proceselor redox în sistemele acvatice

Autor: Gheorghe Duca
Procesele redox joacă un rol important în natură, fiind strâns legate de procesele peroxidazice, de fotosinteză, respirație, transformare a poluanților, formare a calității apei și a produselor alimentare etc.

Hrănirea stimulatoare a albinelor cu chitosan natural polidispers

Autor: Nicolae Eremia, Ivan Cataraga, Olga Coșeleva, Serghei Pogrebnoi, Fliur Macaev
În cazul când rezervele de hrană în familie sunt insuficiente, albinele se hrănesc cu înlocuitori ai mierii, și anume cu sirop de zahăr de 50 % (1:1).

Ştiinţe medicale

Litiaza urinară – o provocare a medicinei contemporane, sub semnul realizărilor științifice

Autor: Emil Ceban, Pavel Banov, Andrei Galescu, Andrei Bradu
Litiaza urinară ocupă un loc important în structura maladiilor urologice, cu o pondere de 10-40 %, cedând doar în raport cu infecţia urinară şi patologia prostatei care înregistrează rata de 59,6 % din totalitatea patologiilor renale.

Ştiinţe agricole

Asolamentul și fertilitatea solului – factori limitativi în asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii în Republica Moldova

Autor: Boris Boincean
Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu un șir de provocări de ordin economic, ecologic și social.

Ştiinţe economice

Un "cadru" de analiză a sectorului ÎMM-urilor din Republica Moldova în contextul dezvoltării antreprenoriatului

Autor: Alexandra Novac
Antreprenoriatul este un domeniu complex, a cărui cercetare a constituit de-a lungul mai multor decenii o preocupare constantă, generând o multitudine de teorii cu privire la conceptele, factorii ce influențează antreprenoriatul și indicatorii statistici pentru măsurarea activității antreprenoriale.
Ediţie întreagă e AICI