Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe chimice

Influența acidului tartric asupra procesului de anihilare a radicalilor liberi de către acidul ascorbic

Autor: Drd. Crina VICOL, acad. Gheorghe DUCA
Antioxidanții sunt substanțe chimice care pot influenţa reacțiile de oxido-reducere în lanț, prevenind sau inhibând reacțiile de oxidare [1].

Elaborarea metodelor fizice și chimice noi de analiză a Dioxoindolinonei – un potențial produs antidepresiv autohton

Autor: Asist. univ. Tatiana Ștefaneț, dr., cercet. șt. Eugenia Stîngaci, cercet. șt. Oxana Vîslouh, dr. hab., prof. univ. Vladimir Valica, dr. hab., prof. cercet. Fliur Macaev
Tulburările depresive se numără printre cele mai răspândite afecțiuni psihice [1, 2].

Agenţii noi anti-HIV pe bază de isatină, sclareol şi leucină

Autor: Cercet. șt. Dmitrii Bilan, dr. hab., prof. cercet. Fliur Macaev
Actualmente chimia compuşilor organici de origine naturală devine o ştiinţă integrală. Obiectivele ei coincid cu cele ale medicinei contemporane în domeniul identificării noilor substanţe cu activitate anti-HIV [1].

Synthesis and antiproliferative activity of 5-pyrazolone derivatives and there Cu(II), Ni(II), Co(II) and V(V) complexes

Autor: PhD Elena Mihaela Pahontu, PhD Donald Poirier, academician Aurelian Gulea
Cancer is one of the most aggressive diseases of mankind [1]. The uncontrolled proliferation of the tumour cells is their specific feature [2].