Akademos - Revist�? de știinţ�?, inovare, cultur�? şi art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (71), 2023

Istorie şi arheologie

Conferința de la Paris a reprezentanților statelor majore ale armatelor Micii Ințelegeri și Franței pe probleme de legături

Autor: Andrei Nicolescu
Perioada 1930–1936 a reprezentat pentru politica europeană și mondială un interval de cotitură, în acest răstimp având loc evenimente de o importanță capitală pentru scena geopolitică.

Istoria ştiinţei

Fondul de arhivă personal al istoricului Ion Jarcuțchi

Autor: Lidia Prisac, Ion Valer Xenofontov, Iulian Salagor
Secția Arhivă. Restaurare şi patologie a documentelor (fosta Arhivă Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei), aflată în subordinea Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” din cadrul Universității de Stat din Moldova, reprezintă cea mai mare structură instituțională specializată din domeniul științei și istoriei științei din Republica Moldova.

Ştiinţe ale educaţiei

Termeni și concepte aferente abordării diacronic-ontologice a lecturii de către Alberto Manguel

Autor: Vlad Pâslaru
Teoria literară și hermeneutica literară moderne, preocupate de mecanismele convertirii textului literar în operă literară, sugerează și un chip sintetic virtual al cititorului de literatură.

Studiul artelor şi culturologie

Satul ca izvor de inspirație în pictura lui Sergiu Galben

Autor: Ludmila Toma
Opera pictorului Sergiu Galben, valoroasă prin deschiderea sa emoțională, starea de spirit poetică și varietatea de culori, este cunoscută în Moldova și peste hotarele ei prin numeroase expoziții – personale și de grup, naționale și internaționale.
Ediţie întreagă e AICI