Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Geologie şi seismologie

Specificul solurilor bazinului de recepţie „Negrea” şi impactul acestuia asupra eroziunii

Autor: Drd. Olesea Cojocaru, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul este principala resursă naturală a Republicii Moldova, pe care se bazează securitatea ei alimentară, potenţialul economic şi bunăstarea poporului. Problema cea mai gravă a stratului de la suprafaţa terenurilor noastre este eroziunea.
Descarcă

Reţea de siguranţă la cutremure în bazinul Mării Negre

Autor: Dr. hab. Vasile Alcax, Dr. Ing. Ştefan Florin Bălan, Prof. asoc., Dr. Petya Trifonova, Nalan Üker
Unul din cele mai periculoase hazarduri naturale, căruia este supus teritoriul din regiunea Mării Negre, se consideră pericolul seismic. După cum se ştie, este mult mai efi cient şi mai puţin costisitor să investeşti în prevenirea dezastrelor, decât în lichidarea consecinţelor acestora.
Descarcă

Riscul seismic în teritoriul oraşului Chişinău

Autor: Dr. hab. Vasile Аlcaz, Eugen Isicico, Dr. Victoria Ghinsari
Scopul principal al evaluării riscului seismic este prognozarea pagubelor posibile pentru a se lua măsurile necesare, menite să reducă la minimum daunele de pe urma eventualelor cutremure puternice. Riscul este o categorie de spaţiu şi timp. În această lucrare, riscul seismic este calculat pentru teritoriul or. Chişinău pe o perioadă de 100 de ani. În regiunea Vrancea, recurenţei date îi corespunde magnitudinea M =7,3-7,4 [2].Descarcă

Fertilizarea şi fertilitatea cernoziomului tipic din stepa Bălţului

Autor: dr. hab. Boris Boincean, dr. Leonid Nica, dr. Stanislav Stadnic*, Lidia Stadnic, Institutul de Cercetări pentru Culturi de Câmp „Selecţia”, *Universitatea de Stat „Alecu Russo”
IntroducereDescarcă

Sistemul integrat de monitorizare seismică România – Republica Moldova

Autor: Ion Ilieş, cercetător ştiinţific, şeful Centrului de Seismologie Experimentală al Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM

Introducere
Seismicitatea Republicii Moldova este determinată în special de cutremurele subcrustale de adâncime intermediară Vrancea, de cutremurele de suprafaţă din Dobrogea de Nord – ambele zone localizate pe teritoriul României, precum şi de cutremurele produse în zona Mării Negre. Datorită acestor surse, circa 70% din teritoriul din stânga Prutului este supus zguduirilor seismice cu intensităţi de 7-8 grade pe scara de douăsprezece grade MSK.

Descarcă

E posibilă oare astăzi predicţia unui cutremur de pământ puternic?

Autor: Acad. Anatol Drumea, Dr.hab. Vasile Alcaz
Teritoriul Republicii Moldova este supus pericolului seismic de un grad foarte ridicat. Pe anumite sectoare intensitatea seismică poate atinge valoarea de 9 grade (scara MSK–64), fapt ce poate avea consecinţe grave pentru localităţile respective. Experienţa ultimelor cutremure de mare intensitate a demonstrat, că şi în condiţii relativ stabile seismele puternice pot aduce daune considerabile activităţii economice şi sociale a republicii.Descarcă