Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Arheologie

Investigații arheologice în siturile eneolitic de la Cărbuna (campania 2018)

Autor: Cercet. șt. Sergiu Bodean, Cercet. șt. st. Serghei Heghea
În anul 2018 a demarat un proiect care vizează dezvoltarea sistemică a comunităţii satului Cărbuna, raionul Ialoveni.Descarcă

Investigaţii pluridisciplinare privind tumulul 7 de la Crihana Veche (raionul Cahul)

Autor: Drd. Ion Ceban, dr. Angela Simalcsik, dr. Lumuniţa Bejenaru
Moşia comunei Crihana Veche însumează în prezent circa şase tumuli şi două aşezări (figurile 1, 2). Primele săpături arheologice pe teritoriul comunei Crihana Veche au fost întreprinse în anul 1992, ca urmare a lucrărilor de amenajare a suprafeţei arabile pentru irigare [1].Descarcă

Piese de podoabă şi de vestimentaţie pe teritoriul Moldovei istorice

Autor: Dr. Svetlana Reabţeva
Sursele de bază pentru studiul pieselor de podoabă de pe teritoriul Moldovei istorice din secolele XIV – XVII sunt materialele arheologice ce provin din aşezări, necropole şi tezaure.Descarcă

Cercetări arheologice în necropola medievală de la Lozova. Campania din anul 2014

Autor: Dr. Ion Ursu, Dr. Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Dr. Vlad Vornic, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Preocupările legate de stabilirea unui cadru conceptual al arheologiei funerare ca direcție de cercetare bine definită în știința arheologică sunt tot mai frecvente în ultima vreme și cu rezultate care se caracterizează prin noutate și o anume consistență.
Descarcă

Investigaţii arheologice preventive la conacul Manuc Bey din Hânceşti

Autor: Dr. hab. Oleg Leviţki, Drd. Ion Ceban, Larisa Ciobanu
Actualmente, puţine localităţi din Republica Moldova au norocul oraşului Hânceşti de a deţine în patrimoniul său cultural monumente istorice de valoare naţională. În sectorul de vest al urbei se află Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey.
Descarcă

Landscape archaeology şi prospecţiuni magnetometrice în R. Moldova – rezultate şi perspective ale unui proiect moldo-german

Autor: Dr. Alexandru Popa, dr. Sergiu Musteaţă, dr. Hans-Ulrich Voss
Prospecţiunile magnetometrice, cunoscute şi sub numele de gradiometrie, nu sunt o noutate în arheologia europeană. Însă abia în ultimii ani, în urma dezvoltării rapide a tehnologiilor informaţionale, a fost posibilă optimizarea utilizării acestei metode în arheologie: între timp aparatajul a devenit accesibil din punct de vedere financiar, iar datorită utilizării computerelor mobile performante – prelucrarea şi procesarea datelor este posibilă în câmp.
Descarcă

Descoperiri arheologice în situl medieval de la Lozova

Autor: Dr. Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Dr. Vlad Vornic, Drd. Ion Ursu
Aşa cum este şi firesc, perioada constituirii şi extinderii la răsărit de Prut a statului medieval moldovenesc a suscitat un interes deosebit din partea cercetătorilor. Cu toate acestea, din cauza penuriei izvoarelor scrise, multiple probleme privind realităţile istorice din sec. al XIV-lea rămân încă neclarificate sau insufi cient studiate, deseori şi controversate.
Descarcă

Orfevrăria antică din Moldova

Autor: Dr. Liliana Condraticova
Arta bijuteriilor (orfevrăria, arta giuvaiergeriei), fiind un capitol fascinant din istoria artelor, prezintă veritabile capodopere, în care s-au asociat armonios, graţie talentului şi măiestriei orfevrului, modelul şi ideea artistică, tehnica şi tehnologia de confecţionare, metalele preţioase şi pietrele scumpe. Descarcă

"Descoperiri monetare" - un grup de cercetare europeană cu participare moldovenească

Autor: Dr. Ana Boldureanu, dr. Silviu Andrieş-Tabac
In colecţiile publice şi cele private din Republica Moldova se păstrează un număr considerabil de descoperiri numismatice antice şi medievale provenite atât din săpături arheologice, cât şi din tezaure. Cele mai vechi monede reprezentate în colecţiile autohtone sunt emisiunile coloniilor pontice Histria şi Tyras şi cele ale regilor macedoneni din sec. IV-III î. Chr. Acestea sunt urmate de monedele geto-dacilor, fiind înregistrat şi un eşantion destul de însemnat de emisiuni monetare romane. Descarcă