Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Matematică şi informatică

Calculul performant – oportunităţi şi perspective pentru cercetare

Autor: Dr. Petru Bogatencov, dr. Grigore Secrieru, Institutul de Matematică şi Informatică, AŞM
Ultimele cinci decenii se caracterizează prin dezvoltarea vertiginoasă a instrumentelor (hardware) şi tehnologiilor de calcul, fapt care a avut un impact semnificativ asupra cercetării, educaţiei, economiei şi societăţii în ansamblu.
Descarcă

Sistemele suport pentru decizii: de la speranţe la realizări

Autor: m.c. prof. univ. Constantin Gaindric
Decizia este rezultatul activităţii conştiente de alegere a unei variante de acţiuni din mai multe posibile. Deciziile, precum şi comportamentul oricărui individ, sunt condiţionate atât de raţionamente logice, cât şi de inspiraţie, imaginaţie, creativitate, ba şi de starea lui emoţională.
Descarcă

Cu privire la metodologia de calcul al mandatelor parlamentare şi interpretarea noţiunilor de majoritate

Autor: Prof.univ., dr.hab. Vasile Marina
1. Metodologia de calcul al mandatelor parlamentareDescarcă