Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Cooperare internaţională şi integrare europeană

Молдова в зеркале исследований ученых-гуманитариев России

Autor: Акад. Ю.Л. Воротников
В статье речь пойдет о тех исследованиях, которые проводятся по грантам Российского гу- манитарного научного фонда (РГНФ). Но внача- ле несколько слов о самом ФондеDescarcă

Spaţiul de cercetare al UE, deschis ţărilor vecine

Autor: Zoran Stancic, şef-adjunct al Directoratului General pentru Cercetare, Comisia Europeană
Intenţia de a reforma sistemul educaţional şi de cercetare, declarată de participanţii la actuala conferinţă, este una ambiţioasă şi salutară. Ea presupune în egală măsură consolidarea impactului programelor de cercetare şi dezvoltarea politicilor direcţionate în domeniul cooperării internaţionale.Descarcă

Oportunităţi pentru comunităţile ştiinţifice din ţările de origine

Autor: Sergiu Porcescu, şeful Direcţiei integrare europeană şi cooperare internaţională, A.Ş.M.
Tranziţia continuă a statului nostru, ignorarea sectorului de cercetare-inovare în calitate de prioritate pentru dezvoltare, degradarea infrastructurii ştiinţifi ce, lipsa oportunităţilor pentru afi rmare profesională, de comun cu atractivitatea materială şi morală a centrelor ştiinţifi ce din statele dezvoltate, sunt doar câţiva dintre factorii care au favorizat, în istoria contemporană a Republicii Moldova, emigraţia din rândul potenţialului ştiinţifc autohton.Descarcă