Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Realizări şi obiective

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” la 70 ani de activitate

Autor: Dr. Valeriu Vozian, dr. Ion Boaghii, dr. Mihail Taran
Istoria ICCC „Selecţia” este indispensabilă de istoria dezvoltării agriculturii în Republica Moldova. Pornind de la o Staţiune Experimentală, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” a evoluat într-una din instituţiile ştiinţifice care determină progresul tehnico-ştiinţific în ramura culturilor de câmp.
Descarcă

Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” la 40 de ani de activitate ştiinţifică

Autor: Dr. Pintilie Pîrvan, dr. Vasile Maticiuc, dr. Silvia Mistreţ
Potenţialul ridicat de producţie şi utilizarea largă a porumbului în numeroase domenii ale activităţii umane îl plasează printre cele mai solicitate specii cultivate în lume. Datorită importanţei economice, de-a lungul timpului au fost întreprinse măsuri
pentru dezvoltarea continuă a culturii porumbului.
Descarcă

O jumătate de secol de învăţământ superior ingineresc în Moldova

Autor: Acad. Ion Bostan
Înfi inţarea în 1964 a Institutului Politehnic din Chişinău (IPC) s-a constituit într-un eveniment de importanţă majoră în viaţa culturală şi socialeconomică a Republicii Moldova, contribuind esenţial la formarea intelectualităţii tehnice şi a elitei ştiinţifice moldoveneşti. IPC se întemeia pe baza unor facultăţi din cadrul Universităţii de Stat, Institutului Agricol şi filialelor unor instituţii din Moscova.
Descarcă

60 de ani de cercetare academică în Republica Moldova

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Preşedinte al A.Ş.M.
La împlinirea vârstei de 60 de ani, Academia de Ştiinţe a Moldovei a adunat în incinta ei savanţi de seamă din ţară şi de peste hotare pentru omagierea acestui jubileu semnifi cativ.Descarcă

Sporirea contribuţiei comunităţii ştiinţifice la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere

Autor: Acad. Gheorghe DUCA, preşedintele AŞM
Constatarea pertinentă a faptului că situaţia deplorabilă în care se afla la începutul anului 2004 Academia de Ştiinţe a Moldovei, ştiinţa în general, ţine ireversibil de domeniul istoriei, trezeşte sentimente de o deosebită satisfacţie sufletească.Descarcă

Activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale obţinute în sfera

Autor: M. c. Boris Găină, Secretar ştiinţific general al A.Ş.M.
Conceptul raportului constituie prezentarea succintă, analitică şi sistematică a rezultatelor ştiinţifice principale obţinute în sfera ştiinţei pe parcursul anului 2007. Realizarea lor a avut loc în condiţiile ascendente ale rolului Academiei de Ştiinţe a Moldovei în adoptarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării.Descarcă

Cercetarea şi Inovarea – două imperative de interes public major pentru dezvoltarea ţării

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Preşedinte al A.Ş.M.
A trecut în istorie un an de activitate, marcat de jubileul de 60 ani de la fondarea primelor instituţii academice în Republica Moldova. Acest eveniment are o mare importanţă pentru comunitatea ştiinţifică din ţară. Susţinerea permanentă din partea Preşedintelui şi a Guvernului ne-a permis să renovăm edificiile A.Ş., astfel încât să creăm o atmosferă solemnă, de sărbătoare, cu totul deosebită.Descarcă