Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (71), 2023

Laureații premiilor AȘM, ediția anului 2023
Autor: Veaceslav Ursachi, Svetlana Micu
Potențialul științific uman din Republica Moldova în anul 2022
Autor: Gheorghe Cuciureanu, Doina Cuciureanu
Compuși coordinativi homo- și heterometalici ai Cu(II) și Bi(III) cu aminopolicarboxilați și tiosemicarbazone ale 2-benzoilpirid
Autor: Elena Neguța, Greta Bălan, Sergiu Șova, Aurelian Gulea, Aliona Cotovaia, Ion Bulimestru
Conținutul metalelor grele în solurile din ecosistemul urban Bălți (Republica Moldova)
Autor: Andrian Țugulea, Vasile Stegărescu, Vladimir Mogildea, Constantin Bulimaga, Petru Prodan, Anastasia Portărescu
Fondul de arhivă personal al istoricului Ion Jarcuțchi
Autor: Lidia Prisac, Ion Valer Xenofontov, Iulian Salagor
Propaganda în serviciul anexării
Autor: Ion Valer Xenofontov