Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Geografie

Podișul Moldovei, estimat sub aspect climatic în baza SIG

Autor: M. c. Maria Nedealcov, Dr. Valentin Răileanu, Dr. Liviu Apostol, Dr. Tatiana Adamenko
Cunoașterea variabilității spațiale a regimului termic și pluviometric, în contextul schimbărilor climatice, prezintă un interes deosebit la etapa actualăDescarcă

Rezervele exploatabile ale apelor subterane din Republica Moldova

Autor: Dr. hab. C. Moraru
În limitele Republicii Moldova apele subterane se folosesc din cele mai vechi timpuri. Calculul volumului de apă disponibil dintr-un acvifer pe termen lung a fost necesar odată cu apariția utilizării centralizate a apei (în cantități mari și prin apeducte).Descarcă

Indicele Diekman în estimarea gradului de aridizare a climei regionale

Autor: Drd. Violeta Ivanov
Printre multitudinea indicilor care caracterizează gradul de aridizare a climei este Indicele Diekman, cunoscut în asemenea estimări pe plan internațional. Calculul și analiza acestui indice în aspect național ar putea contribui la estimarea particularităților regionale de manifestare a procesului de aridizare a climei în noile condiții climatice.Descarcă

Încărcarea zăpezii pe sol și presiunea dinamică a vântului estimate în baza Teoriei valorilor extreme

Autor: Dr. V. Răileanu, m. c. Maria Nedealcov, Gh. Croitoru, drd. Olga Crivova, dr. Rodica Cojocar
În contextul schimbării climei recente şi a încălzirii globale, fenomenele climatice extreme constituie factori de risc pentru economia naţională.Descarcă

Atlasul digital Temperatura aerului și cantitățile de precipitații atmosferice din bazinul râului Prut

Autor: m. c. Maria Nedealcov, dr. V. Răileanu, prof. univ., dr. L. Apostol
Modificările pronunțate de mediu și variabilitatea climatică semnificativă din ultimele decenii, lipsa unei rețele dense de observări climatice a determinat necesitatea elaborării unei metodologii noi în cercetarea geografică în general și a componentei climatice în particular – cea geoinformaţională.Descarcă

Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului forestier

Autor: Dr. hab., prof. univ. Maria Nedealcov
Necesitatea estimării continue a schimbărilor climatice regionale își găsește explicație prin ritmul lor accelerat de manifestare, creșterea frecvenței și intensității riscurilor climatice asociate schimbărilor.Descarcă

Estimarea secetelor în Moldova prin intermediul indicilor standardizaţi SPI şi SPEI

Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Dr. Valentin Răileanu
Până în prezent, nici în străinătate şi nici în Republica Moldova nu există o terminologie unanim acceptată pentru definirea secetei. De aceea, pentru evaluarea ei se utilizează un spectru larg de indici.Descarcă

Cuantificarea favorabilității climei actuale în cultivarea viței de vie

Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Drd. Rodica Sîrbu, Institutul de Ecologie și Geografie al AŞM
Viţa de vie, fiind o cultură termofilă, este în strânsă dependență de condiţiile meteo-climatice, fapt sugerat și de expresia [4] că în vin, ca şi în oglindă, se reflectă soiul şi locul de creştere a viţei de vie.
Descarcă

Regionarea agroclimatică a bazinului Nistru cu suportul SIG

Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Tudor Castraveţ, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, dr. Tatiana Adamenko, Centrul Hidrometeorologic din Ucraina
După gradul de aprovizionare cu umezeală şi căldură necesare dezvoltării culturilor agricole, precum şi după caracterul reliefului, teritoriul bazinului Nistru poate fi divizat în 10 zone – raioane agroclimatice – 5 dintre care aparţin zonelor montane şi premontane.
Descarcă

Evaluarea percepţiei populaţiei a riscurilor la inundaţii în bazinul râului Prut

Autor: Dr., conf. univ. Elena Sochircă, Lector superior Lucia Căpăţînă, Universitatea de Stat din Tiraspol
Riscurile naturale reprezintă o parte integrantă a vieţii de zi cu zi, iar eliminarea lor definitivă este imposibilă, singura opţiune fiind cea de a reduce pierderile, deoarece prevenirea dezastrelor este întotdeauna mai ieftină decât recuperarea ulterioară. În această situaţie, se impune analiza calitativă şi cantitativă a stării şi dinamicii actuale a proceselor şi fenomenelor de risc cu impact potenţial negativ asupra mediului, societăţii umane şi economiei.
Descarcă