Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Geografie

Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului forestier

Autor: Dr. hab., prof. univ. Maria Nedealcov
Necesitatea estimării continue a schimbărilor climatice regionale își găsește explicație prin ritmul lor accelerat de manifestare, creșterea frecvenței și intensității riscurilor climatice asociate schimbărilor.Descarcă

Estimarea secetelor în Moldova prin intermediul indicilor standardizaţi SPI şi SPEI

Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Dr. Valentin Răileanu
Până în prezent, nici în străinătate şi nici în Republica Moldova nu există o terminologie unanim acceptată pentru definirea secetei. De aceea, pentru evaluarea ei se utilizează un spectru larg de indici.Descarcă

Cuantificarea favorabilității climei actuale în cultivarea viței de vie

Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Drd. Rodica Sîrbu, Institutul de Ecologie și Geografie al AŞM
Viţa de vie, fiind o cultură termofilă, este în strânsă dependență de condiţiile meteo-climatice, fapt sugerat și de expresia [4] că în vin, ca şi în oglindă, se reflectă soiul şi locul de creştere a viţei de vie.
Descarcă

Regionarea agroclimatică a bazinului Nistru cu suportul SIG

Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Tudor Castraveţ, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, dr. Tatiana Adamenko, Centrul Hidrometeorologic din Ucraina
După gradul de aprovizionare cu umezeală şi căldură necesare dezvoltării culturilor agricole, precum şi după caracterul reliefului, teritoriul bazinului Nistru poate fi divizat în 10 zone – raioane agroclimatice – 5 dintre care aparţin zonelor montane şi premontane.
Descarcă

Evaluarea percepţiei populaţiei a riscurilor la inundaţii în bazinul râului Prut

Autor: Dr., conf. univ. Elena Sochircă, Lector superior Lucia Căpăţînă, Universitatea de Stat din Tiraspol
Riscurile naturale reprezintă o parte integrantă a vieţii de zi cu zi, iar eliminarea lor definitivă este imposibilă, singura opţiune fiind cea de a reduce pierderile, deoarece prevenirea dezastrelor este întotdeauna mai ieftină decât recuperarea ulterioară. În această situaţie, se impune analiza calitativă şi cantitativă a stării şi dinamicii actuale a proceselor şi fenomenelor de risc cu impact potenţial negativ asupra mediului, societăţii umane şi economiei.
Descarcă

Impactul schimbărilor de climă asupra productivităţii unor culturi agricole

Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Agricultura, ramura de bază a economiei naţionale, se confruntă, ca şi în ţările Uniunii Europene, de altfel, cu serioase provocări de mediu, principalele dintre acestea fiind: deficitul şi competiţia pentru resursele de apă, schimbările climatice şi lipsa strategiilor de adaptare către aceste schimbări, la nivel local şi regional.
Descarcă

Un produs ştiinţific performant: Atlasul „Resursele climatice ale Republicii Moldova”

Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Elaborarea unui Atlas în baza Sistemelor Informaţionale Geografice (SIG) reprezintă o tehnică de lucru tot mai utilizată în lumea modernă, atât în domeniul cercetărilor teoretice, cât şi în multiple activităţi practice.
Descarcă

Schimbarea climei în Republica Moldova în perioada observaţiilor instrumentale

Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM
La etapa actuală, variaţiile în starea medie a climei reprezintă una din problemele principale legate de modificările de mediu.
Descarcă