Akademos - Revist�? de știinţ�?, inovare, cultur�? şi art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr.2 (61), 2021

Istorie şi arheologie

Alimentaţia deportaților din RSS Moldovenească în cadrul Operațiunii „Iug” (1949)

Autor: Dr. Ion Xenofontov, dr. Lidia Prisac
Pentru a intimida și tortura elementele ostile sau cele considerate adverse societății sovietice, sistemul totalitar stalinist a recurs la o serie de constrângeri din perspectiva subzistenței.

RSS Moldovenească în atenția jurnaliștilor polonezi (1978–1984)

Autor: Dr. Marius Tărîță
La sfârșitul anilor 1970–începutul anilor 1980, RSS Moldovenească a fost vizitată de corespondenți de la un șir de publicații poloneze.

Istoria ştiinţei

Academia – patria noastră științifică (amintiri, sugestii, speranțe la 60 de ani ai AȘM)

Autor: Acad. Mircea Bologa
Trecerea rapidă și goana nemiloasă a timpului și a vieții, apropierea accelerată a viitorului trezesc, în pragul frumoaselor aniversări academice, sentimente și aspirații tot mai pronunțate și emoționante.

Anatol Eremia – „străjer” al toponimiei

Autor: Dr. hab., conf. univ. Aurelia Hanganu
Într-un cuvânt omagial la adresa lui Anatol Eremia ilustrul lingvist Nicolae Corlăteanu spunea: „Toate pe lume au un nume” [1, p. 5].

Filologie

Jurnalul de vise (manuscris) al lui Vladimir Beșleagă: priviri introspective asupra propriei existențe

Autor: Dr. Nadejda Ivanov
Visul a fost dintotdeauna perceput ca o dimensiune obscură și misterioasă a psihicului, care poate revela unele taine ale existenței umane în forma unor predicții absconse, înainte ca omul să-și dea seama de sensul lor ori să le înțeleagă semnificația.

Arta traducerii și inteligența artificială

Autor: Miroslava Luchiancicova (Metleaeva)
Conceptul de Inteligență Artificială este direct legat de o tendință relativ nouă în filosofie – transumanismul.

Ştiinţe ale educaţiei

Arborele cauzal al didactogeniei. Ramificația SER

Autor: Dr. hab. dr. Mihail Şleahtiţchi
Didactogenia, precum am menționat în studiile publicate anteriror, inspirate din conceptele unor distinși cercetători1, apare în situațiile în care greșelile profesionale comise, voluntar sau involuntar, de reprezentanții corpului didactic produc efecte negative asupra elevilor.

Tendințe și orientări actuale în învățarea limbilor străine

Autor: Dr., conf. univ. Corina Zagaievschi, prof. Beatrice-Ionela Enache,
Este incontestabil și consacrat faptul că încurajarea studiului individual continuu a cât mai multor limbi moderne, dobândirea, perfecționarea și întregirea competențelor lingvistice și a tehnicilor de comunicare în limbi non-native, promovarea practicilor de specialitate prin programe interculturale, amplificarea caracterului plurilingv și multilingv al educației reflectă actualele orientări progresiste avansate de Uniunea Europeană, dar și de politicile educaționale naționale, toate contribuind la adaptarea eficientă și integrarea operantă a indivizilor și a colectivităților într-o societate multiculturală bazată pe coeziune și respect comunitar.

Studiul artelor şi culturologie

Convergențe identitare în tapiseria și pictura Ecaterinei Ajder

Autor: Dr. Constantin Spînu
Creația Ecaterinei Ajder oglindește aspirațiile unei generații de plasticieni care a debutat în artele plastice și decorative în cea de-a doua jumătate a anilor ,80 al secolului al XX-lea.

Noutăţi editoriale

O radiografie complexă a evoluției AȘM

Autor: Dr. hab. Liliana Condraticova
60 de ani de istorie a Academiei de Științe a Moldovei și 75 de ani de la fondarea primelor institute de cercetare de tip academic au servit drept temei pentru elaborarea unui album enciclopedic de excepție – Academia de Ştiințe a Moldovei: evoluție, instituționalizare, personalități (1946–1961–2021).
Ediţie întreagă e AICI